Kristityt luonnontieteilijät

ApoWikistä

Oxfordin yliopiston tieteen ja uskonnon professori Peter Harrison kiinnittää huomiota siihen, että monet merkittävistä luonnontieteilijöistä tieteen historiassa ovat olleet kristittyjä. Heidän kristillinen vakaumuksensa ei ole ollut pelkästään heidän yksityinen mielipiteensä, vaan se on vaikuttanut heidän tieteelliseen tutkimukseensa.1

Oxfordin yliopiston matematiikan professorin John Lennoxin mukaan länsimaisen luonnontieteen parissa on ollut erityisen suuri merkitys kristinuskosta saadulla perusvakaumuksella, jonka mukaan maailmankaikkeuden on luonut älykäs ja kaikkitietävä persoona, niin että maailmasta on syytä etsiä järjestystä, jopa matemaattista kauneutta ja yksinkertaisuutta.2

Jotkut tieteelliset löydöt on tehty, koska tieteentekijä on edeltä ollut vakuuttunut siitä, että oikeiden yhtälöiden täytyy olla matemaattisesti kauniita ja elegantteja. 3

Raamatullinen maailmankatsomus on ohjannut tieteellistä tutkimusta myös korostamalla Jumalan vapautta luomistyössä. Koska Jumala on täysin vapaa persoona, hän on voinut luoda maailman sellaiseksi, ettei se vastaa ihmisen odotuksia. Tämä on tehnyt tieteentekijät avoimemmiksi pohtimaan vaihtoehtoisia hypoteeseja ja selitysmalleja, jotka eroavat vallitsevista tieteellisistä uskonkappaleista.

Kristittyjä luonnontieteilijöitä[muokkaa]

Nimi Kuva Täsmennys Lähteet
Nikolai Kopernikus (1473–1543) Copernicus.jpg Katolinen pappi, joka loi pohjan aurinkokeskeiselle näkemykselle. Catholic Encyclopedia [1], Joseph Mendham (1840). An Index of Prohibited Books: By Command of the Present Pope, Gregory XVI in 1835; .... Duncan and Malcolm. 
Michael Stifel (c. 1486–1567) Logarithms.png Loi pohjaa logaritmien kehittämiselle. Hän kuului Martti Lutherin varhaisimpiin seuraajiin ja kirjoitti raamatullisista profetioista. University of Florida, Galileo Project at Rice University, and McTutor
William Turner (n.1508–1568) Wells Cathedral West Front.jpg Häntä kutsutaan joskus englannin kasvitieteen isäksi ja hän oli myös lintutieteilijä. Hänet vangittiin, koska hän saarnasi uskonpuhdistuksen puolesta. Galileo Project
Ignazio Danti (1536–1586) IgnazioDanti.jpg Hän oli Alatrin piispa ja matemaatikko joka kirjoitti Euklideen geometriasta, tähtitieteilijä ja mekaanisten laitteiden suunnittelija. McTutor
Bartholomeus Pitiscus (1561–1613) Wroclaw 1.jpg Hän toi sanan trigonometria englannin ja ranskan kieliin. Hän oli myös kalvinistinen teologi, joka toimi hovisaarnaajana Breslaussa. McTutor
John Napier (1550–1617) John Napier.JPG Skottilainen matemaatikko, joka tunnetaan logaritmien keksijänä ja desimaalilukujen popularisoijana. Hän oli myös vakaumuksellinen protestantti, joka kirjoitti Ilmestyskirjasta. McTutor
Francis Bacon (1561–1626) Francis Bacon, Viscount St Alban from NPG (2).jpg Merkittävä englantilainen tieteentekijä ja yksi kokeellisen luonnontieteen metodin kehittäjistä. Dictionary of the History of Ideas
Johannes Kepler (1571–1630) Johannes Kepler 1610.jpg Hän loi kosmokselle mallin, joka perustui uskonnollisiin lähtökohtaoletuksiin. Hänet tunnetaan erityisesti siitä, että hän muotoili Keplerin planetaariset liikelait. Se perustui Tycho Brahen tarkkoihin tähtitieteellisiin havaintoihin. Hän oli alun perin halunnut tulla teologiksi ja hänen kirjansa Harmonice Mundi käsittelee paikoitellen Kristuksen merkitystä. Galileo Project and Adherents.com and Joshua Gilder and Anne-Lee Gilder (2005). Heavenly Intrigue: Johannes Kepler, Tycho Brahe, and the Murder Behind One of History's Greatest Scientific Discoveries. Anchor. ISBN 978-1-4000-3176-4 (1-4000-3176-1) ISBN. 
Laurentius Paulinus Gothus (1565–1646) Laurentius Paulinus Gothius.JPG Tähtitieteen professori ja Uppsalan arkkipiispa. Hän kirjoitti tähtitieteestä ja teologiasta. Uppsala University
Galileo Galilei (1564–1642) Galileo.arp.300pix.jpg Galieo omaksui Augustinuksen näkemyksen, jonka mukaan kaikkia Raamatun kohtia ei tule ymmärtää kirjaimellisesti, erityisesti kun kyseinen Raamatun kohta on Raamatun runollisissa kirjoissa. Hän piti ihmisen matemaattista ajattelua ihmisessä olevana Jumalan kuvana ja katsoi voivansa matemaattisen ajattelun avulla paljastaa Jumalan ajatukset maailmankaikkeuden rakenteessa. Catholic Encyclopedia [2]
Marin Mersenne (1588–1648) Marin mersenne.jpg Hänet tunnetaan kirjeenvaihdostaan matemaatikkojen kanssa. Neljän vuoden ajan hän omistautui teologisten kirjoitusten laatimiseen: Quaestiones celeberrimae in Genesim (1623) and L'Impieté des déistes (1624). Nämä olivat teologisia esseitä ateismia ja deismiä vastaan.
René Descartes (1596–1650) Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg Descartes oli yksi tieteellisen vallankumouksen keskeisiä ajattelijoita länsimaissa. Hänen mukaansa on nimetty kartesiolainen koordinaatiosysteemi tasogeometriassa ja algebra. Hän teki tärkeää työtä geometriassa. Hänen kirjansa Meditations on First Philosophy käsittelee osin teologisia kysymyksiä ja hänen pyrkimyksensään oli sovittaa ideansa yhteen katolisen uskon kanssa, jolle hän pysyi uskollisena. McTutor
Anton Maria Schyrleus of Rheita (1597–1660) Rheitalunarmap4.JPG Tähtitietelijä, joka kuului munkkikuntaan. Hän omisti yhden tähtitieteellisistä kirjoistaan Jeesukselle Kristukselle. Hän pohti sitä, ovatko muilla planeetoilla elävät olennot meidän tavallamme "perisynnin kiroamia". Cosmovisions and The Galileo Project

