Nicholas Wolterstorff

ApoWikistä

Nicholas Wolterstorff (s. 21. tammikuuta 1932, Bigelow, Minnesota) on yhdysvaltalainen filosofi, Yalen yliopiston Noah Porter -oppituolin filosofisen teologian emeritusprofessori ja Berkeley Collegen jäsen. Wolterstorff on kirjoittanut useista filosofisista ja teologisista aiheista, ja käsitellyt erityisesti metafysiikkaa, estetiikkaa, poliittista filosofiaa, tietoteoriaa ja uskonnonfilosofiaa.

Wolterstorff oli mukana perustamassa Society of Christian Philosophers -yhdistystä ja Faith and Philosophy -julkaisua yhdessä Alvin Plantingan, William Alstonin ja Richard Mouw'n kanssa.


Oikeudenmukaisuutta koskeva tutkimus[muokkaa]

Teoksessaan Justice: Rights and Wrongs (Princeton University Press, 2008) Wolterstorff puolustaa väitettä, jonka mukaan ehdottomia ihmisoikeuksia ei pystytä teoreettisesti oikeuttamaan ilman teististä käsitystä, jonka mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.1 Wolterstorffin mukaan länsimaisille sekulaareille intellektuelleille ominainen pyrkimys sulkea ihmisoikeuksien uskonnollinen perustelu keskustelun ulkopuolelle, ei tee oikeutta sen enempää käsityksen historialle kuin oikeutuksen luonteellekaan.2 Historiallisesti voidaan osoittaa, että ihmisoikeuksien käsite on peräisin Raamatun maailmasta ja kanonisen lain edustajat käyttivät sitä oikeusteoriassaan jo keskiajalla. Wolterstorff vetoaa keskiajan historioitsijan Brian Tiernyn tutkimuksiin, jossa tämä osoittaa, että 1100-luvun kanonisen lain edustajat käyttivät jo ihmisoikeuksien käsitettä 3 Ihmisoikeudet perustuvat siihen, että ihmisellä on itseisarvo. Ihmisen arvo puolestaan saa oikeutuksensa siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.4

Wolterstorff argumentoi, että ihmisen arvoa ja ihmisoikeuksia ei pystytä oikeuttamaan ei-teistisestä lähtökohdasta. Useimmat sekulaarit perusteluyritykset vetoavat johonkin inhimilliseen kykyyn (capacity). Ne kiinnittävät huomiota siihen, että ihmisellä on tietty kyky ja että tämä kyky antaa ihmiselle hänen arvonsa. Kantin mukaan ihminen saa arvonsa siitä, että hän pystyy moraaliseen toimintaan ja erityisesti että hän pystyy moraalin perustana olevaan järjelliseen aktiviteettiin. Kaikki kykyyn perustuvat perustelut kohtaavat kuitenkin saman ongelman, jota Wolterstorff pitää ylitsepääsemättömänä: valittiinpä ihmisarvon perustana olevaksi kyvyksi mikä tahansa kyky, on aina olemassa ihmisiä, joilla ei ole kyseistä kykyä. Esimerkkeinä ovat dementiaa sairastavat, älyllisesti kehitysvammaiset jne.5

Teoksia[muokkaa]

 • On Universals: an Essay in Ontology. Chicago: University of Chicago Press. 1970.
 • Reason within the Bounds of Religion. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1976. 2nd ed. 1984
 • Works and Worlds of Art. Oxford: Clarendon Press. 1980.
 • Art in Action: Toward a Christian Aesthetic. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1980.
 • Educating for Responsible Action. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1980.
 • Rationality in the Calvinian Tradition [ed. with H. Hart & J. van der Hoeven]. Lanham, MD: Univ. of America Press. 1980.
 • Until Justice and Peace Embrace. Grand Rapids: Eerdmans. 1983.
 • Faith and Rationality: Reason and Belief in God (ed. with Alvin Plantinga). Notre Dame: University of Notre Dame Press. 1984.
 • Lament for a Son. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1987.
 • "Suffering Love" in Philosophy and the Christian Faith (ed.Thomas V. Morris). Notre Dame: University of Notre Dame Press. 1988.
 • Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim That God Speaks. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.
 • John Locke and the Ethics of Belief. Cambridge: Cambridge University Press. 1996.
 • Religion in the Public Square (with Robert Audi). Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 1997.
 • Thomas Reid and the Story of Epistemology. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.
 • Educating for Shalom: Essays on Christian Higher Education. (eds. Clarence W. Joldersma and Gloria G. Stronks). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2004.
 • Inquiring about God: Selected Essays, Volume I (ed. Terence Cuneo). Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
 • Practices of Belief: Selected Essays, Volume II (ed. Terence Cuneo). Cambridge: Cambdridge University Press. 2009.

Aiheesta muualla[muokkaa]

Lähteet[muokkaa]

 • http://www.iasc-culture.org/HHR_Archives/HumanDignity/9.3GWolterstorff.pdf Nicholas Wolterstorff: The Irony of Human Rights

Viitteet[muokkaa]

 1. ^ Wolterstorff, Nicholas: Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press, 2008.
 2. ^ Nicholas Wolterstorff: The Irony of Human Rights
 3. ^ Brian Tierney: The Idea of Natural Rights (Grand Rapids: Eerdmans, 2001
 4. ^ Nicholas Wolterstorff: The Irony of Human Rights s. 65
 5. ^ Nicholas Wolterstorff: The Irony of Human Rights s. 66