Laittomuuden salainen vaikutus (kirja)

ApoWikistä
Laittomuuden salainen vaikutus
Laittomuuden salainen vaikutus.jpg.346x346 q75 (1).jpg
Kirjailija Tapio Puolimatka
Kustantaja https://perussanoma.fi/p/790-laittomuuden-salainen-vaikutus/
Julkaistu 2021
Sivumäärä 317
ISBN ISBN 978-951-888-912-3


Laittomuuden salainen vaikutus on Tapio Puolimatkan kirjoittama kirja. Kirjan tarkoituksena on analysoida laittomuuden salaisen vaikutuksen (2. Tess. 2:7) ilmenemistä oman aikamme yhteiskunnallisissa virtauksissa. Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa on syntynyt yhteiskunta, jossa pyritään seksuaalioikeuksien ja lisääntymisterveyden nimissä tuhoamaan lasten ja nuorten seksuaalimoraali ja sukupuolinen identiteetti. Tämän seurauksena yhteiskunnan perussoluna ei tulevaisuudessa ole perhe vaan irrallinen yksilö, massaihminen, jota voidaan tehokkaasti hallita joukkotiedotuksen käyttämien tunteisiin vetoavien mielikuvien avulla.

Tessalonikalaiskirjeen mukaan antikristilliset laittomuuden voimat eivät tehokkaimmillaan toimi avoimesti vaan salaa. Ne kätkeytyvät puheeseen ihmisoikeuksista, myötätunnosta, syrjinnän ja vihapuheen vastustamisesta ja sorrettujen puolustamisesta. Nämä peruskäsitteet murennetaan sisältä käsin ja muokataan vääryyden palvelukseen. Tunteisiin vetoavia teemoja toistamalla ihmisten huomio suunnataan pois laittomuuden aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä ja yhteiskunnallisista toimintahäiriöistä.

Voidakseen vastustaa laittomuuden salaista vaikutusta aikamme kristittyjen on tiedostettava pahuuden pimeät toimintatavat ja rohkaistuttava vastustamaan niitä.

Laittomuuden salainen vaikutus[muokkaa]

Evankeliumin vaikutuspiirissä olevat ihmiset ovat tietoisia oikeudenmukaisuudesta ja hyvyydestä, ja siksi laittomuus joutuu esiintymään oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden puolustajana. ”Laittomuuden salaisuus etenee evankeliumin rinnalla ja siitä riippuvaisena lainaten evankeliumilta kaiken, minkä voi, saaden voimaa evankeliumin vääristämisestä. Siksi laittomuuden salaisuus etenee itse seurakunnassa, Jumalan temppelissä.” (Farrow 2020b: 248)

Laittomuus syö evankeliumin totuutta sisältäpäin ja vääristää sen muuttaen evankeliumin pelastussanoman kadottavaksi eksytykseksi. Vääristellyn evankeliumin hämäämät ihmiset tulevat harhaan johdetuiksi. Laittomuus esiintyy laillisuuden ja moraalin puolustajana samalla kun se vääristelee Jumalan armon ja lain, rakkauden, oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet. Laittomuus pukeutuu laillisuuden ja eettisyyden kaapuun samalla kun se syö laillisuutta ja eettisyyttä sisältä käsin, romahduttamalla niiden olennaiset periaatteet ja kääntämällä ne niitä itseään vastaan. Seurauksena on sekä ajallista että viime kädessä iankaikkista kärsimystä ja tuhoa.

”Miten pahuus tai laittomuus kypsyy? Ei itsessään olevan periaatteen varassa vaan matkimalla evankeliumin vaikutuksia kuten virus matkii tervettä solua. Laittomuus on luonteeltaan itsensä kumoavaa ja itsensä tuhoavaa, kuten sen seuraajat ovat osoittaneet.” (Farrow 2020b: 253) Evankeliumin valon loistaessa kulttuurissa laittomuus joutuu pukeutumaan humaanimpaan ja siten pettävämpään ilmiasuun. Laittomuuden voima ja vaikutus kasvavat, kun se kätkeytyy vääristeltyyn evankeliumiin sen sijaan että se avoimesti puolustaisi vääryyttä. ”Siksi laittomuus myös kehittyy kyvyssään tuottaa harhaanjohtavaa vaikutusta, jonka kautta se vetää päälleen tuomion” (emt.).

