Signature in the Cell (kirja)

ApoWikistä
(Ohjattu sivulta Signature in the Cell)
Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design
Signature-in-the-cell cover.jpg
Alkuperäisteos
Kirjailija Stephen C. Meyer
Kustantaja HarperOne
Julkaistu 23.6.2009
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 624
ISBN 978-0061472787


Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design (Allekirjoitus solussa: DNA ja todisteet älyllisestä suunnittelusta) on Stephen C. Meyerin kirjoittama suunnitteluteoriaa ja abiogeneesiä käsittelevä kirja. Kirja oli Amazon.comin kymmenen myydyimmän tiedekirjan joukossa vuonna 2009.1

Meyer itse pitää DNA:n informaatio -argumenttia yhtenä tärkeimmistä ja perustavimmista syistä älykkään suunnittelun harkitsemiselle. Kirjoitettuaan useita tieteellisiä ja filosofisia artikkeleita aiheesta,2 Meyer tuli huomanneeksi että suunnitteluteorian kriitikot ohittivat DNA-argumentin systemaattisesti. Aihetta ei tunnettu riittävän yleisesti, joten kriitikot saattoivat vain vältellä aihetta ja keskittyä muihin argumentteihin. Doverin oikeudenkäynnin jälkeen Meyer päätti tehdä argumentista tunnetun kirjoittamalla argumentista yleistajuisen ja tieteellisen lukijakunnan huomiota herättävän teoksen.3

Kirjan takakannessa kirjoitetaan:

Älyllinen suunnittelu – ajatus siitä, että elämän ja universumin keskeisimmät piirteet selittyvät parhaiten älyllisellä toimijalla eivätkä millään ohjaamattomalla prosessilla – aiheuttaa edelleen väittelyä ympäri maailmaa. Kirjassaan Signature in the Cell Stephen Meyer osoittaa, että DNA:n digitaalinen koodi viittaa älylliseen suunnittelijaan ja auttaa selvittämään arvoitusta, johon Charles Darwin ei ottanut kantaa: kuinka elämä sai alkunsa? Meyer kertoo, kuinka elämän syntyä on pyritty selittämään, ja esittää perustelunsa älylliselle suunnittelulle tukeutuen uusiin todisteisiin ja käyttäen samaa tieteellistä metodia, jonka pioneeri Darwin oli.


The Times Literary Supplement: vuoden 2009 kirja[muokkaa]

Arvostettu The Times Literary Supplement valitsi Meyerin kirjan yhdeksi vuoden 2009 parhaimmaksi kirjaksi. Tämän kirjan osalta valinnan teki professori Thomas Nagel (New York University). Nagel on ateistifilosofi, joka on tunnettu monista lausunnoista, joiden ei voida katsoa edistävän ateismia. Hän arvioi kirjaa seuraavasti:

Stephen C. Meyerin Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design (HarperCollins) on seikkaperäinen kuvaus ongelmasta, joka koskee elämän syntyä elottomasta aineesta, eli tapahtumaa, jonka on täytynyt edeltää biologisen evoluution alkua. Tähän mennessä älyllistä suunnittelua koskeva väittely on keskittynyt lähinnä siihen, voidaanko elämän kehitys sen synnystä lähtien selittää täysin luonnonvalinnalla ja muilla tarkoituksettomilla syillä. Meyer ottaa käsittelyyn perustavampaa laatua olevan kysymyksen siitä, kuinka valtavan monimutkainen ja toiminnoiltaan hienostunut kemiallinen rakenne, DNA, olisi voinut syntyä ilman tarkoituksellista syytä. DNA:n olemassaoloahan ei voi selittää luonnonvalinnalla, sillä se on yksi luonnonvalinnan edellytyksistä. Meyer tarkastelee tarkoituksettomia elämän syntyä koskevia kemiallisia selityksiä käsittelevän tutkimuksen historiaa ja nykytilaa, ja esittää, että saatavilla olevien todisteiden perusteella uskottavaa naturalistista vaihtoehtoa tarkoituksellisen syyn hypoteesille tuskin löydetään. Meyer on kristitty, mutta hänen kirjansa, joka on huolellinen esitys tästä pirullisen hankalasta ongelmasta, on opettavainen ateisteille ja teisteille, jotka uskovat, ettei Jumala koskaan puutu luonnolliseen maailmaan. (eml.)

Kirjan perusteemat[muokkaa]

Kirjan asiasanat ovat:

1. Älyllinen suunnitelma (teleologia ), 2. Evoluutio (biologia) – Uskonnolliset näkökohdat, 3. Uskonto ja tiede.

