Tuomas Akvinolainen

ApoWikistä

Tuomas Akvinolainen (1225-1274)1 oli katolinen teologi ja apologeetikko. Hänet tunnetaan varsinkin viidestä jumalatodistuksestaan.

Viisi jumalatodistusta[muokkaa]

Liikkumaton liikuttaja[muokkaa]

Akvinolaisen mukaan mikään ei liiku, ellei sitä liikuteta. Voitaisiin kuitenkin väittää, että esimerkiksi ihminenhän voi liikuttaa itseään kävelemällä. Vastaväitettä tulee arvioida tarkemmin; kävelevää ihmistä liikuttavat hänen lihaksensa, joita liikuttavat elimistön reaktiot, jotka vaativat toimiakseen pienen mittakaavan liikettä. Liikkeiden sarjaa voidaan jatkaa ensimmäiseen liikuttajaan asti. Akvinolaisen mukaan liikuttajien sarja ei voi jatkua äärettömyyksiin, koska ensimmäisen liikuttajan puuttuessa muitakaan liikuttajia ei olisi, joten "Tästä syystä on välttämätöntä päätyä ensimmäiseen liikuttajaan, jota mikään muu ei liikuta; ja sen jokainen ymmärtää Jumalaksi."2

Ensimmäinen syy[muokkaa]

Tämä argumentti toistaa aiemmin mainitun kaavaa eri lailla muotoiltuna. Käytännössä kyseessä on sama argumentti, jossa liikkuja ja liikuttaja on vaihdettu syyksi ja seuraukseksi.3

Välttämätön olento[muokkaa]

Akvinolaisen mukaan ei-välttämättömät oliot voivat olla ja olla olematta. Hän ajattelee, että jos välttämätöntä oliota ei ole olemassa, niin on ollut ja tulee olemaan tilanne, jossa mitään ei ole olemassa. Jos tällainen tilanne on ollut, nykytilanne ei ole mahdollinen. Akvinolainen ajattelee, että tämä välttämätön olio on Jumala.4

Argumentti täydellisestä[muokkaa]

Tämän argumentin mukaan eri asioiden aste-erot vaativat niiden täydellisen, objektiivisen standardin. Tuomas näyttää ajattelevan, että ominaisuuksien aste-erot tai täydellisyyden tasot johtuvat korkeimmasta tasosta eli Jumalasta. Akvinolaisen ajattelu muistuttaa tässä Platonin ajattelua ideamaailmasta.5

Teleologinen argumentti[muokkaa]

Katso ApologetiikkaWikin artikkeli Teleologinen argumentti.

Lähteet[muokkaa]

Saarinen, Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. Viides painos. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY, 1985.

Viitteet[muokkaa]

  1. ^ Saarinen (1985) s. 99.
  2. ^ Saarinen (1985) s. 105-106, jossa viittaus Tuomas Akvinolaisen teokseen Summa Theologica, I, Q.2. Art. 3.
  3. ^ Saarinen (1985) s. 106, jossa viittaus Ibid.
  4. ^ Saarinen (1985) s. 107-108, jossa viittaus Ibid.
  5. ^ Saarinen (1985) s. 108, jossa viittaus Ibid.