Koetun sukupuolen ideologia[muokkaa]

Laittomuuden salaisuuden yhtenä keskeisenä ilmentymänä omana aikanamme on koetun sukupuolen ideologia (gender ideology), jonka mukaan jokainen ihminen voi itse määrittää oman sukupuolensa subjektiivisen kokemuksensa mukaan riippumattomana ihmiselle luomisessa annetuista sukupuolisuuden rakenteista ja avioliittomoraalista. Tältä pohjalta lapsia opetetaan päiväkodeissa ja kouluissa näkemään sukupuoli ensisijaisesti tunteena ja kokemuksena, joka on riippumaton kehon biologisesta sukupuolesta. Joukkotiedotusvälineet kuvaavat rohkeina ja itsenäisinä niitä nuoria, jotka omaksuvat jonkin biologisesta sukupuolestaan poikkeavan sukupuoli-identiteetin ja ilmentävät sitä muokkaamalla kehoaan hormonihoidoilla ja leikkauksilla. Erityisesti tyttöjen pariin on näin luotu sosiaalisen tartunnan avulla leviävä joukkoilmiö, jonka vaikutuspiirissä olevat tytöt uskovat voivansa ratkaista murrosiän ahdistuksensa sukupuolenvaihdoksen avulla. Yhä yleisemmin vaaditaan kieltoa terapialle, joka auttaisi nuoria eheytymään biologisen sukupuolensa mukaiseen elämään. Terveydelle vahingollisia hormonihoitoja ja leikkauksia suositellaan ratkaisuna sukupuoliahdistukseen, vaikka tutkimus ei ole voinut osoittaa, että niistä olisi pitkäaikaista mielenterveydellistä hyötyä. Vanhempia painostetaan hyväksymään vahingolliset hoidot joskus jopa huostaanoton uhalla. Vanhempia pelotellaan, että ilman näitä hoitoja nuori voisi päätyä itsemurhaan, vaikka tälle väitteelle ei ole tutkimuksellista perustaa. Itsemurhapuheella itsemurha-ajatusta tartutetaan sukupuoliahdistuneisiin nuoriin ja lisätään heidän itsemurhahakuisuuttaan. Tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että hormonihoidoista ja leikkauksista on nuorille enemmän haittaa kuin hyötyä, joten ainoiksi hyötyjiksi jäävät lääketeollisuus ja ne poliittiset tahot, jotka transihmisten oikeuksiin vedoten ajavat yhteiskunnallista muutosta.

Vaikka sukupuolen subjektiivinen itsemäärittely näyttäisi koskevan vain yksilön henkilökohtaista elämää, se todellisuudessa määrää koko yhteiskuntaa, kun itsemääräämisoikeuteen perustuva sukupuolikäsitys sovelletaan johdonmukaisesti kaikkeen lainsäädäntöön. Lainsäädännöllisiä muutoksia ajetaan, vaikka kukaan ei ole onnistunut täsmällisesti määrittelemään, mitä tarkoittaa kokea itsensä mieheksi, naiseksi tai joksikin muuksi internetin tarjoamista kymmenistä tai sadoista sukupuolista. Määrittelemättömään subjektiiviseen kokemukseen perustuva sukupuolikäsitys pyritään tekemään yhteiskuntaelämän kulmakiveksi, jonka mukaan organisoidaan koko yhteiskuntajärjestys. Koetun sukupuolen (gender) käsitteestä on tarkoitus tehdä ”organisoiva periaate modernien yhteiskuntien koko yhteiskuntajärjestykselle ja kaikille yhteiskunnallisille instituutioille, ei pelkästään perheelle, vaan myös talouselämälle, politiikalle, uskonnolle, armeijalle, kasvatukselle ja lääketieteelle” (Lorber 2006: 448).