Rice University's Galileo Project

Blaise Pascal (1623–1662) Blaise pascal.jpg Hän kuului jansenistiseen herätysliikkeeseen, johon katolinen kirkko suhtauitui torjuvasti. Hänet tunnetaan Pascalin laista fysiikassa, Pascalin teoreemasta matematiikassa ja Pascalin uhkapeliargumentista filosofiassa ja teologiassa. McTutor
Isaac Barrow (1630–1677) Isaac Barrow.jpg Englantilainen jumaluusoppinut, tieteentekijä ja matemaatikko. Hän kirjoitti kirjan Expositions of the Creed, The Lord's Prayer, Decalogue, and Sacraments and Lectiones Opticae et Geometricae. A Short Biographical Dictionary of English Literature and MacTutor
Juan Caramuel y Lobkowitz (1606–1682) Caramuel.jpg Munkki, joka teki tähtitieteellistä tutkimusta samoin kuin teologista tutkimusta. McTutor
Nicolas Steno (1638–1686) Niels stensen.jpg Katolinen tieteentekijä, jota pidetään sekä anatomian että geologian pioneerina. Australian E-Journal of Theology and

Paleontologia Electronica

Seth Ward (1617–1689) Seth Ward (1617-1689).jpg Saliburyn anglikaaninen piispa ja tähtitietelijä. Hän kirjoitti Ismaelis Bullialdi astro-nomiae philolaicae fundamenta inquisitio brevis ja Astronomia geometrica. Hän väitteli teologiasta ja filosofiasta Thomas Hobbesin kanssa. Galileo Project and University of Hanover's philosophy seminar
Robert Boyle (1627–1691) Robert Boyle.jpg Tieteentekijä ja teologi, joka argumentoi, että tieteellinen tutkimus voi tuoda kunniaa Jumalalle. ASA and Stanford University[3]
John Wallis (1616–1703) John Wallis by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg Matemaatikkona hän kirjoitti kirjan Arithmetica Infinitorumis, loi termin continued fraction, teki työtä kryptografian parissa. Hän oli kalvinistinen kappalainen, joka osallistui aktiivisesti teologisiin väittelyihin. Galileo Project and University of Hanover's philosophy seminar
John Ray (1627–1705) John Ray from NPG.jpg Englantilainen kasvitieteilijä, joka kirjoitti kirjan The Wisdom of God manifested in the Works of the Creation. (1691) The John Ray Initiative of Environment and Christianity is also named for him. University of California, Berkeley[4]
Gottfried Leibniz (1646–1716) Gottfried Wilhelm von Leibniz.jpg Yleisnero, joka teki tutkimustyötä useilla eri aloilla. Matematiikassa Leibniz kehitti differentiaalilaskennan jokseenkin samaan aikaan kuin Isaac Newton. Leibniz loi myös binäärisen lukujärjestelmän ja rakensi ensimmäisen käyttökelpoisen mekaanisen laskukoneen, joka kykeni kerto- ja jakolaskuihin. Leibniz oli myös ensimmäinen algoritmista informaatioteoriaa sivuavien ajatusten esittäjä. Leibniz johti optiikan alaan kuuluvan Snelin lain, koska hän uskoi, että luonto aina valitsee helpoimman ja suorimman tien vaihtoehtojen väliltä. Tämän metafyysisen periaatteen hän puolestaan johti teologisesta vakaumuksestaan, että Jumala on luonut maailman sellaiseksi, että siinä toteutuu maksimaalinen yksinkertaisuus ja täydellisyys. Hän oli luterilainen, joka pyrki luomaan yhteyttä luterilaisten ja katolisten välille. Hän kirjoitti myös kirjan Vindication of the Justice of God. McTutor
Isaac Newton (1643–1727) GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg Newtonia pidetään yhtenä historian merkittävimmistä tieteentekijöistä ja matemaatikoista. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi hänen intohimonaan oli Raamatun ja varhaisten kirkkoisien tutkiminen, vaikka hän kielätytyikin vannomasta uskollisuutta kirkolle. Hän kirjoitti kirjan Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John (Nontrinitarianism). Gutenberg.org copy of that book
Colin Maclaurin (1698–1746) Colin maclaurin.jpg Proposed to explain Newton's differential calculus using infinite series instead of Newton's fluxions. A Divinity student, he had a Christian institute named for him. The Maclaurin Institute
Stephen Hales (1677–1761) Hales Stephen.jpg Kasvifysiologiaa tutkinut tieteentekijä, joka sai tutkimuksistaan Copley mitalin. Hän keksi yhdenlaisen tuuletusjärjestelmän, tavan säilöä lihaa jne. Hän oli anglikaaninen curate, joka teki työtä yhdistykselle Society for the Promotion of Christian Knowledge ja pyrki edistämään evankelioimistyötä Länsi-Intian mustien orjien parissa. The Galileo Project and 1902 Encyclopedia
