Ero sivun ”Rushmore-vuoren kansallinen muistomerkki” versioiden välillä

p (typofix + turhat vuosiluvut pois väitettyjen kalliossa esiintyvien naamojen yhteydestä, ettei lukijalle synny mielikuvaa siitä että tämä humpuukisuunnittelu olisi totta)
Rivi 51: Rivi 51:
 
{{tägit|mount rushmore mt national memorial rushmorevuoren kansallinen muistomerkki rushmorevuori mytologia mystiikka mystikko mystikot myytti tieteellinen metodi selitys tiede black hills demokratia demokratian temppeli louhittu louhinta luonnollinen naturalismi metodologinen metodinen naturalistinen metodologia eroosio pyhät kirjoitukset}}
 
{{tägit|mount rushmore mt national memorial rushmorevuoren kansallinen muistomerkki rushmorevuori mytologia mystiikka mystikko mystikot myytti tieteellinen metodi selitys tiede black hills demokratia demokratian temppeli louhittu louhinta luonnollinen naturalismi metodologinen metodinen naturalistinen metodologia eroosio pyhät kirjoitukset}}
  
[[Luokka:Parodiat]][[Luokka:Suunnitteluteoria]]
+
[[Luokka:Parodiat]][[Luokka:Suunnitteluteoria]][[Luokka:Lukusuositukset]]

Versio 28. toukokuuta 2010 kello 09.34

Mount Rushmore National Mamorial, Etelä-Dakota, Yhdysvallat

Rushmorevuoren kansallinen muistomerkki (engl. Mount Rushmore National Memorial) on Rushmorevuoren graniittiin syntynyt kalliomuodostelma Etelä-Dakotassa. Mystikot näkevät kallion pintakuvioinnissa neljän Yhdysvaltain presidentin kasvot, vasemmalta oikealle lueteltuna: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ja Abraham Lincoln. Kalliomuodostelman kutsuminen muistomerkiksi on sikäli harhaanjohtavaa, että tieteellisellä metodilla hankitun tiedon perusteella kyseinen kalliomuodostelma tuskin on ihmisten aikaansaannosta.

Kalliomuodostelman syntymyytti

Amerikkalaisen mytologian mukaan muistomerkin ideoi paikallishistoriasta innostunut Doane Robinson houkutellakseen turisteja luonnonkauniille Black Hillsin alueelle. Luomismyytissä Robinson saa kuvanveistäjä Gutzon Borglumin innostumaan tästä mittavasta hankkeesta. He päättävät yhdessä luoda "demokratian temppelin".

Borglum on töitä aloitettaessa 60-vuotias. Hän suunnittelee muistomerkin ja johtaa paikallisista kaivosmiehistä ja muurareista koostunutta huomattavan suurta rakentajajoukkoa, joka räjäyttää vuorenseinää dynamiitilla. Borglum louhii kallioon valtavat kasvot taltalla ja vasaralla köysien varassa huterasti kiikkuvilta telineiltä. Hän aloittaa rakennustyön päistä, mutta hanke jää kesken rahapulan vuoksi. Borglumin kuoltua hänen poikansa Lincoln jatkaa töitä jonkin aikaa, kunnes rahat loppuvat.1

Fundamentalistit

Kasvot Marsissa. Useiden kalliomuodostelmien voidaan tulkita muistuttavan ihmisen kasvoja.

Myyttisen syntytavan kannattajat jakaantuvat kahteen leiriin. Fundamentalistinen siipi yrittää todistella myyttisten kivenhakkaajien osuutta kalliomuodostelman syntyyn pyhillä kirjoituksilla, joista merkittävin lienee nk. Robinsonin kirje Borglumille.2

Fundamentalistit pitävät näitä pyhiä kirjoituksia niin luotettavina, että jo pelkästään niiden perusteella on heidän mielestään perusteltua väittää muodostelmaa suunnitelmallisesti aiheutetuksi. He siis hylkäävät järjellisen luonnontieteellisen tutkimuksen, ja uskovat sokeasti vanhoihin kirjoituksiin, vaikka on täysin perusteltua pitää niitä primitiiviseen maailmankuvaan perustuvina myytteinä.

Muodot, joiden fundamentalistit väittävät syntyneen ihmisten tekeminä, eivät ole täydellisiä, vaan niiden tulkitseminen kasvoiksi johtuu hyvästä mielikuvituksesta. Ihmissilmät ovat niin tottuneita tunnistamaan kasvoja, että mistä tahansa epätasaisesta pinnasta löytyy pienellä katselulla kasvoja muistuttavia piirteitä. Fundamentalistit kuitenkin kuittaavat mittavatkin epätäydellisyydet sillä, että "luomismyytissähän projekti jäi kesken rahapulan vuoksi". Näin ollen heidän uskomuksiaan on mahdotonta falsifioida, eikä kyseessä siis ole tieteellinen teoria.

