Maailman ikä - tieteellinen näkökulma

ApoWikistä

Tämän sivun tavoite on verrata nuoren (YEC) ja vanhan (OEC) iän kreationistien kantoja tieteellisen aineiston perusteella. Vertaamista voidaan tehdä sekä raamatullisesti (ks. Maailman ikä – teologinen näkökulma) että tieteellisesti. Tiede ei ole kovin hyvin määritelty, eikä se ole parasta tietämistä, mutta perustuu mittauksiin1. Molemmille kannoille annetaan todennäköisyyksiä asiakohtaisesti ja nämä yhdistetään kokonaiskuvaksi.

Todennäköisyydet tässä ovat henkilökohtaisia arvioita. Niitä muuttavat se, kuinka varmana henkilö pitää tämän hetken tietämystämme. Esimerkiksi, mikäli ajattelemme että tällä hetkellä tiedämme 80% kaikesta tieteellisestä tiedosta, voimme pitää kannan ristiriitaa nykytieteen kanssa suurena ongelmana ja todennäköisyyttä pienenä. Mikäli ajattelemme että tiedämme 20% kaikesta tiedosta, kannan ongelma nykytietämyksen kanssa ei tee kannasta kovin epätodennäköistä. Asia ei ole kovin yksinkertainen, voidaan toki olettaa että jatkotutkimus ei tule olemaan paljonkaan ristiriidassa nykyisten teorioiden kanssa, jolloin nykytietämykseen voitaisiin luottaa aika paljonkin. Mutta tämä on vain oletus ja hyvinkin tapauskohtainen, riippuen siitä kuinka paljon ja kuinka välitöntä tietoa tapauksessa käytetään ja kuinka paljon teoreettisempaa tietoa ja taustaoletuksia tapaus käyttää.

Taulukko todisteista luonnossa[muokkaa]

Allaoleva taulukko listaa luonnontieteellisiä todisteita ja niiden todennäköisyyttä YEC ja OEC kantojen alla. Mikäli kanta siis selittää hyvin havaitun asiantilan, Mitä suurempi näiden osatodennäköisyyksien tulo on, sitä todennäköisempi itse kanta on.

Havainto YEC pYEC OEC pOEC
Geologian radioaktiiviset Mryr isotoopit Vaatii kiihdytetyn hajoamisen, mekanismi (jos ei suora puuttuminen) auki ja kiihdytetystä hajoamisesta seuraa liikaa lämpöä. Toisaalta selittäisi systemaattiset offsetit 0.1 1
Radiohiili Selittäisi 14C:n taustanäytteissä. Toisaalta 14C kalibroinnin kronologiat menevät yli yleisen YEC kronologian 0.5 Ongelmia selittää 14C:tä taustanäytteissä. 0.5
TL/OSL Kiihdytetty hajoaminen selittäisi ehkä suuret säteilymäärät, toisaalta kuumentuminen olisi ehkä nollannut kellot, palataan siis yo. ylilämmitys ongelmaan 0.5 Menetelmä ei anna täysin sopivia tuloksia muihin menetelmiin verrattuna. Tulosten hylkäämiseen löytyy hyvä syy tarvittaessa. 0.9
Radiohalot 1 0.75
He diffuusio 1 0.2
Biomolekyylien säilyminen 1 0.1
Paleorecordit ja syklit Voidaan selittää tunetuksen ja kalibroinnin avulla riippuvuuksina 0.2 1
Suola merissä 1 0.5
Kuun loittoneminen 1 1
Eroosionopeudet 1 0.5
Nukleosynteesi Järkevää tällä hetkellä vain jos WH kosmologia toimii? 0.5 1
Meteoriitit ? 1
Ihmisten ja eliöiden mutaationopeus 1 0.2
Ice cores Kerrokset yksittäisistä myrskyistä 0.5 0.75
Jääkausi Jälkikatastrofina mekanismi ok, ajoitus pitäisi ehkä kutistaa 0.5 Mekanismi auki 0.5
Dinoglyfit 1 0.5
Afrikan heimojen ja muiden tahojen sukuluettelot Nooaan asti 1 0.7
Kosmologiset kellot WHC ehkä selittää nämä oikein 0.2 1
Aurinkokunnan ja linnunradan ikä Pitäisi kai olla pienempi kuin muiden vastaavien systeemien 0.3 Toisaalta ei kuulemma ymmärretä OEC puolellakaan kaikkia havaintoja linnunradasta 0.8
Nooan tulva: Mahtuivatko maailman eläimet arkkiin? Nooan tarvitsi ottaa mukaan vain perusryhmien(koiraeläimistä yksi pari, kanalinnuista yksi jne.) edustajat. 0.8 Nooa otti mukaan vain karjaeläimet. 1
Nooan tulva: selviävätkö eläimet vuoden arkissa? 0.8 1

Yo. taulukon lisäksi tulee ottaa huomioon, että YEC kannan osa-alueiden kehitystyön resurssit ovat 100-10000 kertaa pienemmät. Tämän perusteella pitäisi ehkä antaa YEC:lle lisäkerroin suuruudeltaan 2-1000 riippuen siitä kuinka suureksi tutkimusmassan vaikutus koetaan. Pieni lisäkerroin edustaa naivia kantaa tieteestä jossa ajatellaan enemmän että totuus löytyy kuin itsestään, mittaukset puhuvat suoraan ilman tulkintaa, eikä teorioita tarvitse keksiä tai kehittää eteenpäin jotta ne sopisivat käsillä olevaan aineistoon. Suurempi lisäkerroin kuvaa käsitystä jossa ymmärretään että mittaukset ovat lukuja joita täytyy tulkita ja ymmärretään että toimivat teoriat tarvitsevat usein tuhansia työtunteja kehitykseen ja lisäksi harva teoria sopii heti kaikkeen aineistoon, usein tarvitaan lisähypoteeseja tai lisätermejä jotta aineisto sopii teoriaan tai jopa osa itse aineistosta täytyy kyseenalaistaa.

Katso myös[muokkaa]

Internet[muokkaa]

Viitteet[muokkaa]

  1. ^ tarkemmin mittaajien subjektiiviseen kokemukseen mittaustuloksista ja heidän todistukseensa siitä