Koulumassamurhat

ApoWikistä
(Ohjattu sivulta Kouluammuskelut)


Koulumassamurhilla tarkoitetaan suomalaisessa kontekstissa lähinnä Jokelan ja Kauhajoen kouluissa tapahtuneita massamurhia. Koulumassamurhilla voidaan myös tarkoittaa mm. USA:ssa tapahtuneita massamurhia. Koulumassamurhille on kiistatta tyypillistä useiden ihmisten murhaaminen, jonka jälkeen murhaaja ampuu itsensä. Syiksi tapahtumille on ehdotettu mm. mielenterveysongelmia,1 yksinäisyyttä,1 vihaa,1 nettiväkivallan lisääntymistä,1 ateismia,2 julkisuuden tavoittelua,3 ja luokatonta lukiota.4

Koulumassamurhien analyysi

Media on järjestelmällisesti ohittanut tiedon koulumassamurhaajien maailmankuvasta. Matti Saari ilmoitti MySpace-sivuston profiilissaan uskonnokseen ateismin.

Suomessa vahvasti tapetilla olleet Kauhajoen ja Jokelan koulumassamurhat olivat lähes identtisiä.5 Molemmat ampujat olivat Himasen mukaan ateisteja.6 Auvinen ei missään jättämässään dokumentissa suoraan kerro olevansa ateisti, mutta hänen jälkeensä jättämät dokumentit kokonaisuutena suorastaan julistavat ateismia.7 Sitä vastoin nimimerkillä Wumpscut esiintynyt Matti Saari ilmoittaa mm. Myspace-profiilissaan uskonnokseen ateismin.8

Jan Nummensalon mukaan eräs merkittävä tekijä massamurhien takana on yhteiskunta, joka välittää materialistis-evolutionistista maailmankuvaa, jossa kelpoisin selviää.9 Hän pitää kyynistä hedonismia tärkeänä tekijänä koulumassamurhaajan ajattelussa, joka on looginen seuraus ateismista.10 Auvinen itse piti darvinistisen kelpoisimman eloonjäämisen toteutumista tärkeänä1112 ja näki tämän mukaisen luonnollisen "viidakon lakeihin" nojaavan järjestelmän oikeudenmukaisuutena.13

Tom Himanen kohdistaa kritiikkinsä yhteiskunnan kouluttavaan elimeen: "valikoimalla tarjoamaansa tietoa koululaitoksemme tukee oppilaan päätymistä tulokseen, ettei Jumalaa ole." Himasen mukaan tämä voi joissakin olosuhteissa synnyttää uskon tarkoituksettomuuteen, josta voi väärissä olosuhteissa seurata mm. koulumassamurhia.14 Myös Matti Leisola toteaa koulumassamurhaajien olleen "saamansa opetuksen uhreja".15

Himasen mukaan Jokelan massamurhaa selittäviä tekijöitä ovat ateismi ja viha.16 Hänen mukaansa Auvisen motiivi oli viha ja ateistisen maailmankuvan puitteissa murha oli järkevä ratkaisu, jota se ei kristillisen, hindulaisen tai buddhalaisen maailmankuvan puitteissa olisi ollut.16 Kristitty uskoisi joutuvansa helvettiin tapettuaan ihmisiä ja lopuksi itsensä, samoin kuin hindu tai buddhalainen uskoisi keräävänsä huonoa karmaa; näin ollen koulumassamurhaajien toiminta ei olisi kristitylle, hindulle tai buddhalaiselle mielekästä. Ateisti puolestaan uskoo kaiken loppuvan kuolemaan, joten hän uskoo voivansa paeta rangaistusta tappamalla itsensä. Himasen hypoteesin mukaan Auvinen siis tahtoi tappaa tiettyjä ihmisiä, toimi tahtonsa mukaan ja lopuksi vapautti itsensä vastuusta itsemurhalla.17 Uskomusta, jonka mukaan toimijan on järkevää tehdä mitä tahansa tuonpuoleisen olemassaolemattomuuden vuoksi, kunhan tappaa itsensä ennen joutumista vastuuseen, Himanen nimittää ateistiseksi oivallukseksi.18

