Rajanveto-ongelma

Rajanveto-ongelma eli demarkaatio-ongelma tarkoittaa tieteenfilosofiassa kysymystä siitä, miten ja minne tieteen rajat on asetettava. Yleisiä rajanvetotapauksia ovat kysymykset tieteen ja ei-tieteen, tieteen ja näennäistieteen, tieteen ja uskonnon sekä tieteen ja politiikan välisistä rajoista. Kaikkien näiden kysymysten käsittely tunnetaan yleisenä rajanveto-ongelmana.

Jo toistasataa vuotta kestäneestä tieteellisen menetelmän perusteita koskevasta keskustelusta huolimatta tieteen ja ei-tieteen välisen rajanvedon ongelmaa ei ole saatu ratkaistuksi vaan aiheesta kiistellään edelleen.

Erilaisia ehdotettuja rajanvedon perusteita tieteen ja ei-tieteen välille kutsutaan rajanvetokriteereiksi.