Thomas Bayes (1701–1761) Thomas Bayes.gif Kehitti Bayesin teoreeman ja tuli Royal Societyn jäseneksi. Hän oli presbyteerinen pappi, joka kirjoitti kirjan Divine Benevolence, or an Attempt to Prove That the Principal End of the Divine Providence and Government is the Happiness of His Creatures. McTutor
Firmin Abauzit (1679–1767) Firmin-Abauzit.jpg Fyysikko ja teologi. Hän käänsi Uuden testamentin ranskaksi ja korjasi virheen Newtonin teoksessa Principia. Encyclopædia Britannica Eleventh Edition
Carl von Linné (1707–1778) Carl von Linné.jpg Linné tunnetaan "modernin taksonomian isänä" ja hän antoi panoksensa myös ekologiaan. Häntä ohjasi luokittelutyössään teologinen näkemys, jonka mukaan Jumala on luonut organismit erillisiksi, luokiteltaviksi tyypeiksi ja lajeiksi. Luonnollinen teologia ja Raamattu olivat tärkeitä hänen teoksissaan Systema Naturae ja Systema Vegetabilium. Berkeley bio
Leonhard Euler (1707–1783) Leonhard Euler 2.jpg Merkittävä matemaatikko ja fyysikko. Ks. englanninkielisessä wikipediassa List of topics named after Leonhard Euler. Hän kirjoitti teoksen Defense of the Divine Revelation against the Objections of the Freethinkers ja luterilainen kirkko muistaa hänet merkittäviä kristittyjä käsittelevässä kalenterissaan toukokuun 24. päivänä. Mathematics and the Divine By T Koetsier, L Bergmans, Inc NetLibrary
Maria Gaetana Agnesi (1718–1799) Maria Gaetana Agnesi.jpg Matemaatikko, jonka Paavi Benedictus XIV asetti virkaansa. Isänsä kuoleman jälkeen hän omisti elämänsä uskonnollisiin tutkielmiin, laupeudentyöhön ja hänestä tuli lopulta nunna. Britannica.com
Isaac Milner (1750–1820) Isaac-Milner.gif Hän oli Lucasian Professor of Mathematics, joka tunnetaan työstään valmistaa Nitrous acid. Hän oli myös evankeelinen anglikaani, joka yhdessä veljensä kanssa kirjoitti kirjan Ecclesiastical History of the Church of Christ ja vaikutti William Wilberforcen uskonnolliseen heräämiseen. Lucasian Chair
Samuel Vince (1749–1821) Samuel-Vince.jpg Cambridessa vaikuttanut tähtitieteilijä ja pappi. Hän kirjoitti teokset Observations on the Theory of the Motion and Resistance of Fluids ja The credibility of Christianity vindicated, in answer to Mr. Hume’s objections. Royal Society and Thoemmes
Olinthus Gregory (1774–1841) Olinthus Gregory.jpg Hän oli matemaatikko, joka kirjoitti teoksen Lessons Astronomical and Philosophical vuonna 1793. Hänen teoksestaan Letters on the Evidences of Christianity tehtiin lyhennelmä, jota levitettiin laajalti. Preface to "Evidences" and 1911 Encyclopedia
William Buckland (1784–1856) William Buckland c1845.jpg Anglikaaninen pappi ja geologi, joka kirjoitti teoksen Vindiciae Geologiae; or the Connexion of Geology with Religion explained. University of Oxford site.[5]
Augustin Louis Cauchy (1789–1857) Augustin Louis Cauchy.JPG Matemaatikko, joka puolusti jesuiittoja ja yritti voittaa muita matemaatikkoja katolisuudelle. Catholic Encyclopedia and Istanbul Technical University
Lars Levi Læstadius (1800–1861) Larslevilaestadius.jpg Kasvitieteilijä, joka aloitti luterilaisen herätysliikkeen, jota kutsutaan lestadiolaisuudeksi. University of Texas article
Edward Hitchcock (1793–1864) Edward Hitchcock.jpg Geologi, paleontologi ja kongregationalistinen pastori. Hän tutki luonnollista teologiaa ja kirjoitti fossiilista jäljistä. 1911 encyclopedia and Amherst College[6]
William Whewell (1794–1866) William Whewell - Project Gutenberg eText 13103.jpg Mineralogian ja moraalifilosofian professori ja merkittävä tieteenhistorioitsija. Hän kirjoitti tutkimukset An Elementary Treatise on Mechanics vuonna 1819 ja Astronomy and General Physics considered with reference to Natural Theology vuonna 1833. Stanford philosophy site and Middlesex University article
Michael Faraday (1791–1867) Faraday.jpg Merkittävä tieteentekijä, joka käsitteli tieteen ja uskonnon suhdetta ja kuului kristillisen seurakunnan vanhemmistoon. BBC[7] and Adherents.com
Charles Babbage (1791–1871) CharlesBabbage.jpg The Difference Engine and the Ninth Bridgewater Treatise. Victorian Web and

