Keskustelu:Naturalistinen kehäpäättely

ApoWikistä

Onko tässä artikkelissa oletettu naturalistiseksi maailmankuvaksi kaikki sellainen joka perustuu testattavuuteen (ei välttämättä naturalismiin)? Toivoisin myös että yliluonnollisen sisällyttäminen tieteen piirin - ns. porkkana-osio - sisältäisi myös konkreettisia esimerkkejä siitä miten naturalistisuuden syrjäyttäminen tuo lisäarvoa tieteeseen.

Tapio Puolimatka käsittelee esittämiäsi seikkoja skepsis-luennossaan. Luennon voi katsoa täältä. --Gabonica 14. elokuuta 2009 kello 16.56 (UTC)
Pitääpä katsoa. Olisiko silti hyvä että myös artikkelissa olisi käsitelty näitä kysymyksiä?
Artikkelit pyritään laatimaan otsikon mukaisesta aihepiiristä. Tiedeaiheesta voisi kirjoittaa oman artikkelin. – Tarkoitettuja naturalismin määritelmiä voi lukea sinisinä näkyvien ilmausten alta löytyviä linkkejä seuraamalla. – Mikään maailmankuva ei perustu pelkkään testattavuuteen, vaan mukana on aina myös muita perususkomuksia – jo testien suunnittelu- ja tulkintamahdollisuus edellyttää sellaisia (ks. tästä esim. prof. Puolimatkan uusimmat kirjat, mutta asia tulee kyllä esiin myös yllämainitussa luennossa). – Naturalismin syrjäyttäminen perusteettomasta monopoliasemastaan ei tarkoita sen täydellistä syrjäyttämistä tieteestä, ja tämä seikka on mielestäni aivan selvästi sanottu mainitussa "porkkana-osiossa". – Puheenvuorot allekirjoitetaan ja päivätään kirjoittamalla niiden loppuun "--~~~~" (siis ilman lainausmerkkejä). --Apollos 15. elokuuta 2009 kello 11.26 (UTC)
Minusta "porkkana"-osion alle sopisi erittäin hyvin spesifiset esimerkit siitä millä tavalla yliluonnollisen mukaan ottaminen parantaisi ja loisi uusia tutkimusalueita tieteeseen. Mitä tulee itse naturalistiseen kehäpäätelmään, esitän tälläistä: Väite "(tieteellisen metodin läpi suodatetut) havainnot ovat johdonmukaisia ja toistuvia" on tutkittavissa ja vaikuttaa vain pinnallisesti kehäpäätelmällä, koska tässä ei oleteta havainnoista muuta kuin että sellaisia vaikuttaa olevan olemassa, loppu viimein "ajattelen siis olen". Silläkään ei ole merkitystä ovatko havainnot "oikeasti" - mitä se edes tarkoittaa? - luotettavia, koska mielestäni harhaa joka kattaa kaikki aistit ja kognitiiviset kykyni (muisti) voi huoletta kuvailla myös todellisuudeksi. -pompom 16.8 2009
En kiistä mielipiteenvapauttasi, mutta toisto ei ole argumentti. – "Porkkana-osion" varsinaisena aiheena eivät ole supranaturalistisen tutkimuksen mahdollisuudet vaan naturalistisen tutkimuksen mahdollisuudet avoimen keskusteluavaruuden ehdoilla toimittaessa. Tämä porkkana siis on itse asiassa sitä houkuttelevampi, mitä epäilevämmin naturalistit suhtautuvat supranaturalistisen tutkimuksen kilpailukykyyn: miksi käyttää voimavaroja sellaisen monopoliaseman säilyttämiseksi, jota ei edes usko tarvitsevansa? – Missä artikkelin kohdassa on mielestäsi sanottu väitettä "(tieteellisen metodin läpi suodatetut) havainnot ovat johdonmukaisia ja toistuvia" kehäpäätelmäksi? Miten kysymykset harhan ja todellisuuden määritelmistä liittyvät mielestäsi tähän aihepiiriin? --Apollos 16. elokuuta 2009 kello 10.56 (UTC)