Yhteiskuntakoe lapsilla (kirja)

ApoWikistä
Yhteiskuntakoe lapsilla
Yhteiskuntakoe.png
Kirjailija Tapio Puolimatka
Kustantaja Kuva ja Sana
Julkaistu 2016
Ulkoasu pehmeäkantinen
Sivumäärä 192
ISBN 978-951-585-316-5


Yhteiskuntakoe lapsilla on Tapio Puolimatkan kirjoittama kirja, joka kritisoi sukupuolineutraalia avioliittolakia laajamittaisena yhteiskuntakokeena, jossa lapset altistetaan monille tunnetuille ja tuntemattomille riskeille.

Kirjan avainkysymyksiä ovat:

 • Millä tavalla uusi avioliittolaki heikentää lasten hyvinvointia?
 • Miksi geneettisten orpojen tuottamisen voi odottaa lisääntylvän lain seurauksena?
 • Miten uusi avioliittolaki heikentää avioliiton ja perheen arvostusta ja lisää perheiden hajoamista?
 • Miten uuden lain luoma väärä kuva avioliiton ja pehreen luonteesta heikentää nuorten mahdollisuuksia solmia pysyviä parisuhteita ja eheitä perheitä?
 • Millä tavalla uusi avioliittolaki voi johtaa isättömyydestä tai äidittömyydestä kärsivien sateenkaarilasten vaientamiseen?
 • Miksi yhteiskuntamme eliitti on halukas toteuttamaan yhteiskuntakokeen, joka sisältää suuria riskejä lasten kannalta?

Ote kirjan johdannosta[muokkaa]

Sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014 ilman lapsivaikutusten arviointia siitä huolimatta, että lakivaliokunta tällaista arviota vaati ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus tällaista arviointia edellyttää. Tämän päätöksen myötä Suomen lapsista on tulossa sukupuolineutraalin avioliittokokeen koehenkilöitä, jotka altistetaan lasten elämän mullistavalle yhteiskuntakokeelle välittämättä sen seurauksista heidän hyvinvoinnilleen.

Yhteiskuntatieteen tutkimustulokset antavat aihetta uskoa, että lasten pahoinvointi tulee lisääntymään lain seurauksena. Yksi yhteiskuntatieteen kaikkein vahvimmin todistetuista tosiasioista on, että lapsen paras koti on biologisen äitinsä ja isänsä eheässä avioliitossa. Biologisen isänsä ja äitinsä kodissa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on vähiten ongelmia ainakin seuraavilla ulottuvuuksilla: (a) terveys, kuolleisuus ja itsemurhariski, (b) tunne-elämän terveys (ahdistuneisuus, masennus), (c) huumeiden ja alkoholin käyttö, (d) rikollisuus ja pidätykset, (e) köyhyys, (f) koulutus ja työelämään osallistuminen, (g) seksuaalisen identiteetin kehitys, teiniraskaudet, avioliiton ulkopuoliset raskaudet, altistuminen seksuaaliselle hyväksikäytölle, (h) avioerojen määrä. (Marks 2012: 735−736; Lee & George 2014: 63.)

Miksi Suomen päättäjät olivat valmiit kovalla kiireellä purkamaan vuosituhantisen instituution, jonka tarkoituksena on sitoa äiti ja isä toisiinsa ja lapsiinsa? Miksi eliitti oli valmis purkamaan perustavanlaatuisen lapsen turvaksi rakennetun instituution ja muuttamaan sen aikuisten seksuaalisia mieltymyksiä palvelevaksi ja tiettyä elämäntapaa suosittelevaksi instituutioksi?

Filosofi Roger Scrutonin (2006) mukaan aikamme ihmisille on valitettavan usein tyypillistä valmius ottaa riskejä, joiden hinnan joutuvat maksamaan toiset. Usko jatkuvaan edistykseen saa ihmiset tekemään hätiköiden kauaskantoisia ratkaisuja välittämättä menneiden sukupolvien kokemuksista. Ihmiset ovat erityisesti valmiita ottamaan riskejä asioissa, joiden kohdalla he itse ovat turvassa ja joiden osalta riskit kohdistuvat muihin kuin heihin itseensä.

Sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen ilman perusteellista lapsivaikutusten arviointia merkitsi riskinottoa lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Yleisessä keskustelussa asiaa tarkasteltiin lähinnä mikrotasolla, kertomalla tunteisiin vaikuttavia kertomuksia joidenkin yksittäisten aikuisten toiveista ja mieltymyksistä ja vetoamalla iskulauseisiin tasa-arvosta. Yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä asiaa kuitenkin pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, makrotasolla, pohtien päätöksen laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tällaista lasta keskeisesti koskettavaa asiaa ei tulisi tarkastella yksipuolisesti aikuisten näkökulmasta. Lasta koskettavissa kysymyksissä lasten etu pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon.

Miten sitten uusi avioliittolaki vaikuttaa lapsen asemaan? Määrittelemällä avioliitoksi samaa sukupuolta olevan parisuhteen, jonka rakenne aina erottaa lapsen joko biologisesta isästään tai äidistään, uusi avioliittolaki lähettää perheen yhtenäisyyttä hajottavan viestin, jonka mukaan lapsi ei välttämättä tarvitse isää tai äitiä. Sukupuolineutraalin oletuksen mukaan sukupuolten toisiaan täydentävyydellä ei ole merkitystä, vaan mies ja nainen − isä ja äiti − ovat korvattavissa. Riskinä on se, että kun yhä useammat ihmiset omaksuvat nämä epätodet käsitykset, heidän sitoutumisensa lastensa kasvattamiseen heikkenee ja perheitä hajoaa. Perhe-elämän yhtenäisyyden ja vakauden heiketessä lasten pahoinvointi lisääntyy.

Kirjan sisällysluettelo[muokkaa]

 • Johdanto
  • Vertailukohtana avioerolain muutos
  • Bolševikkien yhteiskuntakokeilu
  • Riskinotto lasten kustannuksella
  • Pahanlaatuinen kehäpäättely
  • Lasten asian pettäminen
  • Riittääkö rakkaus?
 • Sukupuolineutraalin avioliittolain yhteiskunnallisia vaikutuksia
  • Avioliiton arvostuksen lasku
  • Lisääntyvä avioerotaipumus
  • Ryhmäavioliitot, moniavioisuus ja sisarusavioliitot
  • Ystävyyssuhteet samaa sukupuolta olevien kumppanien kanssa
 • Ostettiinko sukupuolineutraali avioliittolaki suurella rahalla?
  • Monimiljonäärien julkisuuskampanja
  • Upporikas ”sorrettu vähemmistö”
  • Onko ihminen ensisijaisesti seksuaalinen vai moraalinen olento?
  • Oikeuslaitos ja onnenkeksien mietelausemagia
  • Lähettääkö perinteinen avioliittolaki syrjivän viestin?
  • Aikuisten vai lasten oikeudet?
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tulkinta
 • Geneettiset orvot
  • Lapset teknologisina tuotteina
  • Kuuluvatko geneettiset orvot avioliittokeskusteluun?
  • Sukuyhteyksien rikkominen
  • Miljardiluokan liiketoiminta
  • Geneettisten orpojen puolustaminen
 • Lapset sateenkaariperheissä
  • Lapsen yhteys biologisiin vanhempiinsa
  • Lasten epänormaalin tilanteen normalisoiminen
  • Lapset poliittisina pelinappuloina
  • Sateenkaarilasten syyllistäminen
  • Asiantuntija-avun vaikeutuminen
 • Avioliittolaki kulttuurin opettajana ja muokkaajana
  • Avioliiton yhteiskunnallinen viesti
  • Avioliiton moraalinen ja empiirinen viesti
  • Puolisoiden moraalinen eheys
  • Lapsen identiteetti- ja suhdeoikeudet
  • Sukupuolineutraalin avioliittolain lähettämä viesti
  • Sukupuolieron merkitys
  • John Corvinon vasta-argumentti
  • Homoseksuaalista elämäntapaa suosiva viesti
 • Lopuksi
 • Kirjallisuus

Aiheesta muualla[muokkaa]

Apologetiikkawiki[muokkaa]