A Case of Demonic Possession (artikkeli)

ApoWikistä

Maaliskuussa 2008 New Oxford Review julkaisi lääketieteen tohtori Richard E. Gallagherin1 artikkelin Among the Many Counterfeits: A Case of Demonic Possession.2 Artikkeli käsittelee tapaustutkimusta, jonka kohteena oli riivatuksi tulkittu nainen, jota artikkelissa kutsutaan Juliaksi.

Julia ei Gallagherin mukaan muistuttanut lainkaan niitä ihmisiä, jotka kerjäävät kirkosta apua, vaikka ovatkin todellisuudessa psykiatrisen tai lääkityksellisen hoidon tarpeessa.3 Hän ei Gallagherin mukaan ollut psykoottinen, vaan vaikutti pikemminkin älyllisesti hyväkuntoiselta.4 Julia oli ennen tutkimusta jo pitkään ollut tekemisissä satanististen ryhmien kanssa,5 ja hän oli kertomansa mukaan ollut vannoutunut ja merkittävä satanisti6 ennen kuin päätyi hakemaan apua roomalaiskatolisilta eksorkisteilta. Gallagheria pyydettiin arvioimaan Julian tapaukseen liittyvää lääketieteellistä ja psykiatrista näkökulmaa.7

Tutkittavana ollessaan Julia vaipui ajoittain transsin kaltaiseen tilaan, jota kutsutaan Gallagherin tutkimuksessa riivaustilaksi. Gallagherin mukaan riivaustilat ovat hyvin harvinaisia.8 Riivaustilan aikana Julian puheääni vaihteli kirkuvan korkeasta maskuliinisen matalaan.9 Useimmat Julian riivaustilojen ja eksorkismin aikana lausumat kommentit olivat uskontoa halveksuvia.10 Tyyppiesimerkkeinä Gallagher mainitsee seuraavat virkkeet: "Jätä hänet rauhaan, idiootti", "Hän on meidän" ja "Häivy, imbesilli pappi".11 Riivauksen jälkeen Julia ei antanut syytä olettaa, että hän muistaisi sanoneensa mitään.12

Edellä mainitut seikat, jotka Gallagher tulkitsee riivauksen piirteiksi, voidaan kiistatta selittää dissosiatiiviselle persoonallisuushäiriölle (ns. sivupersoonahäiriö) tyypillisellä dissosiatiivisella havaitsijan vaihtumisella.13 Psykologiset koulukuntarajat ylittävän konsensuksen mukaan dissosiatiivinen identiteettihäiriö tarkoittaa kahden tai useamman identiteetin ilmeneminen yhdessä henkilössä,14 jonka aiheuttaa (toistuva) trauma lapsuudessa.15 Gallagher kuitenkin perustelee tulkintaansa sillä, että tähän "dissosiointiin" liittyi useita ilmiöitä, jotka antaisivat syyn uskoa, että dissosioinnin taustalla olisi jotain muuta kuin vain trauma.16

Julian "dissosiointiin" liittyi (1) loukkaavaa, pilkkaavaa ja solvaavaa puhetta äänellä, joka ei ollut hänen omansa; (2) epätavanomaisilla, Julialle ennestään tuntemattomilla kielillä puhumista; (3) tietämystä tapahtumista, paikoista ja toisten toiminnasta, jotka olivat hänen oman mahdollisen tietoisuutensa ulkopuolella;17 (4) suuria lämpötilan vaihteluita potilaassa; (5) kirjahyllyn päällä olevien esineiden liikkumista tuntemattoman voiman vaikutuksesta; (6) poikkeuksellista voimaa potilaassa eksorkismin aikana; (7) vahvaa reaktiota pyhään veteen ja (8) levitaatiota eli leijumista ilman luonnollista syytä.18 Julialle ei jäänyt minkäänlaista muistikuvaa tapahtuneesta.19

Tutkimuksen referaatti[muokkaa]

Julia on keski-ikäinen, omillaan toimeentuleva valkoihoinen nainen, joka asuu Yhdysvalloissa.20 Hän oli alusta lähtien vakuuttunut olevansa saatanan tai demonien hyökkäyksen kohteena,21 ja hakeutui siksi katolisten pappien puheille, josta hänet ohjattiin viralliselle eksorkistille.22 Gallagher tapasi Julian silloin tällöin antaakseen asiantuntijan lausuntoja lääketieteellisestä näkökulmasta.23 Tutkimusryhmään kuului useita päteviä mielenterveystyöntekijöitä, katolisia pappeja, diakoni, psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, sekä useita maallikoita.24