Virginia Polytechnic Institute and State University[8]

Adam Sedgwick (1785–1873) Adam sedgwick.JPG Anglikaaninen pappi ja geologi, joka kirjoitti teoksen A Discourse on the Studies of the University, jossa hän käsittelee Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Scientists of Faith and University of California, Santa Barbara
Temple Chevallier (1794–1873) Durham shield.png Pappi ja tähtitieteilijä, joka kirjoitti teoksen Of the proofs of the divine power and wisdom derived from the study of astronomy. Hän perusti myös Durhamin yliopiston observatorion. Royal Meteorological Society
John Bachman (1790–1874) BachmanJohnMugColor01t.jpg Hän kirjoitti lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja nimesi useita eläinlajeja. Hän kuului myös luterilaisen teologisen seminaarin perustajiin ja kirjoitti teoksia luterilaisuudesta. The College of Charleston and Newberry College
Robert Main (1808–1878) Asaph Hall Gold Medal.jpg Anglikaaninen pappi, joka voitti kuninkaallisen tähtitieteellisen seuran kultamitalin vuonna 1858. Hän myös saarnasi Bristolin brittiläisessä seurassa. Royal Society's obituaries, pages 227–235
James Clerk Maxwell (1831–1879) James Clerk Maxwell.png Maxwell johti valon kenttäteoriansa osittain teologisesta vakaumuksestaan, että Jumala on kolminaisuus ja että Jumala on tullut ihmiseksi. Vaikka hän lapsena kävi presbyteerisissä jumalanpalveluksissa isänsä kanssa ja anglikaanisissa jumalanpalveluksissa tätinsä kanssa, hän kääntyi evankeeliseen uskoon nuorena opiskelijana Cambridgessä. Cambellin elämänkerrassa Maxwellin kääntymystä kuvataaan näin: "Kauan jälkeen päin hän kertoi sen antaneen hänelle uuden näkemyksen Jumalan rakkaudesta. Siitä lähtien yksi hänen voimakkaimmista vakaumuksistana oli, että 'Rakkaus pysyy, vaikka tieto katoaa'." Maxwellin evankeelisuus johti hänet antipositivistiseen näkemykseen. 4 James Clerk Maxwell and religion, American Journal of Physics, 54 (4), April 1986, p. 312–317 ; James Clerk Maxwell and the Christian Proposition by Ian Hutchinson
Arnold Henry Guyot (1807–1884) Arnold Henry Guyot.jpg Sveitsiläis-amerikkalainen geologi, joka teki merkittävää työtä jäätiköiden tutkimisessa. Guyot jäätikkö on nimetty hänen mukaansa. Hän kirjoitti myös teoksen Creation, or the Biblical Cosmogony in the Light of Modern Science. "Guyot's Geoscience and Geohistory", Princeton article Creation, or the Biblical Cosmogony in the Light of Modern Science
Gregor Mendel (1822–1884) Gregor Mendel.png Augustinolainen abotti, joka on nimetty "modernin genetiikan isäksi". Mendel oli luostarissa koulutettu munkki, joka teki systemaattisia geneettisiä kokeita herneillä luostarin puutarhassa. Hänen vuosia jatkuneet, huolellisesti suunnitellut risteytyskokeensa loivat perustan perinnöllisyystieteen myöhemmälle kehitykselle. Catholic Encyclopedia.[9]
Philip Henry Gosse (1810–1888) Philip Henry Gosse & Edmund Gosse (1857).jpg Meribiologi, joka kirjoitti teoksen Aquarium vuonna 1854, ja A Manual of Marine Zoology vuosina 1855–56. Hänet tunnetaan Raamatulle uskollisena kristittynä. University of Houston hosted article.[10]
Asa Gray (1810–1888) Asa Gray, US botanist.jpg Kristitty kasvitieteilijä, joka oli Darwinin läheinen ystävä. Hänen teoksensa Gray's Manual on säilyttänyt arvonsa merkittävänä kasvitieteellisenä tutkimuksena. Hänen teoksessaan Darwiniana on seuraavanlaisia lukuja: "Natural selection not inconsistent with Natural theology", "Evolution and theology", ja "Evolutionary teleology." Teoksen johdanto kertoo, että hän pitäytyy Nikealaiseen uskontunnustukseen näiden kysymysten osalta. Gutenberg text of Darwiniana and ASA
Francesco Faà di Bruno (1825—1888) Francesco Faà di Bruno.jpg Italialainen matemaatikko, joka tunnetaan Faà di Bruno's formulasta ja hengellisistä kirjoituksista. McTutor
James Dwight Dana (1813–1895) James Dwight Dana.jpg Geologi, minerologi ja eläintieteilijä. Hän kirjoitti kirjan nimeltä Science and the Bible ja hänen uskoaan on kuvattu sekä "oikeaoppiseksi että voimakkaaksi". "Science and the Bible" at Google Books and Engines of Our Ingenuity
Louis Pasteur (1822–1895) Louis Pasteur.jpg Pastorointimenetelmän keksijä, ranskalainen kemisti ja mikrobiologi. Hän ratkaisi useiden sairauksien arvoituksen (rabies, anthrax, chicken cholera, silkworm diseases) ja teki työtä ensimmäisten rokotusten kehittämiseksi. Biography on Louis Pasteur
