Alfred Kinsey

Alfred Kinsey.

Alfred Charles Kinsey 23.6. 1894- 25.8. 1956 oli yhdysvaltalainen hyönteistutkija ja eläintieteen professori. Hän perusti vuonna 1947 Indianan yliopistoon Rockefeller-säätiön rahoituksella Seksin ja lisääntymisen tutkimuslaitoksen. Instituutti tunnetaan nykyään nimellä Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, lyhyemmin Kinsey Institute. Hänet tunnetaan ennen kaikkea ihmisen seksuaalisuutta koskevista laajoista haastattelututkimuksista, joista käytetään nimitystä Kinseyn raportti.1

Elämä

Kinsey kasvoi uskonnollisessa ja seksuaalisesti ahdasmielisessä perheessä. Hän osallistui vuosien ajan partion toimintaan. Hän lähti isänsä vastustuksesta huolimatta opiskelemaan biologiaa. Yliopistolla hän tutustui tulevaan vaimoonsa. Kinsey toimi 20 vuotta hyönteistutkijana, erityisalanaan äkämäpistiäiset. Sen jälkeen hän siirtyi tutkimaan ihmisten seksuaalisuutta, mutta hän käytti samaa menetelmää, jota oli käyttänyt hyönteistutkimuksessa, koska hänelle ihmiset olivat vain yksi eläinlaji muiden joukossa. Alfred Kinsey kuoli 62-vuotiaana kärsittyään keuhkokuumeesta ja sydänsairaudesta.

Ura seksuaalitutkijana

Toimittuaan 20 vuotta hyönteistutkijana Bloomingtonin ylipistossa Indianassa erityisalanaan äkämäpistiäiset, Kinsey alkoi opettaa yliopistossa seksuaalisuuden perusasioita materialistisesta ja darwinistisesta lähtökohdasta. Hänen mukaansa ihminen on vain yksi eläinlaji muiden joukossa ja ihmisen seksuaalisuus voidaan pelkistää orgasmin saamiseen.

Hän alkoi haastatella oman kurssinsa opiskelijoita seksuaalisista kokemuksista ja laajensi otostaan tuttavapiiriinsä ja kollegoihinsa yliopistolla. Rockefeller-säätiön tuella hän palkkasi apulaisia ja haastatteli näiden kanssa yhteistyössä tuhansia amerikkalaisia.

Kinseyn tutkimusten pohjalta esitetään usein yleistäviä väitteitä amerikkalaisten seksuaalisesta käyttäytymisestä, vaikka Kinsey itsekin joissakin yhteyksissä myönsi, ettei hänen tuloksiaan voida yleistää niiden ihmisten ulkopuolelle, joita hän haastatteli. Kinseyn haastateltavien joukossa olivat yliedustettuina vankiloiden seksuaalirikolliset ja seksuaalivähemmistöt. Kinsey oli erityisesti kiinnostunut tutkimaan homoseksuaalista alakulttuuria Yhdysvaltain suurkaupungeissa ja hän pyrki parantamaan homoseksuaalien asemaa. Tähän saattoi vaikuttaa se, että Kinsey itse eli homoseksuaalisissa suhteissa sen lisäksi, että hän eli heteroseksuaalisessa avioliitossa.

Kinseyn käsitys lapsen seksuaalisuudesta

Kinseyn tutkimus on ensimmäinen, jossa käytettiin kokeellista aineistoa lapsen seksuaalisuuden tutkimuksessa. Tämä perustui siihen, että hän käytti havaintoraportteja sellaisilta aikuisilta, jotka olivat seksuaaliyhteydessä lasten kanssa. Koska lasten seksuaalisuuden kokeellinen tutkimus edellyttää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, tällaista kokeellista tutkimusta ei ole koskaan Kinseyn jälkeen yritetty.

Julkaisu

Tutkimuksen tulokset julkaistiin kahtena bestseller-raporttina. Miehen sukupuolinen käyttäytyminen (Sexual Behavior in the Human Male) ilmestyi vuonna 1948 ja Naisen sukupuolinen käyttäytyminen (Sexual Behavior in the Human Female) 1953. Kumpaakin myytiin paljon: mieskirjaa yli puoli miljoonaa2 ja naiskirjaakin yli 300 000 kappaletta, ja ne on käännetty 11 kielelle, jälkimmäinen myös suomeksi.3

Katso myös

Lähteet

Kirjallisuutta

  • Christenson, Cornelia: Kinsey: A Biography. Bloomington: Indiana University Press, 1971.
  • Gathorne-Hardy, Jonathan: Alfred C. Kinsey: Sex the Measure of All Things. London: Chatto & Windus, 1998.
  • Hegarty, Peter: Gentlemen’s Disagreement: Alfred Kinsey, Lewis Terman, and the Sexual Politics of Smart Men. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.
  • Jones, James: Alfred C. Kinsey. Norton, 2004.
  • Kinsey, Alfred C. ym.: Naisen sukupuolinen käyttäytyminen. (Sexual behavior in the human female, 1953.) Suomentanut Eila Harju. Helsinki: Valokirjat, 1954.
  • Puolilmatka, Tapio: Seksuaalivallankumous: perheen ja kulttuurin romahdus. Kauniainen: Perussanoma, 2017.