Jumalan kaikkivoipuus

ApoWikistä
(Ohjattu sivulta Kaikkivoipa)

Kristillisessä teismissä uskotaan yleisesti kaikkivaltiuden olevan yksi Jumalan ominaisuuksista. Kaikkivaltius eli omnipotenssi tarkoittaa valtaa ja voimaa ilman rajoja. Vuoden 1933/38 raamatunkäännöksessä Jumalan mainitaan olevan kaikkivaltias 59 jakeessa.1

Voidaan kysyä, voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei jaksa nostaa sitä?

  1. Jos Jumala voi luoda tällaisen kiven, hän ei jaksa nostaa sitä, eikä näin ollen ole kaikkivaltias.
  2. Jos Jumala ei voi luoda tällaista kiveä, hän ei kykenekään mihin vain, eikä näin ollen ole kaikkivaltias.
  3. Kaikkivaltias olento ei ole loogisessa tarkkailussa kestävä.

Väite voidaan myös esittää yleisessä muodossa: "Voiko Jumala tehdä jotain, mitä hän ei voi tehdä?"

Looginen tarkkailu onkin tässä avainsana. Jos pitäydymme logiikan pelisäännöissä, huomaamme, että kaikkivaltias kykenee nostamaan jokaisen esineen, jolloin esineet, joita hän ei kykene nostamaan, muodostavat joukko-opillisesti tyhjän joukon. Voimme havainnollistaa tätä seuraavalla kysymyksellä:

Voiko Jumala luoda neliskulmaisen ympyrän?

Kysymys on tietenkin itsessään mieletön, sillä neliskulmaiset ympyrät ovat looginen mahdottomuus. Kuten C. S. Lewis toteaa teoksessaan Kärsimyksen ongelma:

Hölynpöly pysyy hölynpölynä myös silloin kun se yritetään liittää Jumalaan.

C. S. Lewis

Jos haluamme tutkia, onko kaikkivaltius loogisesti mahdollinen ominaisuus, lähdemme jo tehtävänannossa siitä, että kaikkivaltias toimii loogisesti. Logiikkaan sidottu kaikkivaltias kykenee kaikkeen, mikä on loogisesti mahdollista, joten hänen ei tarvitse kyetä loogisiin mahdottomuuksiin.

Voidaan tietysti leikkiä ajatuksella, ettei kaikkivaltiaan tarvitsisi sitoutua logiikan pelisääntöihin, mutta silloin lienee kohtuutonta vaatia, että kaikkivaltiaan tulisi olla loogisessa tarkkailussa kestävä.

Tältä pohjalta voidaan esimerkiksi väittää, että Jumala kykenee tekemään asioita, jotka ovat hänelle mahdottomia, siitä yksinkertaisesta syystä, että hän pystyy mihin vain. Ihmisen ei tarvitse käsittää, miten tämä tapahtuu, tai miten tämä olisi loogisesti mahdollista, koska sen ei tarvitse olla loogisesti mahdollista.

Voimme myös ajatella, että Jumala pystyy myös logiikan pelisääntöjen puitteissa luomaan kiven, jota ei pysty nostamaan. Tämä tosin edellyttää, että hän rajoittaisi kaikkivaltiuttaan tämän kiven suhteen, joten hän ei kiven luotuaan olisikaan enää kaikkivaltias.

Voiko Jumala valehdella?[muokkaa]

Usein väitetään, ettei Jumala voisi muuttua tai valehdella. Jos Jumala on kaikkivaltias, se tarkoittaa sitä, että Jumala voi tehdä mitä vain. Jos Jumala ei voisi valehdella tai muuttua, ei hän mahtuisi kaikkivoivan määritelmään.

Päättelyketju voidaan esittää seuraavasti:

  1. Jumala on kaikkivoipa.
  2. Kaikkivoipa Jumala voi tehdä mitä vain.
  3. Jumala ei voi valehdella.
  4. Kohtien 2 ja 3 välillä on apriorinen ristiriita.

Näin ollen voimme todeta, että kaikkivaltias Jumala 1) voi muuttua ja 2) Jumala voi valehdella. Hän ei kuitenkaan välttämättä tee niin. Jos oletamme Jumalan olevan kaikkivaltias agentti, hän voisi luoda jokaisen ihmisen pään päälle puolen metrin korkeudessa leijuvan henkilökohtaisen jalkapallon. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään pakkoa tehdä niin. Vaikka Martti voisi teoriassa tappaa Maurin milloin tahansa, hän ei välttämättä tee sitä. Kaikkea, mitä voidaan tehdä, ei ole pakko tehdä. Sitä kutsutaan vapaaksi tahdoksi.

Katso myös[muokkaa]

ApologetiikkaWiki[muokkaa]

Internet[muokkaa]

Viitteet[muokkaa]

  1. ^ Koivuniemen raamattuhaku: "kaikkival*"
    Esim. 1. Moos. 17:1 ("- - Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.)