Keskustelu:Ateismi

ApoWikistä

Tämä kohta kuulostaa oudolta: "Koska ateismi ei oikeastaan väitä mitään, se ei ennusta mitään eikä siten selitä mitään. Koska ateismi ei näytä väittävän juuri mitään, sitä ei voida kokeellisesti testata edes osaväitteiden osalta.". Juurihan tässä artikkelissa määriteltiin "Ateismi voidaan käsittää väitelauseena", joten eikö tämä ole jo ristiriitaista? Miten väite ei väitä mitään? Ehdottaisin että nuo lauseet 'ateismi ei väitä mitään' voisi jättää pois, koska artikkelissa käy muutenkin ilmi ettei ateismi perustu kuin omakohtaisiin oletuksiin, jos se oli tämän kohdan sanoma. --Ermac 29. syyskuuta 2011 kello 20.43 (EEST)

Hyvä pointti, vähintäänkin tuota voisi korjata muotoon "ei väitä juuri mitään". Tuossa on ilmeisesti yritetty todeta, että mitään havaintoja ei voida pitää kovin hyvänä ateismin todisteina, jos ateismi ei ennusta joitain havaintoja paremmin kuin toisia. Silloin kun eri selitysmalleja vertaillaan jotakin todistusaineistoa vasten, voidaan Bayesilaisen vertailevan hypoteesitestauksen periaatteiden mukaan katsoa, kummalla mallilla todennäköisyys P(B|A)P(A) on suurempi, kun B on havainto, A on malli, P(B|A) on havainnon todennäköisyys mallin ollessa totta, ja P(A) on mallin aprioritodennäköisyys.
Havaintoa ei voida pitää kovin hyvänä todisteena jollekin mallille X pelkästään sillä tiedolla, että kilpaileva malli Y ennustaa päinvastaisen havainnon, jolloin P(B|A) on kyseiselle mallille Y pieni, vaan lisäksi pitäisi esittää perustelu sen puolesta, että X ennustaa havainnon B vähintäänkin paremmin kuin Y. Molemmat mallit voivat nimittäin antaa havainnolle huonon ennusteen, jolloin se ei varsinaisesti todista kovinkaan paljoa suuntaan tai toiseen, toisen mallin antama huono ennuste voi vain johtua siitä ettei se ennusta ylipäätään yhtään mitään kovin hyvin. Sama toimii myös toisinpäin: jos X ei ennusta jotain havaintoa B paremmin kuin sen vaihtoehtoja, mutta vaihtoehtoinen malli Y antaa B:lle hyvän ennusteen, ei riitä että todetaan vain kuinka B on juuri sitä mitä odottaisimmekin jos X olisi totta, vaan pitäisi esittää jonkunlainen perustelu sen puolesta, että X antaa B:lle jossain määrin kilpailukykyisen ennusteen verrattuna malliin Y.
Tietysti jos joku malli sanoo että "havaintoa B ei missään tapauksessa voida saada", niin kyllähän havainto B osoittaa antiteesin oikeaksi. Tästä aihepiiristä voisi kyllä kirjoittaa artikkeliin laajemminkin. --Otto Pellinen 30. syyskuuta 2011 kello 04.17 (EEST)