Jacques Ellul

ApoWikistä

Jacques Ellul (6. tammikuuta 1912–19. toukokuuta 1994) oli ranskalainen sosiologi ja teologi, joka ajattelussaan pyrki tarkastelemaan ilmiöitä kristillisestä lähtökohdasta. Hän kritisoi kirjoissaan "teknologista yhteiskuntaa" ja käsitteli kristillisyyden ja politiikan suhdetta. Ellul syntyi Bordeaux'ssa Ranskassa, opiskeli Bordeaux'n ja Pariisin yliopistoissa ja työskenteli oikeus- ja sosiaalihistorian professorina Bordeaux'n yliopistossa.

Ellul toimi Ranskan vastarintaliikkeessä toisen maailmansodan aikana ja oli aktiivinen ekumeenisessä liikkeessä. Jacques Ellul oli naimisissa Yvette Ellulin (o.s. Lensvelt) kanssa vuodesta 1937 ja heille syntyi neljä lasta. Ellul seurasi elämänsä ohjenuorana ajatusta "Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti".

Kulttuuriset myytit[muokkaa]

Pääartikkeli: Kulttuuriset myytit

Kullakin kulttuurilla on omat myyttinsä, jotka Ellulin määrittelyn mukaan tarkoittavat itsestäänselväksi koettua, kokonaisvaltaista ja motivoivaa mielikuvaa siitä, mikä on inhimillisen olemassaolon ehdoton perusta.

Yksi oman aikamme myyteistä on usko jatkuvan kehityksen väistämättömyyteen. Tämän myytin mukaan ihmiskunta täydellistyy, kunhan sille vain annetaan riittävästi aikaa; näin ollen kaikki uusi on kehittyneempää ja siten parempaa. Myyttinen on sekin usko, että tieteen edistyminen ratkaisee ennen pitkää kaikki ihmiskunnan ongelmat.

Lisäksi on onnellisuuden myytti, jonka mukaan onni on ihmisen helposti saavutettavissa, kunhan hän vain toteuttaa halujaan vapaasti. – Ihmisen arvotajun vuoksi onnellisuus jää häneltä kuitenkin todellisuudessa saavuttamatta, ellei hän voi kokea elämäänsä arvokkaaksi ja mielekkääksi.

Ellulin mukaan moderni länsimainen ihminen ei saa pyhän kokemuksia niinkään perinteisten uskontojen välityksellä, vaan esimerkiksi ihaillessaan tekniikan ja tieteen uusimpia saavutuksia tai rikkoessaan perinteen asettamia rajoja ja kokiessaan siitä seuraavaa vapauden tunnetta.

Teokset[muokkaa]

