Kristinusko

ApoWikistä

Kristinusko on monoteistinen, maailman suurin uskonto, joka perustuu Raamattuun ja sitä tukeviin todisteisiin. ApologetiikkaWiki keskittyy viimemainittuihin. Kristinuskoa määritellään uskontunnustuksissa, joista suppein ja hyväksytyin on Apostolinen uskontunnustus.1

Kristinuskon perustelut[muokkaa]

Pääartikkeli: Kristinuskon perustelut

Kristinuskolle on esitetty filosofisia, historiallisia ja luonnontieteellisiä perusteluita.

Kristinuskon historia[muokkaa]

Pääartikkeli: Kirkkohistoria

Kristinuskon historia tunnetaan kirkkohistoriana. Kirkkohistoriasta puhuttaessa kiinnitetään monesti huomiota kielteisiin esimerkkeihin, kuten noitavainoihin tai ristiretkiin. Ne ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän epäkristillisiä ja niiden varjoon jää kristinuskon oleellisen myönteinen vaikutus tieteen, yhteiskuntajärjestyksen, terveydenhuollon ja koulutuksen kehitykselle, joiden varaan nykyinen länsimaiden hyvinvointi ja kulttuuri rakentuu.

Kristinuskon sisältö[muokkaa]

Kristinuskon keskeiset opit[muokkaa]

Kristinusko on uskoa Jumalaan, joka on kaiken Luoja ja jolla on yksi olemus, mutta kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kristinuskon pyhä kirja on Raamattu, joka jakautuu Vanhaan testamenttiin ja Uuteen testamenttiin. Raamattu on kristittyjen mukaan on Jumalan sanoma ihmisille ihmisten kautta ilmoitettuna.2 Raamatun keskeisenä ideana on, että Jumala loi alussa kaiken hyväksi, mutta ihminen ryhtyi kapinaan Jumalaa vastaan syntiinlankeemuksessa. Tilanteen korjaamiseksi Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen samaan aikaan sekä täytenä ihmisenä että täytenä Jumalana kuolemaan koko ihmiskunnan puolesta ristillä sovitusuhrina. Kristinuskon päämääränä on ikuinen elämä Jumalan kanssa. Sen saavuttaminen on mahdollista ainoastaan Jeesuksen kautta:

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Joh. 14:6

Tärkeimmät kristinuskon käskyt sisältyvät niin sanottuun rakkauden kaksoiskäskyyn:

Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?" Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

Mark. 12:28-31

Lähimmäisen rakastamista varten on tärkeää tuntea Jumalan antamat eettiset määräykset eli kristillinen etiikka:

Kristillinen etiikka[muokkaa]

Kristinuskon etiikka on nykyään monessa asiassa ristiriidassa länsimaissa vallitsevan etiikan kanssa. Etiikassakin kristillisen näkemyksen tueksi on sekulaareja perusteluja.

Yleinen etiikka[muokkaa]

Helvetti[muokkaa]
Pääartikkeli: Helvetti
Jumalan hyvyys[muokkaa]
Pääartikkeli: Jumalan hyvyys
Orjuus[muokkaa]
Pääartikkeli: Orjuus
Pahan ongelma[muokkaa]
Pääartikkeli: Pahan ongelma
Vapaa tahto[muokkaa]
Pääartikkeli: Vapaa tahto

Seksuaalietiikka[muokkaa]

Abortti[muokkaa]
Pääartikkeli: Abortti
Homoseksuaalisuus[muokkaa]
Pääartikkeli: Homoseksuaalisuus
Sukupuolietiikka[muokkaa]
Pääartikkeli: Sukupuolietiikka

Viitteet[muokkaa]

  1. ^ Niin sanotut vanhan kirkon uskontunnustukset (http://tunnustuskirjat.fi/ekumeeni.html) eivät kuitenkaan käsitä koko kristinuskon oppia. Esimerkiksi nykyajalle oleellinen maininta avioliitosta miehen ja naisen välisenä puuttuu niistä täysin.
  2. ^ Teologit ovat jo kauan vääntäneet Raamatun oikeasta tulkinnasta, toisin sanoen siitä, millä tavalla Raamatun inhimillisyys ja jumalallisuus ovat suhteessa toisiinsa. ApoWiki on avoin erilaisille tulkinnoille, kunhan ne ovat johdonmukaisia. Lukija huomatkoon, että johdonmukainen raamatuntulkinta rajoittaa huomattavasti mahdollisuuksia tulkita Raamattua mielekkäällä tavalla.