Usko, tiede ja evoluutio (kirja)

ApoWikistä
Usko, tiede ja evoluutio
UTE-kansi.jpg
Kirjailija Tapio Puolimatka
Kansitaiteilija Media Cabinet Oy
Genre Tietokirjallisuus
Kustantaja Uusi tie
Julkaistu 2008
Ulkoasu Kovakantinen
Sivumäärä 648
ISBN 978-951-619-498-4
Edeltävä Usko, tiede ja Raamattu


Teologian tohtori Sammeli Juntunen arvioi Kotimaan-lehden verkkosivuilla kirjan olevan kenties merkittävin teologinen puheenvuoro Suomessa sitten Tuomo Mannermaan teoksen In ipsa fide Christus adest1. Juntusen mukaan kirkolla ei ole varaa sivuuttaa kirjaa, sortumatta älylliseen laiskuuteen taikka luutuneisiin ennakoluuloihin.

"Professori Puolimatka on kirjassaan onnistunut monipuolisesti kuvaamaan tieteen tekemisen taustalla olevia ajatusrakennelmia. Kirjassa tulee hyvin esiin se, miten uskomuksemme vaikuttavat ajatuksiimme - tiedostamme niitä tai emme. Kirja on avartavaa luettavaa tieteentekijöille ja tieteestä kiinnostuneille.” Markku Kulmala, fil. tri, fysiikan professori

”Kirja osoittaa luonnontieteilijöiden yleiset väitteet "tiede ja uskonto ovat ristiriidassa" ja "tiede on välttämättä naturalistista" epäjohdonmukaisiksi, koska naturalismikin on uskonnollista. Kristillisen maailmankuvan tärkeys luonnontieteiden vallankumoukselle 1500-1700-luvuilla on monelle yllätys.” Lasse Uotila, lääket. kir. tri, kliinisen kemian dosentti.

”Professori Tapio Puolimatka tekee terävän analyysin siitä, miten naturalistisen maailmankatsomuksen vartijat pyrkivät estämään asiallisen keskustelun evoluutioteorian luonnontieteellisistä perusteista. Tilanne on erikoinen, koska tieteellä ei ole - vastoin yleistä käsitystä - vastauksia elämän historiaa koskeviin suuriin kysymyksiin.” Matti Leisola, tekn.tri, bioprosessitekniikan professori

”Professori Puolimatka osoittaa, että uskolla, nimenomaan kristinuskolla, on ollut sangen keskeinen sija modernin tieteen synnyssä; tilanne, joka valistuksen aikana käännettiin päälaelleen, ja näitä mielipiteitä on väsyksiin asti ja kritiikittömästi toistettu meidän päiviimme saakka, ja joka monesti on saavuttanut "virallisen totuuden" kadehditun aseman.

Professori Puolimatka osoittaa filosofin terävyydellä kuinka paljon uskonnollisia ennakkokäsityksiä nykyisilläkin tieteenharjoittajilla on, ilman että nämä edes ovat tulleet tietoisiksi niistä. Puolimatka haastaa kirjassaan vallalla olevaa naturalismia ja osoittaa sen "uskonnollisen" luonteen. Lennart Saari, maat. metsät. tri, riistaeläintieteen dosentti

”Puolimatka kuvaa tieteen rajoja ja rajoituksia perusteellisesti ja osuvasti uudessa teoksessaan. Suomessa julkaistaan vain vähän perusteellista ja syvällistä uskon ja tieteen suhdetta käsittelevää kirjallisuutta. Usko, tiede ja evoluutio ottaa rohkeasti kantaa vaikeisiin filosofisiin ja teologisiin kysymyksiin. Tarkkaan punnittu teksti palkitsee lukijansa aivan siitä riippumatta, onko hän kirjoittajan kanssa samaa mieltä vai ei.” Markku Ojanen, fil. tri, psykologian professori