Jokelan massamurha

Ennen aiheeseen syventymistä kerrataan verenpunaisen päivän tapahtumat. 7.11.2007 noin klo 11.40-12.00 Pekka-Eric Auvinen tappoi ampumalla 8 henkilöä Jokelan koulukeskuksessa. 11 henkilöä loukkaantui paetessaan paikalta. Klo 13.54 Karhuryhmä löysi Auvisen tajuttomana sisätiloista. Hän oli ampunut itseään päähän, ja kuoli myöhemmin itse aiheuttamiinsa vammoihin Töölön sairaalassa.19 Hän ei murhien aikana ollut huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena.20 Itsemurha ei mitä ilmeisimmin ollut harkitsematon ratkaisu, koska Auvinen oli lähtiessään jättänyt vanhemmilleen viestin, jossa luki: “Kun luette tätä viestiä, olen luultavasti jo kuollut.”21 Hän on ilmeisesti nähnyt itsensä jonkinlaisena martyyrina, koska hänen mielestään kuolema oikeana pitämänsä asian puolesta on parempi kuin pitkä ja onneton elämä katuen sitä, ettei ole toiminut.22 Hän myös toivoi toteuttamansa itsemurhaterrorismin inspiroivan "kaikkia maailman älykkäitä yksilöitä" maailmanlaajuiseen sotaan ja vallankumoukseen.23

Pekka-Eric Auvinen tappoi 8 henkilöä 20 minuutissa. Miksi? Hän oli jättämänsä Luonnollisen Valitsijan Manifestin]11 mukaan täynnä vihaa: "- - se, kuinka paljon tiedostan asioita, on tehnyt minut onnettomaksi, turhautuneeksi ja vihaiseksi." Mitä hän tiedosti? Mikä teki hänet onnettomaksi? "Elämä on vain tarkoituksetonta sattumaa… pitkän evolutiivisen kehityksen ja monien eri syiden ja tekijöiden tulosta." Hänen mukaansa "Vain vahvojen (älykkäiden, itsetietoisten, vahvamielisten) yksilöiden tulisi elää kun taas heikkojen (tyhmien, jälkeenjääneiden, heikkomielisten) tulisi kuolla." Järjestelmä ei kuitenkaan hyväksy hänen luonnollisuuteen perustuvaa24 moraaliaan, ja tästä johtuen, "Järjestelmä, joka kriminalisoi luonnollisuuden ja oikeudenmukaisuuden, on viholliseni. Ihmiset, jotka elävät harhamaailmassa ja kannattavat järjestelmää, ovat vihollisiani." On ilmeistä, että Auvinen koki olevansa kelpoisempi kuin muut25, eikä siksi pitänyt oikeudenmukaisena sitä, ettei hyötynyt kelpoisuudestaan selviämällä paremmin kuin ne, jotka hän katsoi epäkelvoiksi. Auvisen näkemys oikeudenmukaisuudesta ei kuitenkaan toteudu nyky-yhteiskunnassa. Kun Auvinen ei saanut haluamaansa valtaa26, eikä siis päässyt nauttimaan oikeudenmukaisuuden edellyttämistä eduista, syntyi turhautumista, aggressiota, ylemmyyden tuntemuksia ja ihmisvihaa.27 Vika oli yhteiskunnassa ja jopa ihmiskunnassa28. Hänen mukaansa “ihmiset ovat vain laji muiden eläinten joukossa”, joten hän päätti toimia luonnollisena valitsijana siinä missä leijonakin: "Minä, luonnollisena valitsijana, eliminoinen kaikki jotka näen epäsopiviksi - -". Auvinen korosti hyvin eksplisiittisesti, ettei ainakaan halua tulla ymmärretyksi mielenvikasena, psykopaattina, hulluna tai rikollisena, vaan pikemminkin toisinajattelijana.29

Lainauksia Luonnollisen Valitsijan Manifestista11

 • "Viha, se on ainoa asia jota olen täynnä ja rakastan sitä."
 • "- - se, kuinka paljon tiedostan asioita, on tehnyt minut onnettomaksi, turhautuneeksi ja vihaiseksi."
 • "Elämä on vain tarkoituksetonta sattumaa… pitkän evolutiivisen kehityksen ja monien eri syiden ja tekijöiden tulosta.”
 • "Minä, luonnollisena valitsijana, eliminoinen kaikki jotka näen epäsopiviksi - -"
 • "- - totuus on että olen vain eläin, ihminen, yksilö, toisinajattelija."