Asiasanoista lienee vastuussa kustantaja, HarperCollins. Kohdat 2 ja 3 eivät ole kovinkaan osuvia. Kirjan teesi on yksinkertaisesti se, että koska luonnossa on nähtävissä piirteitä, jollaisia ei ole koskaan havaittu syntyvän muuten kuin älyllisen suunnittelijan toiminnan seurauksena, on paras selitys universumin ja elämän synnylle älyllinen suunnittelija (teoria älyllisestä suunnittelijasta ei ota kantaa kysymykseen suunnittelijan identiteetistä). Kirjassa keskitytään erityisesti soluissa olevaan informaatioon – kuten kirjan nimikin antaa ymmärtää. Asiasanoista huolimatta kirjassa ei oteta kantaa minkään tyyppiseen evoluutioon; aiheena on elämän syntyyn vaikuttaneet tekijät. Yhtenä asiasanana voisi olla ”teoriat elämän synnystä”, koska teoksessa arvioidaan tärkeimpiä luonnollisiin prosesseihin tukeutuvia teorioita. ”Tieteenfilosofia” olisi myös osuva asiasana, sillä kirjassa käsitellään myös sitä, mikä tulisi nähdä tieteenä ja mikä ei, ja argumentoidaan älyllisen suunnitelman tieteellisyyden puolesta.

Kriitikot väittävät usein, että suunnitteluteoria on uskonnollinen, koska se vetoaa tuntemattomaan suunnittelijaan. On väitetty esimerkiksi, että älyllisen suunnitelman idea ei perustu tieteelliseen tutkimukseen. Kuitenkin esimerkiksi tässä kirjassa esitetään paljon (luonnon)tieteellisiä perusteluja älyllisen suunnittelun puolesta. Kappaleessa 18 keskitytään nimenomaan siihen, miksi älyllisen suunnitelman idea on tieteellinen. Suunnitteluteorian määritelmästä huolimatta jotkut ajattelevat, että se, että edes keskustellaan älyllisen suunnittelun mahdollisuudesta, tarkoittaa astumista uskonnollisten kysymysten tai pseudotieteen kentälle. Tämä on kuitenkin outo näkökanta ottaen huomioon sen, että muissa tieteellisissä yhteyksissä on täysin sallittua kysyä, onko tietty ilmiö jonkin älyllisen toimijan vai luonnollisen tapahtuman seurausta (esim. tapauksessa, jossa arkeologi löytää mielenkiintoisia uria kalliosta).

Kirjasta esitettyjä arvioita[muokkaa]

”Ratkaiseva, huippuluokan tieteeseen pohjautuva esitys.” – Tri Philip S. Skell, jäsen, National Academy of Sciences; Evan Pugh -emeritusprofessori, Pennsylvania State University

”Kiehtova tutkimus – – Olipa näkemyksesi älyllisen suunnittelun oikeellisuudesta mikä tahansa, Signature in the Cell on pakko lukea.” – Tri Scott Turner, ympäristö- ja metsäbiologia, State University of New York, kirjan The Tinkerer’s Accomplice kirjoittaja

“Nautinnollinen lukukokemus – – Mayer on koonnut valtavan määrän näyttöä niinkin erilaisilta aloilta kuin biokemia, filosofia ja informaatioteoria. Hän käsittelee rehdisti ja perusteellisesti kaikkein kiistanalaisimpiakin näkökohtia ja esittää vakuuttavat perusteet johtopäätökselleen.” – Tri John C. Walton, orgaanisen kemian professori, University of St. Andrews, Skotlanti

”Meyer esittää kirjassaan piirustukset 2000-luvun biologisille tieteille – – Tämän kirjan jälkeen lukijat tulevat kyselemään, johtuuko Darwinin nimen edelleen jatkuva yhdistäminen moderniin biologiaan mistään muusta kuin sentimentaalisuudesta.” – Tri Steve Fuller, tieteen sosiologian professori, University of Warwick, ja kirjan Dissent Over Descent kirjoittaja

”Tämä teos on tärkeä virstanpylväs älyllistä suunnittelua koskevassa keskustelussa ja kirja, jossa yhdistyy kaikki aiheen kannalta merkityksellinen tieteellinen tutkimus ja tieto. Kirja on hienosti kirjoitettu, ja sen tyyli historiallisine ja henkilökohtaisine anekdootteineen on helposti lähestyttävä. Signature in the Cell maksaa lukemiseen käytetyn ajan monikertaisesti takaisin.” – Tri Norman C. Nevin, lääketieteellisen genetiikan emeritusprofessori, Queen’s University, Belfast; vanhempi jäsen, Royal College of Physicians

Katso myös[muokkaa]

Internet[muokkaa]

Videoita[muokkaa]Viitteet[muokkaa]

 1. ^ Cracks Amazon.com Bestseller List in Science
 2. ^ "The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories"
  "The Cambrian Information Explosion"
  "DNA and the Origin of Life"
  "Evidence of Design in Physics and Biology" (53-111)
  "The Scientific Status of Intelligent Design"
  "Teleological Evolution"
  "DNA by Design"
  "The Explanatory Power of Design"
  Meyer, Nelson, Chien: "The Cambrian Explosion"
 3. ^ Stephen C. Meyer: "Prologue", Signature in the Cell, s. 5-6. HarperOne, 2009. ISBN 0061472786.