Jerry Fodor

ApoWikistä

Jerry Alan Fodor (s. 1935) on yhdysvaltalainen filosofi ja kognitiotieteilijä, joka opettaa nykyään Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä. Hän edustaa analyyttisen filosofian perinnettä ja hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mielenfilosofia, kielifilosofia sekä kognitiotiede.

Fodor katsoo mm., että mielen tilat, kuten uskomukset ja halut, ovat yksilöiden ja mielessä olevien representaatioiden välisiä suhteita. Hän katsoo, että nämä representaatiot voidaan selittää oikein vain mielessä olevan ajattelun kielen termeillä. Tämä ajattelun kieli on olemassa oleva asia, joka on kodifioitu aivoihin, eikä pelkästään hyödyllinen työkalu ilmiöiden selittämiseksi. Fodor kannattaa eräänlaista funktionalismia katsoen, että ajattelu ja muut mielen prosessit koostuvat ensisijaisesti laskennasta, joka operoi tämän ajattelun kielen muodostavien representaatioiden syntaksilla.

Fodor on saanut vaikutteita Hilary Putnamilta, Jerome Brunerilta, Franz Joseph Gallilta ja Noam Chomskyltä, ja vaikuttanut itse mm. Ernest Leporeen, Zenon Pylyshyniin, Georges Reyhin, Murat Aydedeen, Steven Pinkeriin, Dan Sperberiin ja Deirdre Wilsoniin.

Darwinismin kritiikki[muokkaa]

Viimeisimmässä kirjassaan What Darwin Got Wrong (2010) Fodor kritisoi ajatusta, että luonnonvalinta selittäisi olennaisesti makroevolutiivisia prosesseja. Samaa teemaa hän kehittelee nettiartikkelissaan Against Darwinism. Fodor on ateisti, joka uskoo evoluutioon, mutta hän olettaa, että darwinistinen malli adaptationismia - että sattumanvaraiset geneettiset mutaatiot, joita luonnonvalinta siivilöi, tuottavat piirteitä, jotka parantavat kelpoisuutta tietyssä biologisessa lokerossa — on perustavasti virheellinen. Filosofi Fodor ja molekyylibiologi ja kognitiotieteilijä Piattelli-Palmarini Arizonan yliopistosta esittävät kolme pääväitettä:

1. Luonnonvalinta sisältää loogisen harhan liittämällä yhteen kaksi sovittamatonta ideaa:

(a) että sopeutuvilla piirteillä varustetut eliöt valitaan, ja
(b) että eliöt valitaan heidän sopeutuneiden piirteidensä takia.

2. He argumentoivat, että luonnonvalinta ei pysty johdonmukaisesti tekemään eroa sopeutuneiden piirteiden ja irrelevanttien piirteiden välillä.
3. Heidän kritiikkinsä mukaan evoluutioteoria koostuu vain tautologisista truismeista ja historiallisista kertomuksista siitä, miten eliöt kehittyivät.

Luonnonvalinta on tutkimuksen edistyessä menettänyt merkitystään lajiutumisen selittämisessä. Kehittyvien organismien luontaiset fysikaaliset rajoitukset tekevät sokean valinnan tyhjäksi. Sopeutuivatpa siat kuinka paljon tahansa, ne eivät koskaan kasvata siipiä. Luonnonvalinta on käsitteellisesti harhainen, koska siihen välttämättä sisältyy tarkoitushakuisuuden ajatus (joku tekee valinnan), vaikka tätä valinnan tekijää ei pysty tavoittamaan loogisesti.

Teoksia[muokkaa]

 • The Structure of Language (1964)
 • Psychological Explanation (1968)
 • The Psychology of Language (1974)
 • The Language of Thought (1975)
 • Representations: Essays on the Foundations of Cognitive Science (1979)
 • The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology (1983)
 • Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind (1987)
 • A Theory of Content and Other Essays (1990)
 • Holism: A Consumer Update, (toim. yhdessä E. Leporen kanssa) (1993)
 • The Elm and the Expert, Mentalese and its Semantics (1994)
 • Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong (1998)
 • The Mind Doesn't Work That Way: The Scope and Limits of Computational Psychology (2000)
 • The Compositionality Papers (2002)
 • Hume Variations (2003)
 • What Darwin Got Wrong (2010)

Aiheesta muualla[muokkaa]