Uusateismi

Versio hetkellä 16. kesäkuuta 2009 kello 21.34 – tehnyt Erkkimon (keskustelu | muokkaukset)

Uusateismi on julkisen ateismin viime aikoina yleistynyt muoto, jolle on ominaista käännyttäminen. Uusateistien kohdalla on tavallista, että he tulkitsevat tieteen tuloksia erittäin yksipuolisesti sekä sivuuttavatteistiset argumentit systemaattisesti. Heidän argumentointinsa rakentuu voittopuolisesti mielikuviin vetoamisen ja tieteen tulosten tarkoituksenmukaisen valikoinnin varaan. Tyypillisiä uusateisteja ovat Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris ja Christopher Hitchens. Suomessa vastaavanlaista argumentointia edustavat muiden muassa useat vapaa-ajattelijat sekä osin Esko Valtaoja.

Professori Tapio Puolimatka on käsitellyt ja taustoittanut kyseistä ilmiötä Kotimaa-lehden Uusateismin tunnekieli -artikkelissaan. Siihen on kiinnittänyt julkista huomiota myös ekumeniikan emeritusprofessori Tuomo Mannermaa eKotimaa-sivustolla, samoin Helsingin piispa Eero Huovinen sekä eKotimaa-sivustolla että Kanava-lehdessä.

Katso myös

ApologetiikkaWiki

Internet