Ateistinen oivallus

Sitä, että ateisti uskoo voivansa tehdä mitä tahansa seuraamuksetta, kunhan muistaa tappaa itsensä ennen vastuuseen joutumista, Himanen kutsuu ateistiseksi oivallukseksi.18 Hänen mukaansa kouluissa tapahtuneita massamurhia yhdistää kolme tekijää: ihmisviha, ateismi sekä itsemurha toimituksen päätteeksi. Olennaista on myös pettymys sekä tyytymättömyys omaan elämään – siis paha olo. Jos kuolemanjälkeiseen uskomaton henkilö kokee elämänsä tuottavan enemmän kärsimystä kuin iloa, hänen on teoriassa järkevää lopettaa se.30

Kun massamurhaaja on päättänyt tehdä itsemurhan, hänen on Himasen mielestä mahdollista päätyä järjellisesti perustellen tulokseen, jonka mukaan itsemurhasta kannattaa ottaa kaikki mahdollinen ilo irti. Tässä kohtaa väkivaltaiset tietokonepelit astuvat areenalle, mutta eivät motiivina. Hänen hypoteesinsa mukaan tietokonepelit voivat heijastua murhaamisen tavassa, sillä massamurhaaja voi ennen kuolemaansa elää hetken ajan tietokonepeliensä fantasiamaailmaa todeksi. Tällöin massamurhaaja voi tappaa ihmisiä, joita hän on aina vihannut. Siinä sivussa hän saattaa joutua ampumaan pari sivullista, jotka esimerkiksi estävät häntä ampumasta haluamiansa henkilöitä. Sen lisäksi hän saa kaipaamansa julkisuutta ja tekee kuolemastaan jonkinlaisen performanssiesityksen.30

Toteutettuaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta tuomittavia fantasioitaan kiinni jääminen johtaisi sanoinkuvaamattomaan halveksuntaan ja äärimmäiseen tuomioon. Tässä kohtaa murhaaja käyttää uskonsa mukaista takaporttia. Koska ateisti on vakuuttunut siitä, ettei kuoleman jälkeen ole elämää, hän ampuu itsensä, raukeaa tyhjiin ja välttyy tuomiolta sekä halveksunnalta.

