Justin L. Barrett

Justin L. Barrett (s. 1971) on yksi kognitiivisen uskontotieteen perustajista. Hän toimii tutkijana Oxfordin yliopiston kognitiivisen ja evolutiivisen antropologian tutkimuskeskuksessa.1

Ura

Barrett väitteli tohtoriksi kokeellisesta psykologiasta Cornellin yliopistossa. Hän on opettanut Michiganin yliopistossa Ann Arborissa. Barrett on myös ollut perustamassa ja toimittamassa aikakauslehteä nimeltä Journal of Cognition & Culture ja kirjoittanut useita artikkeleita kognitiivisesta uskontotieteestä.23

Uskonnolliset näkemykset

New York Times kuvaa Barrettia "kristityksi, joka uskoo kaikkitietävään, kaikkivaltiaaseen ja täydellisen hyvään Jumalaan, joka loi maailmankaikkeuden" ja että "ihmisten on tarkoitus rakastaa Jumalaa ja toisiaan". Hänen mielestään "kristillinen teologia opettaa, että ihmiset on luotu elämään rakastavassa suhteessa Jumalaan ja toisiinsa. Miksi Jumala ei sitten loisi meitä sellaisiksi, että usko Jumalaan on meille täysin luonnollista?" Se, että henkisille ilmiöille löytyy tieteellinen selitys, ei Barrettin mukaan merkitse sitä, etteikö niihin tulisi uskoa: “Oletetaan, että tiede tuottaa uskottavan analyysin siitä, miksi ajattelen vaimoni rakastavan minua - tulisiko minun silloin lakata uskomasta, että hän rakastaa minua?"4

Kirjassaan Why would anyone believe in God Barrett ehdottaa, että "usko Jumalaan on lähes väistämätön seuraus siitä, miten mielemme on rakennettu. Suurin osa uskomuksistamme on seurausta sellaisten mielen työkalujen toiminnasta, jotka ovat tietoisuutemme alapuolella. Se, mitä tietoisesti uskomme, on suureksi osaksi näiden tiedostamattomien uskomusten tuotosta." Hän kirjoittaa edelleen, että "usko jumaliin sopii hyvin yhteen näiden automaattisten olettamusten kanssa; usko kaikkitietävään, kaikkivaltiaaseen Jumalaan sopii vielä paremmin yhteen kyseisten olettamusten kanssa."5

Teokset

 • Hänen kirjansa Why Would Anyone Believe in God? (AltaMira, 2004) tarjoaa tieteellisen selonteon uskonnollisten uskomusten yleisyydestä. Se on tämän alan ensimmäinen suhteellisen laaja-alainen johdanto yleisölle.6

Valikoituja artikkeleja

 • "Cognitive Science of Religion: What is it and Why is it?" Religion Compass 1(2007). Tarjoaa lyhyen selonteon kognitiotieteen ja uskonnon suhteesta.
 • "Exploring the Natural Foundations of Religion", Trends in Cognitive Sciences, 2000, vol.4 pp 29–34.

Kirjan takakannen kommentteja

 • Pascal Boyer Washingtonin yliopistosta St. Louisista kuvaa kirjaa "teräväksi ja haastavaksi kuvaukseksi kognitiivisesta uskontotieteestä. Sen on kirjoittanut psykologi, joka käytännöllisesti katsoen keksi kyseisen tutkimusalan. Barrett yhdistää poikkeuksellisen käsitteellisen täsmällisyyden helposti luettavaan tyyliin. Tämän tulisi tarjota tarpeellisen oppaan uskonnon opiskelijoille ja tutkijoille ja kartan alan myöhemmälle kehittämiselle."7
 • Yalen yliopiston professori Nicholas Wolterstorff toteaa: "Tuhansien vuosien ajan filosofit ja muut ovat tarjonneet selityksiä uskonnolliselle uskolle. Barrettin selonteko haastaa kaikki tuntemani selitykset; se perustuu kiehtoviin ja innovatiivisiin empiirisiin tutkimuksiin ja terävään filosofiseen analyysiin. Hänen teoriansa on innovatiivinen, vakuuttava ja provokatiivinen monissa kohdissa, ei vähiten johtopäätöksessä, jonka mukaan teismi, ei ateismi, on luonnollinen tilamme. Tämä kirja ravistelee tutkimusalaa; kaikkien uskonnonfilosofien ja uskonnonpsykologien on otettava se huomioon."
 • Cambridgen yliopiston professori Robert Hinde sanoo: "Hienosti argumentoidussa esityksessään Justin Barrett yhdistää aineistoa kognitiivisesta psykologiasta osoittaakseen, että usko Jumalaan on luonnollinen. Usko on intuitiivisesti tyydyttävä, koska se riippuu kaikkien ihmisten omistamista henkisistä työkaluista. Sen luonnollisuus ei merkitse, että se on tosi, sillä henkiset työkalut kehittyivät luonnollisen ja kulttuurisen valinnan avulla auttaakseen ihmisiä pysymään hengissä, ei löytääkseen totuutta. Tästä kirjasta tulee uskontotieteen klassikko, ja antropologien, teologien ja luonnontieteilijöiden ja muiden uskonnon voimaa ihmettelevien tulisi lukea se."

Viitteet

 1. ^ [http://www.altamirapress.com/Catalog/Reviews.shtml?command=Search&db=^DB/CATALOG.db&eqSKUdata=0759106673 Reviews for Why Would Anyone Believe in God?] Altamira Press
 2. ^ [http://www.evolutionofreligion.org/speakers.php?s=Justin+Barrett Speakers Bio Hawaii conference of the evolution of religion]
 3. ^ [http://www.isca.ox.ac.uk/staff/publications/justin.barrett.shtml Barrett's Selected Publications] Oxfordin yliopiston verkkosivut
 4. ^ Darwin's God New York Times 4.3.2007
 5. ^ [http://www.altamirapress.com/Catalog/SingleBook.shtml?command=Search&db=%5EDB/CATALOG.db&eqSKUdata=0759106673 Book description ] Altamira Press - katso myös kirjan esipuhe [http://www.altamirapress.com/Chapters/Index.shtml?SKU=0759106673&Site=altamirapress&Title=Why%20Would%20Anyone%20Believe%20in%20God%3F&FileType=PDF täältä].
 6. ^ Religion Compass 1(2007)
 7. ^ Arviot, joita ei ole muuten viitteistetty, on lainattu [http://www.altamirapress.com/Catalog/Reviews.shtml?command=Search&db=^DB/CATALOG.db&eqSKUdata=0759106673 kustantajan sivuilta].