Seksuaalivallankumous: perheen ja kulttuurin romahdus (kirja)

Versio hetkellä 27. toukokuuta 2017 kello 19.13 – tehnyt Spectator (keskustelu | muokkaukset)

Seksuaalivallankumous on Tapio Puolimatkan kirjoittama kirja, joka analysoi yhteiskuntaelämän keskeistä paradoksia: kun yksilön vapaus korotetaan ylimmäksi arvoksi, seurauksena on perheen ja yhteiskunnan hajoamisprosessi, jonka lopputuloksena yksilön vapaus kaventuu.

Kirja taustoittaa kysymystä lyhyellä katsauksella perheen merkitykseen korkeakulttuurin historian taitekohdissa. Nykyajassa se tarkastelee kriittisesti atomistista vapauskäsitystä, seksuaalisen vapauden myyttiä ja sukupuolineutraalia vallankumousta.

Kirjan sisällysluettelo

Johdanto 2

Kaksi kilpailevaa teoriaa 3

Perheen historia toistaa itseään 6

Perheen merkitys 8

Yhteiskunnan uusiutumisprosessi 8

1. Eheä perhe korkeakulttuurin perustana 9

Perhe ja kulttuurin elinvoima 9

Illuusio seksuaalisesta vapaudesta 14

Ehdollinen sopimus vai valaehtoinen sitoutuminen 19

Valaehtoinen sitoutuminen 19

Ehdollinen sopimus 21

Onko olemassa yleispäteviä perherakenteita? 22

Edistysuskoinen käsitys perheen historiasta 23

Perhehistorian kaudet 24

2. Avioliitto- ja perhekulttuurin murrokset antiikissa 26

Suvun hallitsema edustusperhe 27

Perhearvoihin sitoutunut perheyksikkömalli 28

Aviorikos on sisällissota pienoiskoossa 29

Äärettömän ja ikuisuuden näkökulma 31

Perheen atomisoituminen ja kulttuurin rappeutuminen Kreikassa 32

Atomismin kaksi vaihetta 35

Perheen atomisoituminen Rooman kulttuurissa 38

Perheen kolme olomuotoa kristillisessä Euroopassa 43

Suvun hallitsemasta perheestä itsenäiseen perheyksikköön 43

Atomistisen perhemallin uusi tuleminen 44

3. Ranskan suuri vallankumous 45

Seksuaalinen vapaus luo kaaosta 48

Yhteiskunnallinen kaaos ja vallankumouksellinen terrori 50

Miten ihmistä hallitaan halujensa kautta 50

Kulttuurin moraalisen perustan murtuminen 55

4. Atomistinen vapaus johtaa totalitarismiin 59

Atomistinen persoona 59

Bolševikkien yhteiskuntakokeilu 62

Natsismin totalitaristinen perhepolitiikka 70

Perheen atomisoituminen ja valtion valta. 72

5. Myyttinen kuva seksuaalisen vapauden luomasta paratiisista 73

Näennäistieteellinen fantasia paratiisisaaresta 75

Meadin tutkimuksen luoma harhakuva 77

Meadin teoriaan kohdistuva kritiikki 78

6. Seksuaalivallankumous muuttaa yhteiskuntaa 80

Seksuaalivallankumous ja väestönkasvun rajoittaminen 80

EU:n demokratiavaje ja seksuaalivallankumous 82

Pervonormatiivinen koulu 85

Seksuaalikasvatus 95

Panseksuaalisuuden ”tieteellinen” puolustus 99

Nuorten seksualisoiminen kouluopetuksessa 111

Dietrich von Hildebrandin kritiikki 113

Luontaisen häpeän tunteen turruttaminen 116

7. Sukupuolineutraali vallankumous 118

Sukupuolineutraali ideologia murtaa ihmisoikeusjärjestelmän 119

Seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyys 120

Ihmiskäsitysten ristiriita 122

Yogyakarta-periaatteet ja ihmisoikeusjärjestelmän mureneminen 123

”LHBT-oikeuksista” johdetut velvoitteet 125

Seksuaalioikeudet asetetaan omantunnon yläpuolelle 125

Sukupuolivähemmistöstä etuoikeuksia nauttiva eliitti 128

Harhaanjohtava viestintä 131

8. Lopuksi 132

Kirjallisuus 134

Kirja-arvosteluja

Manu Ryösö: Isku vääryyttä vastaan. Sanansaattaja 23.3. 2017

Timo Hännikäinen: Perhe ja sivilisaatio. Oikea media 24.3. 2017


Kirjaa käsitteleviä haastatteluja

Tenhunen / Seksuaalivallankumous. Alfa TV 27.4. 2017

Sananvapaus uhattuna. Cafe Raamattu 15.4. 2017

Mitä tapahtuu, kun perhe romutetaan? Cafe Raamattu 8.4. 2017

Onko sukupuolia enemmän kuin kaksi. Café Raamattu 25.3. 2017

Uusi seksuaalikasvatus. Café Raamattu 18.3. 2017

Johtaako seksuaalinen vapaus korkeakulttuurin murenemiseen? Käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen väittelee Tapio Puolimatkan kanssa Tieteiden talolla 16.5. 2017.