George Jackson Mivart (1827–1900) St George Jackson Mivart.jpg Lontoon eläintieteellisen seuran jäsen, joka teki merkittävää työtä hyönteisten tutkimisessa ja kiisteli Charles Darwinin kanssa. Hän kääntyi katolisuuteen ja opetti Leuvenin katolisessa yliopistossa. * Malline:CathEncy Also the end of the Catholic Encyclopedia article on Hell mentions him.[11]
Armand David (1826–1900) Mission armand david.jpg Katolinen lähetystyöntekijä Kiinassa, joka piti uskonnollisia velvollisuuksiaan ensisijaisina. Hän oli myös kasvitieteilijä ja eläintieteilijänä hän kuvasi useita lajeja, jotka olivat tuntemattomia länsimaille. The Vicentians
George Stokes (1819–1903) Gstokes.jpg Ministerin poika, joka kirjoitti kirjan luonnollisesta teologiasta. Hän oli yksi Royal Societyn presidenteistä, ja tutki Fluid dynamics. Gifford Lectures site.[12][13]
George Salmon (1819–1904) Portrait of George Salmon.jpg Hän sai Copley mitalin matemaattisten tutkimustensa ansiosta. Hänen teologinen tutkimuksensa An Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament oli laajalti luettu. George Salmon: from mathematics to theology
Henry Baker Tristram (1822–1906) Tiedosto:Henry Baker Tristram 1822-1906.jpg Brittiläisen lintutieteilijöiden yhdistyksen perustajia. Hän julkaisi mm. teokset The Natural History of the Bible (1867) ja The Fauna and Flora of Palestine (1884). University of Durham
Lord Kelvin (1824–1907) Lord Kelvin photograph.jpg Hän piti kuuluisan puheen yhdistyksessä nimeltä Christian Evidence Society. Tieteessä hän voitti Copley mitalin, kuninkaallisen mitalin. Hänellä oli tärkeä merkitys tutkimusalueilla kuten Timeline of thermodynamics, statistical mechanics, and random processes Thermodynamics. Institute of Physics[14] and his own article.
Pierre Duhem (1861–1916) Pierre Duhem.jpg Hän tutki termodynaamista potentiaali ja kirjoitti tieteenhistoriallisia tutkimuksia, joissa hän osoitti Roomalaiskatolisen kirkon edistäneen tiedettä. McTutor and Scientist and Catholic: Pierre Duhem by Stanley Jaki[15]
Georg Cantor (1845–1918) Matematiker georg cantor.jpg Sai aikaan vallankumouksellisen muutoksen matemaattisissa käsityksissä äärettömistä joukoista tukeutumalla Augustinuksen teokseen Jumalan valtio. Luterilainen, joka kirjoitti uskonnollisista aiheista ja oli kiinnostunut keskiaikaisesta teologiasta. IUPUI[16]
Henrietta Swan Leavitt (1868–1921) Leavitt aavso.jpg Ministerin tytär ja tunnettu tähtitieteilijä, joka johti tähtitieteellisen fotometrian tutkimusta Harvardin yliopistossa. Hän kuului kongregationalistiseen seurakuntaan. Miss Leavitt's Stars by George Johnson ISBN 0-393-05128-5
Dmitri Egorov (1869–1931) Dmitri Egorov.jpg Venäläinen matemaatikko, joka teki merkittäviä tutkimuksia differentiaaligeometrian alalla. Hän tunnustautui kristityksi ja puolusti uskonnollisia näkemyksiä Neuvostovallan aikana. Vuonna 1930 hänet vangittiin "uskonnollisena lahkolaisena". Hän kuoli protestina aloittamaansa nälkälakkoon. McTutor
Mihajlo Idvorski Pupin (1858–1935) Mihajlo Pupin.jpg Serbialais-amerikkalainen fyysikko, kemisti ja keksijä. Hänen teoksensa The New Reformation: From Physical to Spiritual Realities käsittelee uskontoa ja hengellisyyttä. On pg 267 he refers to "we Christians."
John Ambrose Fleming (1849–1945) Fleming Valve - US Patent 803,684.jpg In science he is noted for the Right-hand rule and work on vacuum tubes, hence the picture of a Fleming valve. He also won the Hughes Medal. In religious activities he was President of the Victoria Institute, involved in the Creation Science Movement, and preached at St Martin-in-the-Fields. IEEE biography University College London
Max Planck (1858–1947) Max planck.jpg Hänelle myönnettiin Nobelin palkinto fysiikassa vuonna 1918 ja häntä pidetään kvanttimekaniikan perustajana. Hän oli luterilainen, joka toimi seurakuntansa vanhimpana vuodesta 1920 kuolemaansa asti. Vuonna 1937 hän piti luennon "Religion and Natural Science", jossa hän sanoi, että "Sekä uskonto että tiede edellyttävät uskoa Jumalaan. Uskoville Jumala on kaiken pohdinnan alku ja fyysikoille hän on kaiken pohdinnan loppupiste. - - Uskoville Jumala on perusta, fyysikoille hän on jokaisen yleistävän maailmankäsityksen kruunu ja huippu." Adherents,com and Religion and Natural Science (Lecture Given 1937) Scientific Autobiography and Other Papers, trans. F. Gaynor (New York, 1949), pp. 184