Meidän pitäisi tuntea jo ennestään lukuisia varmoja esimerkkejä Robinsonin tai Borglumin suunnittelemista asioista, sekä niistä joita he eivät ole suunnitelleet, jotta voisimme näitä vertailemalla tunnistaa teoksen heidän tuottamakseen. Kukaan ei ole kuitenkaan koskaan nähnyt kuinka he olisivat suunnitelleet jotakin puolueettomasti valvotuissa olosuhteissa, joten tällaista vertailua ei voida käytännössä suorittaa.

fundamentalistit haluaisivat, että maantieteentunneilla opetettaisiin "älyllistä suunnittelua" eroosion sijaan. Eroosio on kuitenkin havaittu tosiasia, jolle on olemassa kiistatonta todistusaineistoa, ja ainoa syy eroosion kieltämiseen näyttääkin olevan dogmaattinen sitoutuminen tiettyihin kirjoituksiin, joiden luotettavuuteen täytyy vain uskoa sokeasti.

Suunnitteluteoreetikot

Toiseen leiriin kuuluvat niin sanotut suunnitteluteoreetikot, joiden mukaan jotkut piirteet tai rakenteet kalliomuodostelmassa ovat selitettävissä paremmin älyllisellä syyllä kuin ohjaamattomalla luonnonprosessilla. Heidän mukaansa ei ole uskottavaa, että kallioon muodostuu täysin ihmisen kasvoja muistuttavia pintamuotoja esimerkiksi laattatektonisten mekanismien ja eroosion vaikutuksesta, vaan tässä olisi syytä vedota suunnittelijaan. Lisäksi he ovat huomauttaneet, että kasvojen pinnassa on uurteita jotka ovat samanlaisia kuin ihmisten tekemät työstöjäljet. He väittävät, että kaikkien näiden piirteiden syntyminen ohjaamattomien luonnonprosessien seurauksena ei olisi missään määrin uskottavaa, ja viittaavat vertaisarvioituun menetelmään, jonka mukaan tämä antaa riittävät perusteet pitää muodostelmaa suunniteltuna.

Suunnitteluselitys on pohjimmiltaan vaan eroosioselityksen aukkojen osoittelua, eikä sille anneta mitään positiivista evidenssiä. Tieto muistomerkin suunnittelijasta ei luultavasti synnytä uusia tutkimusohjelmia, joten usko muistomerkin suunnitteluun ei ole tiedettä. Lisäksi suunnitteluhypoteesin ongelma on se, ettei sitä voida mitenkään testata. Suunnitteluteoreetikot voivat käyttää suunnittelijaa selitykseksi kaikelle haluamalleen, jolloin suunnittelija selittää kaiken eikä oikeastaan selitäkään mitään. He eivät siis suostu määrittelemään sitä, mikä ei ole suunniteltu, eikä kategorioita "suunniteltu" ja "ei suunniteltu" ole mahdollista erottaa toisistaan ennen kuin tämä määritelmä on annettu. He eivät myöskään ole antaneet kelvollista kriteeriä suunnitteluselityksen eliminoimiseksi, joten heidän väitteensä ei ole edes falsifioitavissa, eikä sitä voida siksi pitää tieteellisenä. Heidän selityksensä onkin vain käsien heiluttelua ja tietämättömyyteen vetoamista.

Suunnitteluteoreetikot eivät tarjoa mitään tapaa identifioida suunnittelijaa, saati sitten kerro tämän motiiveja. Arkeologit eivät oikeasti käytä heidän menetelmäänsä, joten heidän väitteensä menetelmän tieteellisyydestä ovat täyttä humpuukia. Lisäksi suunnittelija on itsessään paljon monimutkaisempi selitys, kuin itse kallio, joten suunnittelija onkin itseasiassa epätodennäköisempi kuin kalliomuodostelma, jonka selittämiseksi suunnittelijaa ehdotettiin. Suunnittelijaselitys tarkoittaa vetoamista taikakeinoja käyttävään tuntemattomaan ja havaitsemattomaan toimijaan, jonka olemassaololle ei tarjota mitään todistusaineistoa. Suunnitteluteoreetikot ovatkin oikeastaan vain tieteen valepukuun verhoutuneita fundamentalisteja, jotka yrittävät salakuljettaa mytologiat kouluopetukseen.

Kalliomuodostelman tieteellinen selitys

Kalliomuodostelmalle voidaan toki etsiä selitystä mytologiasta, mutta meillä ei ole järkevää syytä pitää moisia myyttejä totena, vaan on parempi etsiä tieteellistä selitystä. Kaikki asiat ovat tähänkin asti selittyneet luonnonlaeilla, kunhan niitä on tutkittu riittävästi, joten induktiivisen päättelyn pohjalta on oletettava, että myös näiden muodostelmien syntyminen tullaan vielä selittämään. On tieteellinen tosiasia, että eroosio voi toisinaan synnyttää kiviin yhdysvaltojen presidentin kasvoja muistuttavia muotoja,3 joten sitä voidaan pitää potentiaalisena tekijänä kalliomuodostelman synnyssä.

Useat tiedemiehet myöntävät, että nykytiedon perusteella juuri tämän näköisen kalliomuodostelman syntyminen päämäärättömien luonnonvoimien toiminnan seurauksena on epätodennäköistä. On kuitenkin syytä muistaa, että on suorastaan epätodennäköistä, ettei jossain päin maailmankaikkeutta joskus olisi syntynyt juuri tuonlaista kalliomuodostelmaa. Vuoren täytyy joka tapauksessa olla jonkun muotoinen, ja jokainen muoto on oikeastaan yhtä epätodennäköinen.

Juuri tämänlaisen kalliomuodostelman syntymiselle ei voida käytännössä edes laskea tarkkaa todennäköisyyttä, koska onhan kyseinen muodostelma voinut muodostua lukemattoman monilla erilaisilla tavoilla. Tämän takia syntytapojen yhteenlaskettu todennäköisyys olisi paljon suurempi, kuin pelkästään todennäköisin syntytapa. Tämän laskeminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, joten väite, jonka mukaan kalliomuodostelman syntyminen olisi liian epätodennäköistä, jää toteennäyttämättä.

Tämän lisäksi on ongelmallista laskea juuri tämänlaisen muodostelman syntymisen todennäköisyyttä. Kyseiseen muodostelmaan voisi tehdä lukuisia pieniä muutoksia, esimerkiksi ilmeissä tai muissa yksityiskohdissa, joista huolimatta muodostelma näyttäisi edelleen olennaisesti samalta. Tällöin kallio muistuttaisi edelleen näiden neljän presidentin kasvoja, ja myyttisen käsityksen kannattajat pääsisivät taas väittämään kalliomuodostelmaa suunnitelmallisen työn tulokseksi.

Sen lisäksi, että muodostelman ei tarvitsisi olla tismalleen tämänlainen, muodostelman ei tarvitsisi edes lainkaan muistuttaa kyseisiä presidenttejä, jotta suunnitteluteoreetikot voisivat väittää sitä suunnitelluksi. Jos kalliomuodostelman muoto muistuttaisi esimerkiksi Beatlesin tai Deep Purplen jäseniä, tätä pidettäisiin varmasti yhtä hyvänä, jollei jopa parempana, todisteena suunnittelusta. Erilaisia tunnistettavia muotoja voidaan luetella loputtomasti, joten jos tunnistuskriteereitä on mielivaltaisen paljon, niin silloinhan on lähes väistämätöntä, että joku niistä muodostuu ainakin jossakin päin universumia.

Lisäksi universumi voi jatkua havaittavan universumin rajojen ulkopuolelle äärettömästi, jolloin erilaisia planeettoja, ja siten myös erilaisia kallioitakin voi olla äärettömän paljon. On myös mahdollista, että on olemassa äärettömästi muita universumeita, joten se tosiasia, että satumme havaitsemaan tällaisen kalliomuodostelman, selittyy varsin hyvin sillä, että tämä nyt sattui vain olemaan sellainen universumi, ja sellainen planeetta, jossa kyseinen muodostelma syntyi. Emmehän muuten olisi täällä edes ihmettelemässä kyseisen muodostelman olemassaoloa!

Rushmorevuoren kansallisen muistomerkin suunnitteluhypoteesia ei voida mitenkään pitää tieteellisenä, joten se ei ole totta. Niinpä muistomerkin voidaan päätellä syntyneen tarkoituksettomien prosessien kautta.

Viitteet

Artikkelin tägit: mount rushmore mt national memorial rushmorevuoren kansallinen muistomerkki rushmorevuori mytologia mystiikka mystikko mystikot myytti tieteellinen metodi selitys tiede black hills demokratia demokratian temppeli louhittu louhinta luonnollinen naturalismi metodologinen metodinen naturalistinen metodologia eroosio pyhät kirjoitukset