Professori Tapio Puolimatkan Usko, tiede ja evoluutio on puheenvuoro, joka kyseenalaistaa useita myyttisiä käsityksiä kehitysopin ympärillä. Evoluution osalta Puolimatka näyttää miten yksipuolista keskustelu ja tutkimus evoluution alueella on. Tiedeyhteisöllä ei ole ollut lähtökohtaisia valmiuksia myöntää teorian ongelmia. On aika etsiä ja uudelleen löytää objektiivisempaa, useista lähtökohdista lähtevää ja keskustelevaa, tieteen tekemistä. Tieteen pitäisi olla vapaa materialismin/naturalismin ennakko-oletuksista. Tämä vaatinee joillain aloilla ajatustyötä ja perustan uudelleenrakennusta, mutta nykyisessä kulttuurissamme harva asia on tätä tärkeämpi. (Enemmistöasemassa väkivaltaan ja sananvapauden rajoituksiin johtavan Islamin kasvu kulttuurissamme on kyllä myös huolestuttava asia.)

Puolimatkan kirja sisältää myös paljon tieteellisiä yksityiskohtia kuten tuoreita mittauksia evoluution rajoista sekä kosmiseen hienosäätöön liittyvää aineistoa. Kirja edustaa kaiken kaikkiaan huomattavasti tarkempaa ja syvällisempää ajattelua kuin esimerkiksi Esko Valtaojan kirjat. Myös tieteellistä aineistoa käytetään enemmän ja tasapuolisemmin.

Oheisissa linkeissä Usko, tiede ja evoluutio -kirjan sisällysluettelo ja esipuhe.

HY:n dosentin mielipide kirjasta[muokkaa]

Entä jos luominen onkin järjellinen tosiasia?[muokkaa]

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka on julkaissut teoksen Usko, tiede ja evoluutio (Uusi Tie, 2008). Siinä hän esittelee uusinta tieteen ja luomisen suhteesta käytyä keskustelua.

Jos se on edes puoliksi totta, se tulee mullistamaan ajattelumme. Kirja haastaa naturalismin. Naturalismi on käsitys, jonka mukaan olevainen on selitettävä luonnollisten syiden avulla. Tosiasiat tapahtuvat sattuman ja luonnonlakien vaikutuksesta. Naturalismi saattaa hyväksyä Jumalan, mutta sijoittaa hänet ihmisen henkilökohtaisten arvojen joukkoon. Jumalasta tulee suloista kuorrutusta, jota lohtua kaipaava voi halutessaan sivellä tieteen löytämien faktojen päälle. Rohkea ja ennakkoluuloton yksilö ei sellaista tarvitse, vaan kohtaa maailman tieteellisesti, sellaisena kuin se oikeasti on.

Naturalismi ei voi pitää paikkaansa, ei edes tieteen foorumilla. Puolimatka marssittaa 600-sivuisessa kirjassaan esiin perusteluja:

Luonnontieteen 1600-luvulla tapahtuneen synnyn mahdollisti naturalismista poikkeava peruskatsomus. Sen mukaan luonnossa on järjellinen rakenne, koska sen on luonut järjellinen Luoja. Sama Luoja on luonut ihmisen kuvakseen ja antanut hänelle järjen, matematiikan ja aistit, joita kriittisesti käyttämällä luomakunnan rakenteita saattoi tutkia. Usko Luojaan on inspiroinut tiedettä. Populaari kuva tieteen synnystä vapautumisena kristillisestä teologiasta on virheellinen. Naturalismi ei ole tieteen tutkimustulos. Se on ennakkoehto, jonka perustelu tieteen kriteereillä on väkinäistä. Puolimatka penää peruskatsomusta, jonka mukaan tieteellä on järjellisyyden vuoksi oltava vapaus nähdä luonnossa luonnolliset syyt ylittävää suunnittelua, jos havainnot siihen viittaavat.

Sellaista Puolimatka näkee fysikaalisissa vakioissa, jotka vaikuttivat alkuräjähdyksessä ja vaikuttavat edelleen alkeishiukkasten välissä voimissa. Ne on säädetty hämmästyttävän tarkasti juuri siten, että elämän syntyyn tarvittavat alkuaineet, tähdet ja planeetat saattoivat syntyä. Tämä viittaa vahvasti Jumalaan, vaikka asia voidaan tulkita toisinkin.