Tom Himanen: Ilo irti itsarista

Katso myös

ApologetiikkaWiki

Internet

Viitteet

 1. > 1,0 1,1 1,2 1,3 Leisola, Matti: Troijan puuhevonen ja elämän tarkoitus. Etelä-Suomen Sanomat, 4.10.2008, s. 16. (Julkisuudessa on pohdittu melko pinnallisia syitä tapahtuneisiin hirmutekoihin. Puhutaan mielenterveysongelmista, yksinäisyydestä, vihasta ja nettiväkivallan lisääntymisestä.)
 2. ^ Leisola, Matti: Troijan puuhevonen ja elämän tarkoitus. Etelä-Suomen Sanomat, 4.10.2008, s. 16. (On erikoista, että esimerkiksi Jokelan ampujan omaa selitystä teolleen ei osata lukea oikein. Hänen ajattelunsa perustui darwinistiseen luonnonvalinnan oppiin ja ateistiseen nietzcheläiseen tarkoituksettomuuden filosofiaan.)
 3. ^ Ylä-Tuuhonen, Meeri: Keskisuomalainen 27.9.2008. Viitattu 24.4.2017.(Jos esimerkiksi tekijän nimeä ei mainita, hän ei saavuta tavoittelemaansa kuuluisuutta - -)
 4. ^ Parkkari, Jani: Luokaton lukio = virhe? (Jörn Donner: koulujärjestelmä suoraan DDR:stä) 26.11.2007. Ilta-Sanomat. Viitattu 24.4.2017. (Jokelan tragedia on herättänyt arvostelua lukion luokattomuutta kohtaan.)
 5. ^ Himanen, Tom: Mahdollisuuksien maailmankuva. Keskilaakso, 25.9.2008, s. 4. (Se [Kauhajoen massamurha] on kuitenkin lähes identtinen Jokelan massamurhan kanssa - -)
 6. ^ Himanen, Tom: Mahdollisuuksien maailmankuva. Keskilaakso, 25.9.2008, s. 4. (He molemmat siis olivat ateisteja; on mahdotonta välttyä ajatukselta, että ateismilla ja itsemurhaan päättyvillä massamurhilla olisi yhteys.)
 7. ^ Pekka-Eric Auvinen: [https://parazite.pp.fi/jokela/Manifesti.doc Luonnollisen Valitsijan Manifesti] 7.11.2007. Viitattu 24.4.2017. Ateistinen maailmankuva on implikoitavissa hänen tekstinsä sisällöstä. (Elämä on vain tarkoituksetonta sattumaa... pitkän evolutiivisen kehityksen ja monien eri syiden ja tekijöiden tulosta.)
 8. ^ Kuvakaappaus Saaren Myspace-profiilista 23.9.2008 klo 17.39
 9. ^ Nummensalo, Jan: Jokelan joukkosurmaajan ajattelusta. Suomen Viikkolehti, 2007, nro 47. (On syytä pelätä, että postmodernin yhteiskuntamme välittämä materialistinen, evolutiivinen, olemassaolon taistelua ja kelpoisimman selviytymistä välittävä maailmankuva on omiaan vahvistamaan yksilössä rujoa ajattelua ihmisarvosta ja elämästä.)
 10. ^ Nummensalo, Jan: Ateismi yhdistää tappajia. Suomen Viikkolehti, 8.10.2008. (Monille nuorille ateismin looginen johtopäätös on, ettei elämällä ole mitään syvällisempää tarkoitusta ja tällöin tuloksena on helposti kyyninen hedonismi.)
 11. > 11,0 11,1 11,2 Luonnollisen Valitsijan Manifesti Pekka-Eric Auvinen: [https://parazite.pp.fi/jokela/Manifesti.doc Luonnollisen Valitsijan Manifesti] 7.11.2007. Viitattu 24.4.2017.
 12. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Vain vahvojen (älykkäiden, itsetietoisten, vahvamielisten) yksilöiden tulisi elää kun taas heikkojen (tyhmien, jälkeenjääneiden, heikkomielisten) tulisi kuolla. Ongelmaan on myös toinen ratkaisu: tyhmät ihmiset orjina ja älykkäät vapaina. Tarkoitan tällä sitä, että niiden joilla on vapaa mieli, jotka kykenevät älykkääseen eksistentiaaliseen ja filosofiseen ajatteluun, ja tietävät mitä on oikeudenmukaisuus, tulisi elää vapaasti ja olla hallitsijoita…")
 13. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Kun idiokraattinen valta ja demokraattinen järjestelmä on korvattu oikeudenmukaisuudella… Kun älykkäät ihmiset ovat vihdoinkin vapaita ja hallitsevat yhteiskuntia idiokraattisen enemmistön sijasta… Sinä suurena vapautuksen päivänä, tiedätte, mitä minä haluan.")
 14. ^ Himanen, Tom: Mahdollisuuksien maailmankuva. Keskilaakso, 25.9.2008, s. 4. (Valikoimalla tarjoamaansa tietoa koululaitoksemme tukee oppilaan päätymistä tulokseen, ettei Jumalaa ole. Näin ateistisen maailmankuvan luomista tuetaan ja kohta meillä on lisää auvisia.)
 15. ^ Leisola, Matti: Troijan puuhevonen ja elämän tarkoitus. Etelä-Suomen Sanomat, 4.10.2008, s. 16. (- - ampujat olivat ennen muuta saamansa opetuksen uhreja.)
 16. > 16,0 16,1 Himanen, Tom: Mahdollisuuksien maailmankuva. Keskilaakso, 25.9.2008, s. 4. (Täysin huomiotta on jäänyt ateismi. Ei, en väitä ateismin olleen motiivi, vaan maailmankuva, jonka puitteissa Auvisen toiminta oli rationaalista. Motiivi oli viha.)
 17. ^ Himanen, Tom: Mahdollisuuksien maailmankuva. Keskilaakso, 25.9.2008, s. 4. (Koska Auvinen vihasi erityisesti joitakuita ja koko ihmiskuntaa, hänellä oli hyvä motiivi ihmisten tappamiseen. Hän toimi halunsa mukaan. Lopuksi ampumalla itsensä hän vapautti itsensä vastuusta, yhteiskuntasopimuksen mukaiselta rangaistukselta.)
