Joosefin kaksi isää

ApoWikistä

Miksi Joosefilla (Jeesuksen arvellulla isällä) on kaksi eri isää luetteloissa Matt. 1:16 ja Luuk. 3:23?

”ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.”

Matteus 1:16

”Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli”

Luukas 3:23

Ensinnä on tärkeää havaita, että Luukkaan sukuluettelo on täydellinen, mutta Matteuksen sukuluettelo ei tätä ole, eikä sen edes ole ollut tarkoituskaan olla. Tämä käy ilmi kohdasta Matt. 1:17, jossa kerrotaan sukuluettelon jaetun 14 ryhmiin.

Molemmat sukuluettelot seuraavat Daavidin kahteen poikaan asti ja sitten Abrahamiin. Matteus keskittyy kuninkaalliseen sukulaisuussuhteeseen Daavidiin saakka ja lopulta juutalaisten patriarkkaan Abrahamiin. Luukas ei kuitenkaan pysähdy siihen vaan jatkaa Jeesuksen sukupuuta Aadamiin asti. Näin Luukas keskittyy enemmän Kristuksen ihmisyyteen menemällä taaksepäin aina Aadamiin asti, jossa synti ja kuolema ensimmäisen kerran tulivat luomakuntaan – tämän takia ylipäätään tarvitaan pelastajaa.

Toinen huomio on, että molemmat sukuluettelot ovat selvillä Marian neitsyydestä. Esimerkiksi Matteus sanoo: ”Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.” Luukas on vieläkin ilmeisempi sanoessaan ”ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika.” (Vuoden 1938 käännös)

Mitä Joosefin väitettyyn kahteen isään tulee, eroavaisuuksien selitys Matt. 1:n ja Luuk. 3:n välillä on melko yksinkertainen. Luukas tutkii Kristuksen sukuluetteloa Marian osalta, kun taas Matteus tutkii sitä Joosefin puolelta.

Matteuksen sukuluettelo[muokkaa]

Yksi Matteuksen pääsyistä esittää Joosefin sukupuu johtuu Jekonjasta. Hänet on lueteltu kohdassa Matt. 1:11. Jekonjan toimien takia hänelle tuli profetia, jonka mukaan yksikään hänen jälkeläisistään ei tule koskaan istumaan Daavidin valtaistuimella. Jeesus, joka ikuisesti istuu tällä valtaistuimella, ei olisi koskaan voinut olla Jekonjan fyysinen jälkeläinen (Jer. 22:30). Neitseestä syntyminen selvästi esti tämän.

Tämän profetian olemassaolo osoittaa, että Matteuksen sukupuu on Joosefin. Kun Matteus mainitsee Joosefin vaimon, Marian, sukuluettelon lopussa, hän käyttää Jeesuksen vanhemmasta feminiinistä muotoa, joka osoittaa, että Jeesus oli todellakin Marian, ei Joosefin, poika.

Matteuksen sukuluettelossa mainitaan myös joitakin naisia, kuten Tamar ja Ruut. Johdonmukaisuuden perusteella voidaan päätellä, että jos Matteuksen sukuluettelo olisi Marian sukupuu, hänet olisi siihen listattu.

Luukkaan sukuluettelo[muokkaa]

Luukkaan evankeliumin luvun kolme sukuluettelo koostuu ainoastaan miehistä Jeesuksesta Aadamiin. Lisäksi sukuluettelossa Joosefin isäksi luetteloidaan Eeli, jolla oli perimätiedon mukaan vain kaksi tytärtä. Ensimmäinen on Maria ja toinen on Sebedeuksen nimeltä mainitsematon vaimo (Matt. 27:56, Joh. 19:25). Mooseksen lain mukaan, jos poikia ei ollut säilyttämään perintöä (4. Moos. 27:1-11; 4. Moos. 36:1-12), tuli aviomies avioliiton myötä pojaksi pitämään perheen nimeä yllä. Näin Joosef mennessään naimisiin Marian kanssa tuli Eelin pojaksi Mooseksen lain mukaan ja voitiin laillisesti lisätä sukuluetteloon.

Siispä Luukkaan sukututkimuksen tyyppi on erilainen kuin Matteuksen. Matteuksen lista antaa isät ja kenet he siittivät (Kreik. gennao). Luukkaan kaava on erilainen, missä X on Y:n poika. Mutta täsmällisemmin sana ”poika” puuttuu kreikan kielestä, ja onkin lisätty englantiin (suom. huom. tai suomeen), jotta se on paremmin ymmärrettävissä. Ainoa paikka, missä ”poika” on käytetty kreikan kielessä on jakeessa 23, missä Jeesus on Poika Joosefin, Eelin, Mattatin, Leevin jne..

Luukas on hyvin tarkka. Jeesuksen luultiin olevan Joosefin poika, joka oli Eelin poika. Huomaa, että Luukas ei koskaan sano kreikan kielessä, että Joosef olisi Eelin poika. Tämä pienentää väitetyn ristiriidan olemattomiin ja näyttää, että Luukkaan sukupuu on Marian – Joosefin nimen kanssa luetteloituna johtuen perintölaeista – ja Matteuksen sukuluettelo on Joosefin.12

Viitteet[muokkaa]

  1. ^ Evankeliset ovat näyttäneet muitakin selityksiä tälle väitetylle ristiriidalle. Mutta lyhyyden takia menimme yleisesti hyväksytyn selityksen mukaan.
  2. ^ Käännös artikkelista: http://www.answersingenesis.org/articles/2009/03/02/contradictions-whats-in-a-fathers-name