Jumalan olemassaolo

ApoWikistä


Voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa?[muokkaa]

Jumalan olemassaoloa ei voida koskaan todistaa aukottomasti. Tämän tekstinkään olemassaoloa ei voida todistaa aukottomasti. Vain subjektin olemassaolon todistaminen on mahdollista, koska minkä tahansa muun subjektiin sisältymättömän olemassaolon todistaminen vaatii premissiksi esimerkiksi sen, että ihmisen aistit ovat edes jossain määrin luotettavia. Vaikka Jumalan olemassaoloa ei voida aukottomasti todistaa, sen puolesta voidaan esittää vakuuttavia todisteita. Vaikka arkikielessä voitaisiinkin sanoa, että Jumalan olemassaolo voidaan todistaa, olisi kuitenkin täsmällisempää ilmaista asia esimerkiksi niin, että "Jumalan olemassaolosta voidaan vakuuttua".

Argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta[muokkaa]

Jumalan olemassaolon puolesta esitettyjä argumentteja sanotaan Jumalatodistuksiksi. Ensimmäiset merkittävät jumalatodistukset muotoili Aristoteles,1 ja erityisesti keskiajan skolastiikan teologiassa jumalatodistuksilla oli keskeinen rooli.1 Jumalatodistukset eivät Tapio Puolimatkan mukaan todista Jumalan olemassaoloa vastaansanomattomasti,2 joten yksittäisistä jumalatodistuksista puhuttaessa onkin ehkä oikeellisempaa puhua jumalatodistuksista argumentteina. Merkittävää onkin argumenttien kumulatiivisuus: usein jumalatodistuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että Jumalan olemassaolo on esitetyin perustein todennäköistä, ja mitä useammasta argumentista kyseinen johtopäätös seuraa, sitä todennäköisempänä Jumalan olemassaoloa voi pitää.

Merkittävimmät jumalatodistukset ovat

Argumentteja Jumalan olemassaoloa vastaan[muokkaa]

Katso myös[muokkaa]

ApologetiikkaWiki[muokkaa]

Internet[muokkaa]

Viitteet[muokkaa]

  1. > 1,0 1,1 Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 1: Vanhan ajan filosofia, katolinen filosofia. (Alkuteos: History of western philosophy, 1946.) 9. painos. Suomentanut J. A. Hollo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17867-5.
  2. ^ Puolimatka, Tapio: "Argumentatiivinen tieto Jumalasta", Usko, tieto ja myytit, s. 136. Tammi, 2005. 951-26-5347-8. (Nämä argumentit eivät tarjoa vastaansanomatonta todistusta Jumalasta, mutta ne tarjoavat järkisyitä uskoa Jumalaan.)