Malline:Tämä artikkeli

Tämä artikkeli {{{1}}}

Huomaa, että tämän mallineen täytyy olla artikkelissa tekstiosan ensimmäisellä rivillä eli ennen varsinaista aiheesta kertovaa tekstiä, kuvia, mallineita ja muita sellaisia. Mallineessa tulee linkittää vain se sivu, mihin halutaan kiinnittää huomio.

Katso myös: Wikipedia:Täsmennyssivu.