 18. > 18,0 18,1 Himanen, Tom: Ilo irti itsarista 25.9.2008. Viitattu 24.4.2017. (Sitä, että ateisti uskoo voivansa tehdä mitä tahansa seuraamuksetta, kunhan muistaa tappaa itsensä ennen vastuuseen joutumista, kutsuisin ateistiseksi oivallukseksi.)
 19. ^ Jokelan ampuja kuoli sairaalassa, kuolleiden joukossa myös terveydenhoitaja 7.11.2007. Helsingin Sanomat (arkistoitu archive.li). Viitattu 24.4.2017. (Poliisin mukaan Auvinen ampui itseään päähän ammuttuaan uhrinsa. - - Pekka-Eric Auvinen - - kuoli saamiinsa vammoihin kello 22.14 Töölön sairaalan teho-osastolla.)
 20. ^ Sipilä, Jarkko; Punkari, Anu: Poliisi paljastaa Jokelan joukkosurman syyt 13.12.2007. MTV3. Viitattu 17.12.2008. (Surmaaja ei toiminut huumausaineiden alaisena - - Auvinen ei ollut lääkkeiden eikä alkoholin vaikutuksen alainen.)
 21. ^ Mäkinen, Rami: Auvinen jätti useita itsemurhaviestejä 17.4.2008. Ilta-Sanomat. Viitattu 24.4.2017. (Viestissä Auvinen kertoi perheelleen mm. seuraavaa: "Kun luette tätä viestiä, olen luultavasti jo kuollut.")
 22. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Olen valmis kuolemaan asian puolesta… asian, jonka tiedät olevan oikein, oikeudenmukaista ja totuutta… vaikka häviäisinkin tai taistelu muistettaisiin vain pahana… Mieluummin taistelen ja kuolen kuin elän pitkän ja onnettoman elämän.")
 23. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("En yksin voi muuttaa asioita paljon, mutta toivottavasti tekoni inspiroi kaikkia maailman älykkäitä yksilöitä jonkinlaiseen maailmanlaajuiseen sotaan ja vallankumoukseen vallitsevia järjestelmiä vastaan.")
 24. ^ Yleensä tässä vaiheessa vedotaan Humen giljotiiniin: vaikka jotain tapahtuukin luonnollisesti, siitä ei voi päätellä, miten pitäisi tapahtua, tai miten pitäis toimia. Humen giljotiini ei kuitenkaan päde jos on arvofaktoja. Auvinen piti luonnollisuutta ja siitä johdettua oikeudenmukaisuutta itsensä oikeuttavina arvoina.
 25. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Tarkoitan tällä sitä, että niiden joilla on vapaa mieli, jotka kykenevät älykkääseen eksistentiaaliseen ja filosofiseen ajatteluun, ja tietävät mitä on oikeudenmukaisuus, tulisi elää vapaasti ja olla hallitsijoita…")
 26. ^ ("Yksilöllä, joka käy läpi luonnollista valtaprosessiaan ja yrittää elää luonnollisesti, mutta hänelle kerrotaan että tapa jolla hän toimii tai ajattelee on joko väärin tai tyhmää, todennäköisesti reagoi tavalla jota järjestelmässä pidetään ”mielenterveyshäiriöinä”.")
 27. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Todellisuudessa ne ovat vain luonnollisia reaktioita luonnollisen valtaprosessin häiriintymiseen. Heillä on jotakin seuraavista (riippuen yksilön persoonallisuudesta): alemmuuden / ylemmyyden tuntemuksia, vihamielisyyttä, aggressiota, turhautuneisuutta, masentuneisuutta, itsevihaa / vihaa muita ihmisiä kohtaan, itsemurha / murha –ajatuksia jne… ja se on kokonaan luonnollista.")
 28. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Olen saanut tarpeekseni. En halua olla osa tätä kieroutunutta ja mätää yhteiskuntaa. Kuten jotkut viisaat miehet ovat sanoneet, ihmiskunta ei ole puolustamisen arvoinen… vain tappamisen.")
 29. ^ Luonnollisen Valitsijan Manifesti ("Voitte kysyä itseltänne, miksi tein tämän ja mitä haluan. Noh, suurin osa teistä on liian ylimielisiä ja mieleltään sulkeutuneita, jotta voisitte ymmärtämää… Luultavasti sanotte, että olen ”mielenvikainen”, hullu”, ”psykopaatti”, ”rikollinen” tai muuta tämän tapaista roskaa. Ei, totuus on että olen vain eläin, ihminen, yksilö, toisinajattelija.")
 30. > 30,0 30,1 Himanen, Tom: Ilo irti itsarista 25.9.2008. Viitattu 17.12.2008.

Artikkelin tägit: Koulumassamurhat, kouluammuskelut, kouluammuskelu, koulusurmat, koulusurma, koulumassamurha, massamurha, ateismi, kritiikki, fundamentalismi, fundamentalistinen, fundamentalisti, ateisti, jan nummensalo, matti leisola, tom himanen, syy, syyt, mielenterveysongelmat, jokela, kauhajoki, maailmankuva, maailmankatsomus, evoluutioteoria, luonnollinen valinta, luonnonvalinta, luonnollinen valitsija, natural selector, koulu, koululaitos, opetus, itsemurha, ateistinen oivallus, totuus, luonnollisen valitsijan manifesti, tarkoitukseton sattuma, kehitys, pekka, pekka-eric auvinen, matti saari, kouluampuja, kouluammuskelija, wumpscut86, wumpscut, manifesto, wiki, wikipedia, kuva, naturalselector, naturalselector89, natural selector 89, sturmgeist, sturmgeist89, eric von auffoin, tarkoituksettomuus