Tutkismusryhmää – joka toisaalta toimi myös hoitoryhmänä – koottaessa puhelimitse Julia oli kaukana puheluiden osapuolista.25 Yllättäen Julian "toinen", feminiinisestä maskuliiniseen vaihteleva ääni liittyi puhelinkeskusteluun.26 Esimerkkinä mainittakoon, että ääni huusi: "Hän on meidän!"27 Ääni havaittiin useissa puhelinkeskusteluissa.28

Julian läsnäololla ja paranormaaleilla ilmiöillä oli selkeä yhteys.29 Jopa riivaustilojen ulkopuolella Julia osoitti jonkinlaisia psykokineettisiä kykyjä.30 Joskus hänen lähellään olevat tavarat lensivät pois hyllyiltä.31 Julia myöskin tiesi asioita, joita hän ei luonnollisin tiedonhankintakeinoin olisi voinut tietää.32 Hän raportoi useaan otteeseen mm. tutkimusryhmän jäsenten perheissä tapahtuneista sairastumisista ja kuolemista ilman, että häntä olisi informoitu tai että hän olisi tiettävästi kuullut niistä.33 Julia mainitsi esimerkiksi erään tutkimusryhmän jäsenen syöpään kuolleen sukulaisen kuolinsyyn, ja tiesi lisäksi syöpätyypinkin.34 Hän tiesi myös erään toisessa kaupungissa asuvan tutkimusryhmän jäsenen kissojen yllättävästä sekoamisesta, kun nämä olivat väkivaltaisesti hyökänneet toistensa kimppuun edellisyönä kahden aikaan. "Ne kissat taisivat tosiaan raivostua viime yönä, eikö niin?" Julia kysyi retorisesti.35 Hän osasi erään kerran myös kertoa, että eräällä kaukana poissa olevalla tutkimusryhmän jäsenellä (pappi) oli sadeasu yllään. Hän osasi myös raportoida, missä pappi milläkin hetkellä käveli.36

Varsinainen eksorkismi alkoi lämpimänä päivänä kesäkuussa. Huone, jossa eksorkismi oli määrä suorittaa, oli kuitenkin melko viileä.37 Kun Julia alkoi äännellä omituisesti ja vuodattaa katkeria solvauksiaan, tutkimusryhmän jäsenet alkoivat hikoilla valtavasti kasvavan kuumuuden vuoksi.38 Kaikki jäsenet kokivat kuumuuden sietämättömänä.39

Tämän jälkeen Julia vaipui transsin kaltaiseen tilaan.40 Kun rukoukset ja Rituale Romanumin mukaiset manaukset olivat jatkuneet hetken, Juliasta alkoi kuulua useita ääniä.41 Äänet olivat joskus eläimellistä murinaa,42 ja toisinaan äänet puhuivat ymmärrettävää espanjaa ja latinaa.43 Julia on kertonut puhuvansa vain englantia.44 Äänet puhuivat myös englanniksi ja uhkailivat tutkimusryhmää.45

Juliassa ilmentyi myös valtavaa voimaa. Viisi henkilöä saivat taistella pitääkseen hänet aloillaan.46 Lisäksi Julia levitoi noin 30 senttimetrin korkeudella puolen tunnin ajan.47 Julia kirkui tuskasta, jos hänen päälleen pirskotettiin pyhää vettä, mutta normaalilla vedellä ei ollut häneen mitään vaikutusta.48

Loppujen lopuksi Julia vapautui riivauksesta eksorkististen toimituksien avulla.49 Julialla ei eksorkistisen toimituksen jälkeen ollut mitään muistikuvaa tapahtuneesta toimituksesta.50

Katso myös[muokkaa]

ApologetiikkaWiki[muokkaa]


Viitteet[muokkaa]