Edward Arthur Milne (1896–1950) Asaph Hall Gold Medal.jpg Brittiläinen astrofyysikko ja matemaatikko, joka loi Milne mallin ja jonka mukaan nimettiin yksi kuun kraatereistas. Hänen viimeisin kirjansa oli Modern Cosmology and the Christian Idea of God. Civilized Life in the Universe By George Basalla, pg 128 and Incarnation and Resurrection By Paul D. Molnar, pg 95
Robert Millikan (1868–1953) Robert-millikan2.jpg Millikan sai Nobelin palkinnon fysiikassa vuonna 1923. Hän kirjoitti tieteen ja uskonnnon yhteen sovittamisesta kirjoissaan kuten Evolution in Science and Religion. Nobel Biography
Charles Stine (1882–1954) DuPont.svg Sai kemistina Perkin mitalin ja kirjoitti teoksen A Chemist and His Bible. American Institute of Chemical Engineers and Worldcat
E. T. Whittaker (1873–1956) University of Edinburgh, Old College.jpg Hän sai Copley mitalin ja teki tutkimusta matemaattisesta fysiikasta. Hän piti luennon aiheesta Space and Spirit. Theories of the Universe and the Arguments for the Existence of God. McTutor
Arthur Compton (1892–1962) Time Cover Arthur H Compton.jpg Sai Nobelin palkinnon fysiikassa. Hän toimi myös baptisti-kirkon diakonina ja kirjoitti artikkelin Christianity Takes a Stand. American Physical Society[17] and Time (magazine)[18]
Georges Lemaître (1894–1966) Lemaitre.jpg Roomalaiskatolinen pappi, joka ensimmäinen esitti alkuräjähdysteorian. Catholic Education Resource Center
David Lack (1910–1973) Euplectes-orix-1.jpg Kristityksi kääntynyt lintutieteen instituutin johtaja, joka kirjoitti teoksen Evolutionary Theory and Christian Belief in 1957. As he is in part known for his study of the genus Euplectes a Black-winged Red Bishop is pictured. Western Kentucky University and ASA's book reviews section
Theodosius Dobzhansky (1900–1975) St Basils Cathedral closeup.jpg Ortodoksipappi ja geneetikko, joka kritisoi nuoren Maan kreationismia essessään: "Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution," ja argumentoi, että tiede ja usko eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. [19][20]
Michael Polanyi (1891–1976) Manchester Mechanics Institute (1825).jpg Syntyperältään juutalainen, josta tuli tolstoilainen kristitty ja joka solmi avioliiton roomalaiskatolisessa kirkossa. Vuonna 1946 hän kirjoitti teoksen: Science, Faith, and Society ISBN 0-226-67290-5. Hänelle luotiin oppituoli Manchesterin yliopistoon. Polyaniana
William G. Pollard (1911–1989) ERatOakRidgeCancerHospital.jpg Anglikaanipappi, joka kirjoitti teoksen Physicist and Christian. Tennessee Encyclopedia
Aldert van der Ziel (1910–1991) Hän tutki Flicker noise, jonka nukaan nimettiin the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Hän oli konservatiivinen luterilainen, joka kirjoitti teoksen: The Natural Sciences and the Christian Message. University of Maryland and ASA
Carlos Chagas Filho (1910–2000) Rio de Janeiro from Corcovado mountain.jpg Neurotieteilijä Rio de Janeirosta, joka johti tutkimuslaitosta the Pontificial Academy of Sciences 16 vuoden ajan. Hän tutki Torinon kääriliinaa ja hänen teoksensa "the Origin of the Universe", "the Origin of Life", and "the Origin of Man" käsitteli kristinuskon ja tieteen välistä suhdetta. Brazilian Academy of Sciences
Sir Robert Boyd (1922–2004) The London University by Thomas Hosmer Shepherd 1827-28.JPG Brittiläisen avaruustutkimuksen pioneri, joka oli kuninkaallisen tähtitieteellisen seuran varapresidentti. Hän luennoi kristinuskoon liittyvistä kysymyksistä ja oli perustamassa yhdistystä nimeltä "Research Scientists' Christian Fellowship" ja sen edeltäjää "Christians in Science". Obituary and CiS
Richard Smalley
(1943–2005)
Rice University - Arboretum.JPG Hän sai Nobelin palkinnon kemiassa. Elämänsä lopulla hän kiinnostui uudestaan kristinuskosta ja kannatti älykkään suunnitelman ideaa. Obituary at Hope College and Tuskegee University
Arthur Peacocke
(1924–2006)
Welcome to Clare.jpg Anglikaaninen pappi ja biokemisti, jonka käsitykset ovat vaikuttaneet anglikaanisiin ja luterilaisiin käsityksiin evoluutiosta. Society of Ordained Scientists' website [21]
C. F. von Weizsäcker
(1912–2007)
