Geneettinen koodi

  • Koodaustapa (kolmella kodonilla 20 aminohappoa) on optimaalinen 1
  • Mahdollisia koodeja on 1070 kappaletta. Tämän avaruuden etsintä on täysin mahdotonta.
  • Koodin muuttuminen evoluution aikana olennaisesti edes kerran on erittäin epätodennäköistä valtavien korrelaatioiden takia. (Koodin vaihtaminen vaikuttaisi heti koko perimän lukuun, virheitä tulisi valtavasti.)
  • Nykyinen koodi on virheensiedoltaan parempi kuin miljoona satunnaista koodaussysteemiä, todennäköisesti parhain 1018 koodin joukossa2.
  • Paras koodausjärjestelmä myös päällekkäisten ohjelmien kannalta.
  • Koska on erittäin epätodennäköistä että koodi voisi kehittyä ja se on silti optimaalinen, tämä on vahva viite suunnittelusta. Riittävän älykäs suunnittelija kykenee päätymään optimiratkaisuun ilman kokeiluja. Kaikkien muiden tunnettujen koodien takana on ollut suunnittelija.

Viitteet

  1. ^ Hubert P. Yockey: Information theory and molecular biology. Cambridge university press, 1992. ISBN 978-0521350051.
  2. ^ Fazale Rana: The Cell's Design: How Chemistry Reveals the Creator's Artistry. , . ISBN 978-0801068270.