 1. ^ NOR 2008/3 (Richard E. Gallagher, M.D., is a board-certified psychiatrist in private practice in Hawthorne, New York, and Associate Professor of Clinical Psychiatry at New York Medical College. He is also on the faculties of the Columbia University Psychoanalytic Institute and a Roman Catholic seminary. He is a Phi Beta Kappa graduate of Princeton University, magna cum laude in Classics, and trained in Psychiatry at the Yale University School of Medicine. Dr. Gallagher is the only American psychiatrist to have been a consistent U.S. delegate to the International Association of Exorcists, and has addressed its plenary session.)
 2. ^ Richard E. Gallagher: A Case of Demonic Possession. New Oxford Review, maaliskuu 2008, nro 3, s. 75.
 3. ^ NOR 2008/3 (Julia was not the typical type of individual who frequently importunes the Church for help but who is really in need of psychiatric or other medical intervention.)
 4. ^ NOR 2008/3 (She was in no way psychotic; in fact, she was consistently logical, highly intelligent, and even quite engaging at times, despite her obvious turmoil.)
 5. ^ Dr. James C. Patterson: Testing Demonic Possession reasons.org. Viitattu 19.8.2009. (- - demonic influence in a young lady who had had a long history of involvement with explicitly Satanic groups)
 6. ^ NOR 2008/3 (having been an avowed and prominent Satanist in her life)
 7. ^ Gallagher on lääketieteen tohtori ja toimii New York Medical Collegessa kliinisen psykiatrian apulaisprofessorina.
 8. ^ NOR 2008/3 (Possession is very rare, though not as exceedingly so as many imagine.)
 9. ^ NOR 2008/3 (The tone of this voice differed markedly from Julia's own, and it varied, sometimes sounding guttural and vaguely masculine, at other points high pitched.)
 10. ^ NOR 2008/3 (Most of her comments during these "trances," or at the subsequent exorcisms, displayed a marked contempt for anything religious or sacred.)
 11. ^ NOR 2008/3 (Out of her mouth would come - - phrases like "Leave her alone, you idiot," "She's ours," "Leave, you imbecile priest," or just "Leave.")
 12. ^ NOR 2008/3 (When Julia came out of these trances, she strongly professed no recollection of these remarks or of having said anything at all.)
 13. ^ NOR 2008/3 (An experienced psychiatrist might well conclude that we were probably - - dealing with a - - Dissociative Identity Disorder - -)
 14. ^ Trauma ja dissosiaatio (Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti) Viitattu 2.4.2017. ([Dissosiatiiviselle identiteettihäiriölle t]yypillinen piirre on kahden tai useamman erillisen, henkilön käytöstä toistuvasti hallitsevan identiteetin tai persoonallisuuden osan olemassaolo - -)
 15. ^ Trauma ja dissosiaatio (Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti) Viitattu 2.4.2017. (Syynä varhaislapsuudessa alkanut toistuva, vakava traumatisaatio, kuten fyysinen tai henkinen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö. - - [Dissosiatiivinen identiteettihäiriö] on selviytymismekanismi, joka suojaa lasta traumatisoinnin aiheuttamalta emotionaaliselta kivulta eristämällä trauman kanssa kosketuksissa olleen osan pois lapsen tietoisuudesta.)
 16. ^ NOR 2008/3 (What quickly made this [DID] understandable hypothesis implausible, however, were several other peculiar though obviously related phenomena - -)
 17. ^ Dr. James C. Patterson: Testing Demonic Possession reasons.org. Viitattu 19.8.2009. (Trance states, during which the patient experienced: (1) Vocalizations (in voices different from the patient’s) of a derogatory, blasphemous, and insulting nature; (2) Use of unusual languages previously unknown to the patient; (3) Psychic knowledge of events, places, and actions of others outside the possible realm of the patient’s awareness)
 18. ^ Dr. James C. Patterson: Testing Demonic Possession reasons.org. Viitattu 19.8.2009. (Large temperature changes, [m]ovement of objects on bookshelves by invisible force, [u]nusual strength during the exorcism, [s]trong reaction to holy water [and l]evitation)
 19. ^ Dr. James C. Patterson: Testing Demonic Possession reasons.org. Viitattu 19.8.2009. (No recollection of the trance states )
 20. ^ NOR 2008/3 ("Julia" is a middle-aged, self-supporting Caucasian woman who lives in the U.S. - -)
 21. ^ NOR 2008/3 (She herself was quite convinced from the start that she was being "attacked" in some way by a demon or Satan.)
 22. ^ NOR 2008/3 (She first approached her local clergy on her own, and was soon referred to an official priest-exorcist - -)