Carl Friedrich von Weizsaecker.jpg Saksalainen ydinfyysikko, joka oli mukana keksimässä Bethe-Weizsäcker formulaa. Hänen teoksensa The Relevance of Science: Creation and Cosmogony käsitteli kristinuskon ja moraalin vaikutusta tieteeseen. Hän johti Max Planck Society vuodesta 1970 vuoteen 1980. ASA
Stanley Jaki
(1924–2009)
Father Jaki June 2007.jpg Katolinen pappi ja Seton Hall yliopiston professori New Jerseyssä. Hän puolusti käsitystä, jonka mukaan moderni tiede saattoi syntyä ainoastan kristillisen kulttuurin pohjalta. Seton Hall University site.[22]
Charles Hard Townes
(s. 1915)
Charles Hard Townes.jpg Sai Nobelin palkinnon fysiikassa vuonna 1964 ja kirjoitti vuonna 1966 kirjan The Convergence of Science and Religion. University of California, Berkeley[23] and Templeton Prize's site.[24]
Ian Barbour
(s. 1923)
Tiedosto:Carleton chapel.JPG Fyysikko, joka kirjoitti kirjan Christianity and the Scientists vuonna 1960, ja When Science Meets Religion ISBN 0-06-060381-X vuonna 2000. Templeton Prize site.[25]
Freeman Dyson
(s. 1923)
Freeman Dyson.jpg Sai Lorentz mitalin ja Max Planck mitalin sekä Lewis Thomas palkinnon. Hänet on luokiteltu sijalle 25 maailmanlaajuisessa intellektuellin äänestyksessä. Hän sai Templeton palkinnon ja piti Gifford luennon. New York Review of Books
Allan Sandage
(s. 1926)
M82 HST ACS 2006-14-a-large web.jpg Tähtitietelijä, joka tutustui kristinuskoon vasta nelikymmenvuotiaana. Hän kirjoitti artikkelin A Scientist Reflects on Religious Belief ja teki löytöjä Cigar Galaxista. The religion essay, astronomy article, Bruce Medalist page, and Science and the spiritual quest: new essays by leading scientists by W. Mark Richardson, pg 52
Antonino Zichichi
(s. 1929)
Antonino Zichichi 2008.JPG Italialainen ydinfyysikko ja entinen Italin ydinfyysikko-yhdistyksen presidentti. Hän on tehnyt Vatikaanille työtä kirkon ja tieteen suhteista. Official Biography of Zichichi at the Ettore Majorana Foundation International Seminar on Nuclear War and Planetary Emergencies: 25th session ... by Antonino Zichichi, Richard C. Ragaini, Ettore M, pg 4
John Polkinghorne
(s. 1930)
Johnpolkinghorne.jpg Brittiläinen hiukkasfyysikko ja anglikaaninen pappi, joka kirjoitti kirjan Science and the Trinity vuonna 2004 ISBN 0-300-10445-6. Sai Templeton palkinnon vuonna 2002. His own website.[26]
Owen Gingerich
(s. 1930)
Tiedosto:MnF=postcard.jpg Mennoniitteihin kuuluva tähtitieteilijä, joka on kirjoittanut uskovista tieteen historiassa. Space.com [27] and Cambridge Christians in Science.[28]
John T. Houghton
(s. 1931)
JohnHoughtonHighWycombe20050226 CopyrightKaihsuTai.jpg Hän on mukana johtamassa Intergovernmental Panel on Climate Change ja sai kultamitalin kuninkaalliselta tähtitieteelliseltä seuralta. Hän on myös entinen varapresidentti kristittyjen luonnontieteilijöiden yhdistyksessä Christians in Science. [http://www.cis.org.uk/about/vice-presidents Christians in Science
R. J. Berry
(s. 1934)
UCL Portico Building.jpg Hän on toiminut presidenttinä sekä yhdistyksessä Linnean Society of London että kristittyjen luonnontieteilijöiden yhdistyksessä Christians in Science. Hän kirjoitti teoksen God and the Biologist: Personal Exploration of Science and Faith (Apollos 1996) ISBN 0-85111-446-6 Hän opetti Lontoon yliopistossa yli 20 vuoden ajan. iv press and Christians in Science
Michał Heller
(s. 1936)
StMarysBasilicaInterior.JPG Katolinen pappi ja perustajajäsen yhdistyksessä International Society for Science and Religion.' Hän on myös matemaattinen fyysikko, joka on kirjoittanut alan artikkeleita. Hänen teoksensa Creative Tension: Essays on Science and Religion julkaistiin vuonna 2003. Tästä teoksesta hän sai Templeton palkinnon. Hän opettaa Krakovassa. Templeton Foundation, Journal of Mathematical Physics, and ISSR
Ghillean Prance
(s. 1937)
Eden project tropical biome.jpg Tunnettu kasvitieteilijä, joka on myös kristittyjen luonnontieteellisen yhdistyksen Christians in Science presidentti. CiS interview
Donald Knuth
(s. 1938)
KnuthAtOpenContentAlliance.jpg (Lutheran) The Art of Computer Programming and 3:16 Bible Texts Illuminated (1991), ISBN 0-89579-252-4 His website.[29]
Eric Priest
(s. 1943)
United College University of St Andrews.jpg Asiantuntija Solar Magnetohydrodynamics, joka sai George Ellery Hale palkinnon. Hän on luennoinut kristinuskon ja tieteen suhteesta ja on Faraday Instituuin jäsen. Hän on myös kiinnostunut rukouksesta ja kristillisestä psykologiasta. Faraday Institute and Eric Priest's website