 • Étude sur l'évolution et la nature juridique du Mancipium. Bordeaux: Delmas, 1936.
 • Le fondement théologique du droit. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1946.
 • The Theological Foundation of Law. Trans. Marguerite Wieser. Garden City NY: Doubleday, 1960. London: SCM, 1961. New York: Seabury, 1969.
 • Présence au monde moderne: Problèmes de la civilisation post-chrétienne. Geneva: Roulet, 1948. Lausanne: Presses Bibliques Universitaires, 1988.
 • The Presence of the Kingdom. Trans. Olive Wyon. Philadelphia: Westminster, 1951. London: SCM, 1951. New York: Seabury, 1967. Colorado Springs: Helmers and Howard, 1989.
 • Le livre de Jonas. Paris: Cahiers Bibliques de Foi et Vie, 1952.
 • The Judgment of Jonah. Trans. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1971.
 • L'homme et l'argent (Nova et vetera). Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1954. Lausanne: Presses Bibliques Universitaires, 1979.
 • Money and Power. Trans. LaVonne Neff. Downers Grove IL: InterVarsity Press, 1984. Basingstoke, England: Marshall Pickering, 1986.
 • La technique ou l'enjeu du siècle. Paris: Armand Colin, 1954. Paris: Économica, 1990.
 • The Technological Society. Trans. John Wilkinson. New York: Knopf, 1964. London: Jonathan Cape, 1965. Rev. ed.: New York: Knopf/Vintage, 1967. with introduction by Robert K. Merton (professor of sociology, Columbia University).
  • Tämä saattaa olla hänen tunnetuin teoksensa. Aldous Huxley toi ranskankielisen laitoksen englantilaisen kustantajan tietoisuuteen ja saattoi sen siten englanninkielisten lukijoiden ulottuville. Theodore Kaczynski sanoi lukeneensa kirjan viisi kertaa.
 • Histoire des institutions. Paris: Presses Universitaires de France; volumes 1 & 2, L'Antiquité (1955); vol. 3, Le Moyen Age (1956); vol. 4, Les XVIe-XVIIIe siècle (1956); vol. 5, Le XIXe siècle (1789–1914) (1956).
 • Propagandes. Paris: A. Colin, 1962. Paris: Économica, 1990
 • Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. New York: Knopf, 1965. New York: Random House/ Vintage 1973
 • Fausse présence au monde moderne. Paris: Les Bergers et Les Mages, 1963.
 • False Presence of the Kingdom. Trans. C. Edward Hopkin. New York: Seabury, 1972.
 • Le vouloir et le faire: Recherches éthiques pour les chrétiens: Introduction (première partie). Geneva: Labor et Fides, 1964.
 • To Will and to Do: An Ethical Research for Christians. Trans. C. Edward Hopkin. Philadelphia: Pilgrim, 1969.
 • L'illusion politique. Paris: Robert Laffont, 1965. Rev. ed.: Paris: Librairie Générale Française, 1977.
 • The Political Illusion. Trans. Konrad Kellen. New York: Knopf, 1967. New York: Random House/Vintage, 1972.
 • Exégèse des nouveaux lieux communs. Paris: Calmann-Lévy, 1966. Paris: La Table Ronde, 1994.
 • A Critique of the New Commonplaces. Trans. Helen Weaver. New York: Knopf, 1968.
 • Politique de Dieu, politiques de l'homme. Paris: Éditions Universitaires, 1966.
 • The Politics of God and the Politics of Man. Trans./ed. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1972.
 • Histoire de la propagande. Paris: Presses Universitaires de France, 1967, 1976.
 • Métamorphose du bourgeois. Paris: Calmann-Lévy, 1967. Paris: La Table Ronde, 1998.
 • Autopsie de la révolution. Paris: Calmann-Lévy, 1969.
 • Autopsy of Revolution. Trans. Patricia Wolf. New York: Knopf, 1971.
 • Contre les violents. Paris: Centurion, 1972.
 • Violence: Reflections from a Christian Perspective. Trans. Cecelia Gaul Kings. New York: Seabury, 1969. London: SCM Press, 1970. London: Mowbrays, 1978.
 • Sans feu ni lieu: Signification biblique de la Grande Ville. Paris: Gallimard, 1975.
 • The Meaning of the City. Trans. Dennis Pardee. Grand Rapids: Eerdmans, 1970. Carlisle, Cumbria, England: Paternoster, 1997.
 • L'impossible prière. Paris: Centurion, 1971, 1977.
 • Prayer and Modern Man. Trans. C. Edward Hopkin. New York: Seabury, 1970, 1973
 • Jeunesse délinquante: Une expérience en province. Avec Yves Charrier. Paris: Mercure de France, 1971. 2nd ed.: Jeunesse délinquante: Des blousons noirs aux hippies. Nantes: Éditions de l'AREFPPI, 1985.
 • De la révolution aux révoltes. Paris: Calmann-Lévy, 1972.
 • L'espérance oubliée. Paris: Gallimard, 1972.
 • Hope in Time of Abandonment. Trans. C. Edward Hopkin. New York: Seabury, 1973.
 • Éthique de la liberté, 2 vols. Geneva: Labor et Fides, I:1973, II:1974.
 • The Ethics of Freedom. Trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1976. London: Mowbrays, 1976.
 • Les nouveaux possédés. Paris: Arthème Fayard, 1973.
 • The New Demons. Trans. C. Edward Hopkin. New York: Seabury, 1975. London: Mowbrays, 1975.
 • L'Apocalypse: Architecture en mouvement. Paris: Desclée, 1975.
 • Apocalypse: The Book of Revelation. Trans. George W. Schreiner. New York: Seabury, 1977.
 • Trahison de l'Occident. Paris: Calmann-Lévy, 1975.
 • The Betrayal of the West. Trans. Matthew J. O'Connell. New York: Seabury,1978.
 • Le système technicien. Paris: Calmann-Lévy, 1977.
 • The Technological System. Trans. Joachim Neugroschel. New York: Continuum, 1980.
 • L'idéologie marxiste chrétienne. Paris: Centurion, 1979.
 • Jesus and Marx: From Gospel to Ideology. Trans. Joyce Main Hanks. Grand Rapids: Eerdmans, 1988.
 • L'empire du non-sens: L'art et la société technicienne. Paris: Press Universitaires de France, 1980.
 • La foi au prix du doute: "Encore quarante jours . . ." Paris: Hachette, 1980.
 • Living Faith: Belief and Doubt in a Perilous World. Trans. Peter Heinegg. San Francisco: Harper and Row, 1983.
 • La Parole humiliée. Paris: Seuil, 1981.
 • The Humiliation of the Word. Trans. Joyce Main Hanks. Grand Rapids: Eerdmans, 1985.
 • Changer de révolution: L'inéluctable prolétariat. Paris: Seuil, 1982.
 • Les combats de la liberté. (Tome 3, L'Ethique de la Liberté) Geneva: Labor et Fides, 1984. Paris: Centurion, 1984.
 • La subversion du Christianisme. Paris: Seuil, 1984, 1994. réédition en 2001, La Table Ronde;
 • The Subversion of Christianity. Trans. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1986.
 • Conférence sur l'Apocalypse de Jean. Nantes: AREFPPI, 1985.
 • Un chrétien pour Israël. Monaco: Éditions du Rocher, 1986.
 • Ce que je crois. Paris: Grasset and Fasquelle, 1987.
 • What I Believe. Trans. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.
 • La Genèse aujourd'hui. Avec François Tosquelles. Ligné: AREFPPI, 1987.
 • La raison d'être: Méditation sur l'Ecclésiaste. Paris: Seuil, 1987
 • Reason for Being: A Meditation on Ecclesiastes. Trans. Joyce Main Hanks. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
 • Anarchie et Christianisme. Lyon: Atelier de Création Libertaire, 1988. Paris: La Table Ronde, 1998
 • Anarchy and Christianity. Trans. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.
 • Le bluff technologique. Paris: Hachette, 1988.
 • The Technological Bluff. Trans. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
 • Ce Dieu injuste . . .?: Théologie chrétienne pour le peuple d'Israël. Paris: Arléa, 1991, 1999.
 • Si tu es le Fils de Dieu: Souffrances et tentations de Jésus. Paris: Centurion, 1991.
 • Déviances et déviants dans notre société intolérante. Toulouse: Érés, 1992.
 • Silences: Poèmes. Bordeaux: Opales, 1995.
 • Oratorio: Les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Bordeaux: Opales, 1997.
 • Sources and Trajectories: Eight Early Articles by Jacques Ellul that Set the Stage. Trans./ed. Marva J. Dawn. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.

Ellulin kirjoituksia netissä[muokkaa]