 23. ^ NOR 2008/3 (During the course of her lengthy and thorough evaluation, she was eventually seen by this writer, a board-certified academic psychiatrist, who was asked to provide a medical and psychiatric opinion.)
 24. ^ NOR 2008/3 (At varying points, this group comprised several qualified mental-health personnel, at least four Catholic priests, a deacon and his wife, two nuns (both nurses, one psychiatric), and several lay volunteers.)
 25. ^ NOR 2008/3 (We made a number of phone calls to arrange gathering together to help Julia - - she was far from the area at the time.)
 26. ^ NOR 2008/3 (Astonishingly, Julia's "other" voice - - sometimes deep, sometimes high pitched - - would actually interrupt the telephone conversations - -)
 27. ^ NOR 2008/3 (The voice(s) would espouse the same messages: "Leave her alone," "Leave, you idiots," "Get away from her," "She's ours.)
 28. ^ NOR 2008/3 (- - this speech was heard distinctly by several of the team on a number of occasions.)
 29. ^ NOR 2008/3 (- - her presence was clearly associated with paranormal events.)
 30. ^ NOR 2008/3 (- - even outside her trances, Julia unmistakably displayed "psychic" abilities)
 31. ^ NOR 2008/3 (Sometimes objects around her would fly off the shelves - -)
 32. ^ NOR 2008/3 (Julia was also in possession of knowledge of facts and occurrences beyond any possibility of their natural acquisition.)
 33. ^ NOR 2008/3 (She commonly reported information about the relatives, household composition, family deaths and illnesses, etc., of members of our team, without ever having observed or been informed about them.)
 34. ^ NOR 2008/3 (- - she knew the personality and precise manner of death (i.e., the exact type of cancer) of a relative of a team member - -)
 35. ^ NOR 2008/3 (Though residing in another city, she commented, "So those cats really went berserk last night, didn't they?" the morning after two cats in a team member's house uncharacteristically had violently attacked each other at about 2 AM.)
 36. ^ NOR 2008/3 (She would repeatedly report, from her distant vantage, whether and when he was in pain (he suffered from a recurring illness), often where he was (e.g., walking on a beach), and remarkably, even what he was wearing at the time (e.g., a windbreaker).)
 37. ^ NOR 2008/3 (The exorcism began on a warm day in June. Despite the weather, the room where the rite was being conducted grew distinctly cold.)
 38. ^ NOR 2008/3 (- - as the entity in Julia began to spout vitriol and make strange noises, members of the team felt themselves profusely sweating due to a stifling emanation of heat.)
 39. ^ NOR 2008/3 (The participants all said they found the heat unbearable.)
 40. ^ NOR 2008/3 (Julia at first had gone into a quiet trance-like state.)
 41. ^ NOR 2008/3 (After the prayers and invocations of the Roman Ritual had been going on for a while, however, multiple voices and sounds came out of her.)
 42. ^ NOR 2008/3 (One set consisted of loud growls and animal-like noises)
 43. ^ NOR 2008/3 (At one point, the voices spoke in foreign languages, including recognizable Latin and Spanish.)
 44. ^ NOR 2008/3 (Julia herself only speaks English, as she later verified to us.)
 45. ^ NOR 2008/3 (They cursed and insulted the participants in the crudest way. They were frequently threatening - -)
 46. ^ NOR 2008/3 (Despite the religious sisters and three others holding her down with all their might, they struggled to restrain her.)
 47. ^ NOR 2008/3 (- - for about 30 minutes, she actually levitated about half a foot in the air.)
 48. ^ NOR 2008/3 (She would scream in pain when the blessed water was sprinkled upon her, but have no reaction to clandestine use of unblessed water.)
 49. ^ NOR 2008/3 (As noted, the exorcisms were seen as helpful, but have not yet resolved the matter of the possession.)
 50. ^ NOR 2008/3 (It should again be noted that Julia herself had no recollection at all of what occurred during the ceremonies.)

Artikkelin tägit: riivaus, demonit, demonologia, riivaaminen, eksorkismi, eksorkisti, riivaajien ulos ajaminen, manaaminen, julia, a case of demonic possession, artikkeli, tutkimus, richard e gallagher, new oxford review, tutkimus, tapaustutkimus, tapaus-tutkimus, case-tutkimus, paranormaali, yliluonnollinen, materialismi, naturalismi, supernaturalismi, supranaturalismi, ateismi, teismi, yliluonnollisuus, luonnollinen, glossolalia, ksenoglossolalia, xenoglossolalia, kielilläpuhuminen, kielillä puhuminen