Christopher Isham
(s. 1944)
Royal School of Mines entrance.jpg Teoreettinen fyysikko, joka kehitti HPO formalismin. Sen lisäksi että hän on fyysikko, hän on myös filosofi ja teologi. Stephen Hawking, the Big Bang, and God, by H. F. Schaefer and Foundational Questions Institute
Henry F. Schaefer, III
(s. 1944)
H F Schafer.jpg Hän kirjoitti teoksen Science and Christianity: Conflict or Coherence? ISBN 0-9742975-0-X ja on allekirjoittanut lausuman A Scientific Dissent From Darwinism. Hän sai Amerikan kemiayhdistyksen palkinnon kemiasa vuonna 1979. University of Georgia Athens
Robert T. Bakker
(s. 1945)
Allosaurus skull SDNHM.jpg Paleontologi, joka tunnetaan teoriasta, että jotkut dinosaurukset olivat lämminverisia. Hän on myös helluntaisaarnaaja, joka puolustaa teististä evoluutiota. Interview with him at Prehistoric planet and a Spiritual site linked to him
Francis Collins
(s. 1950)
Francis Collins.jpg Hän on USA:n National Institutes of Health johtaja ja toimi johtajana US National Human Genome Research Institute. Hän on kirjoittanut uskonnollisista kysymyksistä artikkeleissa ja artikkelissaan Faith and the Human Genome hän ilmaisee pitävänsä "Jeesuksen Kristuksen kirjaimellista ja historiallista ylösnousemusta" uskonsa perustana. Hän kirjoitti kirjan The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief. ASA and Genome.gov
Simon C. Morris
(s. 1951)
ROM-BurgessShale-CompleteAnomalocarisFossil.png Brittiläinen paleontologi, joka sai mainetta tutkimalla Burgess Shale fossiileja. Hän sai Charles Doolittle Walcott mitalin ja Lyell mitalin. Hän toimii aktiivisesti Faraday instituutissa, jossa tutkitaan tieteen ja uskonnon suhdetta ja hänet tunnetaan teististä evoluutiota koskevista keskusteluistaan. Gifford Lectures, Boyle Lecture, Boston University.
John D. Barrow
(s. 1952)
Grasshopper-crest.GIF Englantilainen kosmologi, joka julkaisi merkittäviä kirjoituksia antrooppisen periaatteen implikaatioista. Hän kuuluu United Reformed kirkkoon ja on kristitty deisti. Hän sai Templeton palkinnon vuonna 2006. The New York Times, March 16, 2006 and Templeton Prize bio
Denis Alexander
Tiedosto:P7290032.JPG Faraday instituutin johtaja, joka kirjoitti teoksen Rebuilding the Matrix – Science and Faith in the 21st Century. Hän johtaa tutkimusryhmää Babraham instituutissa, joka tutkii syöpää ja immunologiaa. Faraday Institute Biography
Stephen Barr
Tiedosto:UDel4.jpg Fyysikko, joka on työskennellyt Brookhaven National Laboratoriossa ja julkaissut tutkimuksiaan journaaleissa Physical Review ja Physics Today. Hän on katolinen, joka on kirjoittanut teoksen Modern Physics and Ancient Faith. Hän opettaa Delawaren yliopistossa. University of Delaware,University of Notre Dame Press, and Interview at Ignatius Insight
Martin Nowak
(born 1965)
HarvardPaulRevere.jpg Evoluutiobiologi ja matemaatikko, joka tunnetaan parhaiten evoluution dynamiikkaa koskevista tutkimuksistaan. Hän opettaa Harvardin yliopistossa. [30]
John Lennox Ralph Agas map of Oxford 1578.gif Matemaatikko ja sielunhoitaja. Hänen matemaattista tutkimustyötään edustaa teos The Theory of Infinite Soluble Groups ja kristinuskon ja tieteen suhdetta käsittelee teos God's Undertaker – Has Science buried God? Hän on väitellyt tieteen ja uskonnon suhteesta Richard Dawkinsin kanssa. Hän opettaa Oxfordin yliopistossa. Mathematics Genealogy Project and The Wall Street Journal
Jennifer Wiseman Goddard aerial.gif Jennifer Wiseman toimii NASAssa astrofysiikan laboratorion johtajana. Hän oli mukana keksimässä 114P/Wiseman-Skiff. Hän on Amerikan tiedeyhdistyksen jäsen ja johtaa tieteen, etiikan uskonnon välistä keskustelua yhdistyksessä American Association for the Advancement of Science. AAAS

Aiheesta muualla[muokkaa]


Viitteet[muokkaa]

  1. ^ Peter Harrison: The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0521875595
  2. ^ John Lennox: God's Undertaker – Has Science buried God?, Lion UK (2007)
  3. ^ Moreland, J. P & Craig, William Lane (2003) Philosophical Foundations for a Christian World View. Downers Grove, Ill.: Inter Varsity Press. s. 315
  4. ^ James Clerk Maxwell and religion, American Journal of Physics, 54 (4), April 1986, p.314