Gematria

ApoWikistä
Jakob Böhmen käyttämän symbolin keskellä on kolmio, jossa tetragrammatonin heprealaisista kirjaimista (JHWH) muodostettu tetraktys.

Gematria tai gimatria (hepreaksi ‏גימטריה‎ < Malline:K-grc) tarkoittaa heprealaista numerologiaa tai lukumystiikkaa. Gematriasta voidaan erottaa kaksi eri suuntausta, mystinen ja yleinen. Sana juontaa kreikan geometriaa tarkoittavasta sanasta. Vaikka heprealainen gematria on nykyisin tunnetuinta, kreikkalaiselle aakkoselle tarkoitettu gematria eli isopsefia on sitä useita vuosisatoja vanhempaa. On olemassa myös latinalaisille aakkosille sovitettua gematriaa, joka on syntynyt varhaisella keskiajalla tai todennäköisemmin jo antiikin Rooman aikaan.?

Ivan Panin[muokkaa]

Ivan Panin (12. joulukuuta 1855 – 30. lokakuuta 1942) oli venäläissyntyinen Yhdysvalloissa asunut raamatuntutkija, joka vuonna 1890 huomasi Raamatun tekstiin liittyvän erikoisia matemaattisia yhteyksiä, kun käytetään heprean ja kreikan aakkosia numeroina (näissä kielissä kullakin kirjaimella on lukuarvo). Esim. Raamatun alkujakeessa 1. Moos. 1:1 on kätketty numero 7 monessa mielessä: sanojen Jumala, taivas ja maa yhteenlaskettu lukuarvo on 777 ja muutenkin jakeeseen, kuten moniin muihinkin jakeisiin, on kätketty luku seitsemän siten, että kun lasketaan yhteen vaikkapa ainoan verbin, kaikkien sanojen ensimmäisten ja viimeisten kirjainten lukuarvo, saadaan tulos, joka on jaollinen seitsemällä.

Paninin menetelmiä on kritisoitu mm. siitä, että vastaavanlaisista piirteistä ja yhteensattumista löytyy esimerkkejä muualtakin kuin Raamatusta, kuten Paninin kannattajien omissa teksteissä1, aiheesta kysyneen omassa nettikommentissa ja Edgar Allan Poen runossa2. Lisäksi Panin rakensi Raamatun käsikirjoituskopioiden eroista hänen väitettään tukevan tekstin, jolloin lopputuloksen merkittävyys heikkenee radikaalisti.3

Yleinen gematria[muokkaa]

Gematriassa jokaisella aakkoston kirjaimella ajatellaan olevan tietty numero- tai lukuarvo. Esimerkiksi Ilmestyskirjan Pedon lukua on yhdistetty eri historiallisiin henkilöihin kuten keisari Neroon, jonka kreikankielinen nimi olisi litteroitu hepreaksi ja kirjaimia vastaavat lukuarvot laskettu yhteen ja saatu summaksi 666. Tämä perustuu siihen, että hepreassa lukuja ilmaistiin kirjaimilla.?

Eräs gematrian menetelmiin pohjautuvista väitteistä on, että Raamatun kirjoittajat tunsivat ja kätkivät tekstiin muun muassa sellaisia matemaattisia käsitteitä, joita heillä ei nykyisen tiedon mukaan ollut. Vilnan gaonia, 1700-luvun oppinutta pidetään usein ajatuksen ensimmäisenä esittäjänä. Hänen mukaansa Ensimmäisen kuninkaiden kirjan kirjoittaja olisi kätkenyt tekstiin piin likiarvon, jossa neljä desimaalia olisi oikein. Kirjassa Hiramin kerrotaan valaneen altaan, jonka halkaisija oli kymmenen kyynärää ja ympärys kolmekymmentä, mistä piin likiarvoksi tulisi kolme. Juutalaisessa traditiossa osissa profeettojen kirjoja sanat luetaan ('qere') toisinaan eri tavoin kuin ne kirjoitetaan ('ketiv'). Kirjoitetussa muodossa (ketiv) mainittu jae käyttää sanaa KAVA (qof, vav, he) ilmaistessaan altaan ympärysmitan. Kuitenkin sana luetaan (qere) muodossa KAV (qof, vav). Sanan KAVA numerologinen arvo on 111 (qof = 100, vav = 6, he = 5), kun taas sanan KAV arvo on 106 (qof = 100, vav = 6). Jos 111 jaetaan 106:lla ja kerrotaan kolmella, tulos on noin 3,141514.

Mystinen gematria[muokkaa]

Mystinen gematria on heprealainen numerologian muoto, jota käytetään kabbalassa löytämään sanojen salattuja merkityksiä. Gematrian avulla pyritään hahmottamaan kokonaiskuvaa kymmenen sefiran (mon. sefirot), tai jumalallisen tulen, ja 22 heprean aakkosen välillä.5 Tätä systeemiä on selitetty useissa mystisissä juutalaisissa kirjoituksissa, kuten Zoharissa?.

Yksi esimerkki gematriasta ovat 22 monitahokasta. Nämä sisältävät viisi Platonin kappaletta, neljä Keplerin–Poinsot’n kappaletta ja kolmetoista Arkhimedeen kappaletta. Koska heprean aakkosissa on 22 kirjainta, voidaan jokaista kirjainta osoittaa vastaamaan yksi kappale.?

Toinen esimerkki ovat heprealaiset luvut. Vaikka aakkosia on 22, tarvitaan 27 numeraalia (1–9, 10–90 ja 100–900), jotta voidaan muodostaa luvut väliltä 1–999. Puuttuvat viisi kirjainta sopivat yhteen viiden lopetuskirjaimen (sofit) kanssa, tai vaihtoehtoisesti viimeistä kirjainta tavia (jolla on arvo 400) käytetään yhdistelmänä itsensä tai muiden kirjainten kanssa qofista (100) eteenpäin. Näin saadaan merkittyä luku 500 ja tätä suuremmat sataluvut.?

Koodi[muokkaa]

Heprealaisten aakkosten numeroarvot 6

Arvo Kirjain Merkki
1 Alef א
2 Beit ב
3 Gimel ג
4 Dalet ד
5 He ה
6 Vav ו
7 Zajin ז
8 Chet ח
9 Tet ט
10 Jod י
20 Kaf כ, ך
30 Lamed ל
40 Mem מ, ם
50 Nun נ, ן
60 Samekh ס
70 Ajin ע
80 Pe פ, ף
90 Tsade צ, ץ
100 Quf ק
200 Resh ר
300 Shin ש
400 Tav ת
Arvo Kirjain Merkki
500 Kaf ך
600 Mem ם
700 Nun ן
800 Pe ף
900 Tsade ץ

Lähteet[muokkaa]

  1. ^ Brendan McKay. "Notes from visitor 6006". Viitattu 25.11.2022. 
  2. ^ Brendan McKay. "Miracles in Edgar Allan Poe". Viitattu 25.11.2022. 
  3. ^ Brendan McKay. "Ivan Panin and Friends". Viitattu 25.11.2022. 
  4. ^ Jaripekka Juhala. "Raamatussa π = 3". Viitattu 25.11.2022. 
  5. ^ Signs & Symbols. An Illustrated Guide to Their Origins and Meanings., s. 175. DK Publishing, 2008.
  6. ^ Totuuden talo. "Heprean aakkoset suomeksi". Viitattu 9.2.2017. 

Aiheesta muualla[muokkaa]

(Wikipediasta kopioidut linkit: ei tarkistettu)[muokkaa]

Gematria eri aakkostoissa[muokkaa]

Seuraavilla sivuilla on gematrinen taulukko erilaisille aakkosille: