Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design (kirja)

Coloradon yliopiston filosofian professori Bradley Monton pyrkii kirjassaan osoittamaan, että suunnitteluteoriaa ei voida perustellusti sulkea tieteellisen keskustelun ulkopuolelle. Vaikka hän ei ateistina uskokaan, että suunnitteluteoria olisi tosi, hän argumentoi, että se on vakavasti otettava tieteellinen hypoteesi.

Monton pyrkii osoittamaan, että suunnitteluteoria voidaan muotoilla testattavan tieteellisen hypoteesin muotoon ja että sen puolesta voidaan esittää empiiristä todistusaineistoa.

Hän käy kirjassaan läpi tieteenfilosofisen rajanvetokriteerin osalta käytyä keskustelua ja argumentoi, ettei tieteenfilosofia tarjoa rajanvetokriteeriä, jonka perusteella suunnitteluteoria voitaisiin sulkea tieteen ulkopuolelle.