Uusateismi

Versio hetkellä 20. joulukuuta 2008 kello 01.58 – tehnyt Apollos (keskustelu | muokkaukset) (perimmältään pelkkää kielenhuoltoa, mutta sen verran paljon, etten oikein arvaa merkitä muutosta "pieneksi")

Uusateismi on julkisen jumalankielteisyyden viime aikoina yleistynyt muoto, jolle on ominaista tieteen tulosten erittäin yksipuolinen tulkinta sekä teististen argumenttien ja teismiä tukevien tieteellisten todisteiden systemaattinen sivuuttaminen. Tämän suuntauksen viestintätapa rakentuu voittopuolisesti mielikuviin vetoamisen ja tieteen tulosten tarkoituksenmukaisen valikoinnin varaan. Tyypillisiä uusateisteja ovat Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris ja Christopher Hitchens. Suomessa vastaavanlaista argumentointia edustavat muiden muassa useat "vapaa-ajattelijat" sekä osin Esko Valtaoja.

Professori Tapio Puolimatka on käsitellyt ja taustoittanut kyseistä ilmiötä Kotimaa-lehden Uusateismin tunnekieli -artikkelissaan.