Naturalistisessa evoluutioteoriassa eli darvinismissa on vakavia puutteita. Se väittää, että elämän synty ja kehitys maapallolla ovat selitettävissä luonnollisten syiden avulla. Eliöt vaikuttavat suunnitelluilta, mutta eivät sitä ole. Ne ovat syntyneet sattuman aiheuttamien geenimutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta (elinkelpoisin yksilö jäi jatkamaan sukuaan).

Puolimatka haastaa tämän: Naturalistinen darvinismi ei ole kyennyt kuvaamaan tai selittämään, miten elottomasta alkumeren liemestä syntyi elollinen, DNA:ta kopioimaan kykenevä solu. Elottomassa aineessa ei ole informaatiota, jota elämässä on.

Se ei kykene myöskään selittämän ns. palautumattomasti monimutkaisten elinten kehittymistä. Jo bakteerisolussa on elämän perustavimmalla tasolla toimivia monimutkaisia soluelimiä, "molekyylikoneita", jotka tarvitsevat kymmenien proteiinien samanaikaisen toiminnan. Puolimatka vetoaa biokemisti M. Behen sekä matemaatikko W. Dembskin tutkimuksiin. Näiden ns. älykkään suunnittelun teoreetikkojen mukaan ei ole järkevää olettaa, että yhdessä eliösukupolvessa tapahtuisi sattuman ja luonnonvalinnan vaikuttamina niin äärimmäisen epätodennäköisiä muutoksia. Naturalistinen darwinismi kuitenkin joutuu olettamaan tällaisia kymmenien samanaikaisten sattumien kasautumia. Palautumattomasti monimutkainen molekyylikone ei nimittäin voi syntyä osa osalta sukupolvien saatossa. Erillisinä sen osaset eivät toimisi sen enempää kuin kaasutin ilman mäntää.

On siis järkevää olettaa, että elämän synnyssä ja kehityksessä on suunnitelma. Siihen on syötetty luonnolliset syyt ylittävää informaatiota.

On outoa, kuinka nihkeästi suomalaiset teologit ovat suhtautuneet Puolimatkan kirjaan. Maailmalla on toki runsaasti fundamentalistista kreationismia, jonka mukaan kaikki on tapahtunut juuri niin kuin Raamattu kuvaa (esim. Luominen -niminen uusi lehti). Sellainen pitääkin todisteiden valossa hylätä. Puolimatkaa ei kuitenkaan voi tyrmätä tuohon lokeroon sysäämällä. Myöskään sellainen teologinen kritiikki, jossa luomisen väitetään olevan periaatteellisesti vain uskon asia, ei mielestäni käy. Raamatun ja kirkon perinteen mukaan Luojan teot näkyvät luomakunnassa ja niitä voi havaita myös aistien ja järjen avulla.

Usko, tiede ja evoluutio -kirjan kritisoiminen on sallittua ja tarpeellista Ennen siihen ryhtymistä kirja pitää lukea huolella. Aika suureen osaan siitä kritiikistä, jota kuvittelen teologin tai arkifilosofin mieleen johtuvan, Puolimatka on jo kirjassaan vastannut. Biologit, fyysikot ja tähtitieteilijät ovat toinen juttu; noihin aloihin en ole riittävästi perehtynyt. Sen voin kuitenkin sanoa, että pelkkä Puolimatkan tyhmäksi leimaaminen ei käy. Sellaistakin Suomessa on jo ehditty yrittää. Se kertoo, kuinka vahvasti naturalismi pitää meitä pihdeissään.

Aiheesta lisää[muokkaa]

Evoluutiolla voidaan viitata seuraaviin:

Evoluutioterminologiaa on selvitetty tarkemmin artikkelissa evoluution määritelmä.

Viitteet[muokkaa]

  1. ^ Jussi Rytkönen: [http://www.kotimaa.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=6723&Itemid=38 Yliopistoteologia ei pääse vaikuttamaan kirkossa] 29.10.2008. Kotimaa. Viitattu 12.11.2008.