Subjektiiviseen mielentilaan perustuva sukupuolikäsitys (gender) ei siis ole pelkästään osa persoonallisuuden ja identiteetin rakenteita, vaan lainsäädäntöön kirjattuna koettu sukupuoli määrittää ihmisen paikan yhteiskuntabyrokratiassa, sosiaalisissa kerrostumissa, talouselämässä ja valtahierarkioissa. Ihmisarvo ja ihmisoikeudet halutaan määritellä subjektiivisesti koetun sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen ehdoilla, mikä murentaa ihmisarvon ja ihmisoikeuksien yleispätevyyden (ns. Yogyakartan periaatteet). Kun subjektiivisesti koetusta sukupuolesta tehdään ihmisoikeus, jonka ympärille koko yhteiskuntaa rakennetaan, sille annetaan ylikorostunut merkitys, joka murentaa aitoja ihmisoikeuksia ja harhauttaa niitä ihmisiä, joita sen on tarkoitus auttaa. Joukkoilmiöksi laajentunut koetun sukupuolen ideologia ohjaa nuoria keskittymään epämääräiseen sukupuoli-identiteettiin tavalla, joka vie sukupuoliahdistuneiden nuorten huomion pois muista elämänalueista ja vaikeuttaa heidän ongelmiensa ratkaisua. ”Viranomaiset ja joukkotiedotusvälineet eivät hyödytä yhteiskuntaa ja sukupuoliahdistuneita kohtelemalla heidän hämmennystään ihmisoikeutena sen sijaan, että sitä kohdeltaisiin mielenterveyden häiriönä, joka tarvitsee ymmärrystä, hoitoa ja ennalta ehkäisyä” (McHugh 2014).


Sisällysluettelo[muokkaa]

 • Esipuhe
 1. Johdanto
  • Laittomuuden salainen vaikutus
  • Koetun sukupuolen ideologia
  • Jeesus on kulmakivi
  • Identiteettipolitiikan uusi uhrikultti
  • Uskosta luopuminen
  • Pahuuden liukuportaat
  • Seksuaalinen rikkomus tienä vapauteen
  • ”Niin kuin oli Lootin päivinä”
 2. Vääryys tunkeutuu seurakuntaan
  • Raamatun arvovallan kyseenalaistaminen
  • Painopiste tunnesyihin
  • Myötätunto laittomuuden palveluksessa
  • Tunteisiin vaikuttavien kertomusten voima
  • Turvallisen tilan identiteettipolitiikka
  • Uusgnostilainen oppi hengen uudesta aikakaudesta
  • Uskosta luopuminen johtaa laittomuuteen
  • Vapaus ja itsemääräämisoikeus vääristellään
  • Maallistunut käsitys itsemääräämisoikeudesta
 3. Ihmisoikeudet ja niiden vääristely
  • Ihmisoikeudet käännetään itseään vastaan
  • Koetun sukupuolen ideologian suojaaminen kritiikiltä
  • Uusi sukupuolikasvatus
 4. Harhaanjohtava sukupuoli- ja seksuaalikasvatus
  • Koulujen sukupuoli- ja seksuaalikasvatus
  • Altistuminen seksuaaliselle kaltoinkohtelulle
  • Liberaali seksuaalikasvatus laittomuuden salaisena vaikutuksena
  • ”Valheen kaikella voimalla”
  • Tutkimustuloksia harhaanjohtavassa valossa
  • Vapauksien kaventuminen
 5. Intersektionaalinen tasa-arvokäsitys
  • Puhe luo todellisuutta
  • Poliittis-uskonnollinen ohjelma
  • Intersektionaalinen seksuaalihierarkia
  • Kapina Jumalan käskyjä vastaan
  • Syrjintää tasa-arvon nimissä
  • Abortin laillistaminen murentaa ihmisoikeusjärjestelmän
  • Kehollisuuden merkitys kumotaan lainsäädännössä
  • Oikeusjärjestelmä murenee
 6. Laittomuutta arvojen varjolla
  • Kahden käsikirjoituksen strategia
  • Aborttiliikkeen kaksi kertomusta
  • Todellisuuden ja kertomusten välinen ristiriita
  • Natsien tuhoamisohjelman kaksi kertomusta
 7. Moraaliperiaatteiden vääristely
  • Vääristelty moraaliperiaate käännetään moraalia vastaan
  • Massaihmisen luominen
  • ”Pedon merkki”
 8. Kristittyjen vainot
  • Uusi pelastusoppi totalitaarisen hallinnan välineenä
  • Kaksi eri maljaa
  • Babylonian uskonto
  • Kristinuskoa solvaava propaganda
  • Ehdottoman alamaisuuden vaatimus
 9. Lopuksi