Yliluonnollinen tietous Raamatussa

Yliluonnollisella tietoudella tarkoitetaan tietämystä, joka todetaan oikeelliseksi vasta myöhemmin. Esimerkiksi profetiat lukeutuvat yliluonnollisen tietouden piiriin. Jos joku ilmoittaisi tänään sentin tarkkuudella, mikä maidon keskimääräinen hinta tulee olemaan Euroopassa kymmenen vuoden päästä, voitaisiin tietoa pitää yliluonnollisena. On järkevää uskoa, että tieto tuli joltakulta, joka tiesi asian. Ja koska ihmiset tietävät tällaisiä asioita käytännössä olemattomalla todennäköisyydellä, tällaisten tietojen ajatellaan olevan peräisin yliluonnollisilta tahoilta, kuten Jumalalta. Jokaisella on toki oikeus uskoa siihenkin, että kaikki on sattumaa.

Nooan arkin mitat

Vuonna 1844 Isambard K. rakennutti jättiläislaivan nimeltään Great Britain. Hänen rakennuttamansa laivan mittojen suhde oli osapuilleen 30:5:3.1 Laiva rakennettiin kyseisissä mittasuhteissa siksi, että ne ovat ilmeisesti optimaaliset suurelle laivalle, jonka ensisijainen tarkoitus ei ole liikkua kovaa.

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (Gen. 6:15) Jumala kehottaa Moosesta rakentamaan 300 kyynärää pitkän, 50 leveän ja 30 korkean arkin, eli sen mittojen suhde oli 30:5:3. Voidaan kysyä, että jos tieto ei todella tullut Jumalalta, mistä hatusta paimentolaiskansa nykäisi kyseisen mittasuhteen tarustoonsa?

Hesekielin ennustus Tyyroksesta

Hesekielin kirjan 26. luvusta2 on luettavissa Tyyroksen kaupunkia koskeva ennustus. Se on kirjoitettu vuosina 592-570 eKr.

Ennustuksesta löytyy ainakin viisi selkeää ennustusta:

 1. ”Sinun tyttäresi, mantereen kylät, kaatuvat miekkaan.” (Hes. 26:8) Eli Nebukadnessar (Hes. 26:7) tuhoaa Tyyroksesta sen, mitä maalla on.
 2. ”Minä nostan kansat sinua vastaan, niin kuin meri nostattaa aallot.” (Hes. 26:3) Eli useat kansakunnan nousevat Tyyrosta vastaan.
 3. ”minä pyyhkäisen mullatkin pois – vain paljas kallio jää” (Hes. 26:4) Eli Tyyroksesta jää jäljelle vain paljas kallion laki
 4. ”...heittävät kivet, palkit ja mullan syvälle mereen” (Hes. 26:12)
 5. ”...luoto,jolla kuivataan verkkoja.” (Hes. 26:5) Tyyroksen paikalla kuivataan lopulta verkkoja.

Luvun ennustuksessa on kolme osaa:

 1. Jakeissa 2-6 käsitellään yleisesti Tyyroksen historiaa
 2. Jakeissa 7-11 käsitellään Nebukadnessarin tuottamaa hävitystä, ja hävittäjään viitataan hän-pronominilla.
 3. Jakeissa 12-14 viitataan useisiin Tyyrosta vastaan hyökkääviin kansoihin.

Ennustuksen toteutuminen

 1. Nebukadnessar hyökkäsi hyvin pian ennustuksen jälkeen Tyyrosta vastaan ja piiritti sitä vuodet 585-573 eKr. eli yhteensä kolmetoista vuotta. Tänä aikana suurin osa kaupunkilaisista oli paennut parin kilometrin päässä rannikosta sijainneelle saarelle, jonne heidän rakentamansa kaupunki oli vielä satojen vuosien ajan mahtava kaupunki. Mantereelliset osat tuhottiin 573 eKr.
 2. Nebukadnessarin jälkeen Aleksanteri Suuri tuhosi saarelle linnoitetun Tyyroksen kaupungin vuonna 332 eKr. Tyyros rakennetaan sen jälkeen uudelleen. 18 vuotta tämän jälkeen Antigonus piirittää kaupunkia 15 kuukautta ja valloittaa sen vuonna 314. Kauppareittien siirryttyä kulkemaan Aleksandrian kautta, Tyyros köytyi 200-luvulla eKr. Viimeisen kerran Egyptin mamelukit tuhosivat kaupungin vuonna 1291 jKr.
 3. ja myös neljäs ennustus samalla: Aleksanteri suurella ei ollut laivastoa, joten saarella ollutta Tyyroksen kaupunkia hän ei voinut tuhota yhtä hyvin kuin mantereella olevaa. Sen takia hän päätti rakennuttaa tien saarella olevalle Tyyroksen kaupungille. 60 metriä leveän tien rakennusaineena käytettiin mantereella olleen Tyyroksen kaupungin raunioita, eli kaupungin kivet, puut ja tomu heitettiin kirjaimellisesti mereen ja se lakaistiin paljaaksi kallioksi.
 4. Kun saarellekin rakennettu Tyyros oli tuhottu, oli mantereella Tyroksen paikalla pieni kalastajakylä 1900-luvulle asti. Kalastajat siis levittelivät verkkojaan Tyyroksen kallioilla, ja näin tämä osa ennustuksesta toteutui 650 vuoden aikana.

Kuinka todennäköistä olisi tällaisen ennustuksen onnistuminen sattumalta?

Todennäköisyyttä voidaan tutkia, kun sitä verrataan Hesekielin lausumaan ennustukseen Sidonista. Sidon sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Tyroksesta, ja on myös välimeren rannikolla. Sidonista ennustetaan:

Sano: Näin sanoo Herra Jumala: –Sidon, minä käyn sinua vastaan! Siinä, mitä sinulle teen, minäosoitan mahtini. Kaikki saavat tietää, että minä olen Herra, kunpanen täytäntöön tuomiosi, kun tuon pyhyyteni julki. Minälähetän ruton sinun keskellesi ja peitän katusi verellä. Miekkakaataa sinun miehiäsi, joka taholta käydään kimppuusi. Kaikkisaavat tietää, että minä olen Herra.

Hes. 28:22-23

Kaupungille ennustetaan siis sotaa ja hävitystä, muttei lopullista hävitystä, autioitumista tai sen muuttumista pieneksi kalastajakyläksi. Sidon onkin hävitetty useaan otteeseen historiansa aikana, muttei kertaakaan lopullisesti vaan se on vuosisatojen ajan palvellut Damaskosta satamakaupunkina. Mikäli Tyyroksen ja Sidonin nimet olisivat vaihtuneet ennustuksissa, kumpikaan ennustus ei enää olisi totta. Tyrosta koskevat ennustukset ovatkin riittävän tämällisiä Raamatun luotettavuuden arviointia ajatellen.3

Viitteet

 1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/SS_Great_Britain
 2. ^ Hes. 26
 3. ^ Tapio Puolimatka: Usko, tiede ja Raamattu, s. 408-410. Uusi Tie, 3.painos, 2008. ISBN 978-951-619-467-0.