Kristityt luonnontieteilijät

Versio hetkellä 27. syyskuuta 2010 kello 11.03 – tehnyt Erkkimon (keskustelu | muokkaukset) (siirsi sivun Kristilliset luonnontieteilijät uudelle nimelle Kristityt luonnontieteilijät: Luonnontieteilijät eivät ole kristillisiä vaan kristittyjä)

Oxfordin yliopiston tieteen ja uskonnon professori Peter Harrison kiinnittää huomiota siihen, että monet merkittävistä luonnontieteilijöistä tieteen historiassa ovat olleet kristittyjä. Heidän kristillinen vakaumuksensa ei ole ollut pelkästään heidän yksityinen mielipiteensä, vaan se on vaikuttanut heidän tieteelliseen tutkimukseensa.1

Oxfordin yliopiston matematiikan professorin John Lennoxin mukaan länsimaisen luonnontieteen parissa on ollut erityisen suuri merkitys kristinuskosta saadulla perusvakaumuksella, jonka mukaan maailmankaikkeuden on luonut älykäs ja kaikkitietävä persoona, niin että maailmasta on syytä etsiä järjestystä, jopa matemaattista kauneutta ja yksinkertaisuutta.2

Jotkut tieteelliset löydöt on tehty, koska tieteentekijä on edeltä ollut vakuuttunut siitä, että oikeiden yhtälöiden täytyy olla matemaattisesti kauniita ja elegantteja. Carl von Linnéä (1707–1778) ohjasi luokittelutyössään teologinen näkemys, jonka mukaan Jumala on luonut organismit erillisiksi, luokiteltaviksi tyypeiksi ja lajeiksi. James Clerk Maxwell (1831–1879) johti valon kenttäteoriansa osittain teologisesta vakaumuksestaan, että Jumala on kolminaisuus ja että Jumala on tullut ihmiseksi.3

Raamatullinen maailmankatsomus on ohjannut tieteellistä tutkimusta myös korostamalla Jumalan vapautta luomistyössä. Koska Jumala on täysin vapaa persoona, hän on voinut luoda maailman sellaiseksi, ettei se vastaa ihmisen odotuksia. Tämä on tehnyt tieteentekijät avoimemmiksi pohtimaan vaihtoehtoisia hypoteeseja ja selitysmalleja, jotka eroavat vallitsevista tieteellisistä uskonkappaleista.

Kristittyjä luonnontieteilijöitä

Michael Faraday

James Clerk Maxwell

Nimi Kuva Täsmennys Lähteet
Nikolai Kopernikus (1473–1543) Copernicus.jpg Katolinen pappi, joka loi pohjan aurinkokeskeiselle näkemykselle. Catholic Encyclopedia [1], Joseph Mendham (1840). An Index of Prohibited Books: By Command of the Present Pope, Gregory XVI in 1835; .... Duncan and Malcolm. 
Michael Stifel (c. 1486–1567) Logarithms.png Loi pohjaa logaritmien kehittämiselle. Hän kuului Martti Lutherin varhaisimpiin seuraajiin ja kirjoitti raamatullisista profetioista. University of Florida, Galileo Project at Rice University, and McTutor
William Turner (n.1508–1568) Wells Cathedral West Front.jpg Häntä kutsutaan joskus englannin kasvitieteen isäksi ja hän oli myös lintutieteilijä. Hänet vangittiin, koska hän saarnasi uskonpuhdistuksen puolesta. Galileo Project
Ignazio Danti (1536–1586) IgnazioDanti.jpg Hän oli Alatrin piispa ja matemaatikko joka kirjoitti Euklideen geometriasta, tähtitieteilijä ja mekaanisten laitteiden suunnittelija. McTutor
Bartholomeus Pitiscus (1561–1613) Wroclaw 1.jpg Hän toi sanan trigonometria englannin ja ranskan kieliin. Hän oli myös kalvinistinen teologi, joka toimi hovisaarnaajana Breslaussa. McTutor
John Napier (1550–1617) John Napier.JPG Skottilainen matemaatikko, joka tunnetaan logaritmien keksijänä ja desimaalilukujen popularisoijana. Hän oli myös vakaumuksellinen protestantti, joka kirjoitti Ilmestyskirjasta. McTutor
Francis Bacon (1561–1626) Francis Bacon, Viscount St Alban from NPG (2).jpg Merkittävä englantilainen tieteentekijä ja yksi kokeellisen luonnontieteen metodin kehittäjistä. Dictionary of the History of Ideas
Johannes Kepler (1571–1630) Johannes Kepler 1610.jpg tähtitieteellisiin havaintoihin. Hän oli alun perin halunnut tulla teologiksi ja hänen kirjansa Harmonice Mundi käsittelee paikoitellen Kristuksen merkitystä. Galileo Project and Adherents.com and Joshua Gilder and Anne-Lee Gilder (2005). Heavenly Intrigue: Johannes Kepler, Tycho Brahe, and the Murder Behind One of History's Greatest Scientific Discoveries. Anchor. ISBN 978-1-4000-3176-4 (1-4000-3176-1) ISBN. 
Laurentius Paulinus Gothus (1565–1646) Laurentius Paulinus Gothius.JPG Tähtitieteen professori ja Uppsalan arkkipiispa. Hän kirjoitti tähtitieteestä ja teologiasta. Uppsala University

Galileo Galilei (1564–1642) |Galileo.arp.300pix.jpg Galieo omaksui Augustinuksne näkemyksen, jonka mukaan kaikkia Raamatun kohtia ei tule ymmärtää kirjaimellisesti, erityisesti kun kyseinen Raamatun kohta on Raamatun runollisissa kirjoissa. Hän piti ihmisen matemaattista ajattelua ihmisessä olevana Jumala nkuvana ja katsoi voivansa matemaattisen ajattelun avulla paljastaa Jumalan ajatukset maailmankaikkeuden rakenteessa. |Catholic Encyclopedia [2]

Marin Mersenne (1588–1648) |Marin mersenne.jpg Hänet tunnetaan kirjeenvaihdostaan matemaatikkojen kanssa. Neljän vuoden ajan hän omistautui teologisten kirjoitusten laatimiseen: Quaestiones celeberrimae in Genesim (1623) and L'Impieté des déistes (1624). Nämä olivat teologisia esseitä ateismia ja deismiä vastaan.

René Descartes (1596–1650) |Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg Descartes oli yksi tieteellisen vallankumouksen keskeisiä ajattelijoita länsimaissa. Hänen mukaansa on nimetty kartesiolainen koordinaatiosysteemi tasogeometriassa ja algebra. Hän teki tärkeää työtä geometriassa. Hänen kirjansa Meditations on First Philosophy käsittelee osin teologisia kysymyksiä ja hänen pyrkimyksensään oli sovittaa ideansa yhteen katolisen uskon kanssa, jolle hän pysyi uskollisena.|McTutor

Anton Maria Schyrleus of Rheita (1597–1660) |Rheitalunarmap4.JPG Tähtitietelijä, joka kuului munkkikuntaan. Hän omisti yhden tähtitieteellisistä kirjoistaan Jeesukselle Kristukselle. Hän pohti sitä, ovat muilla planeetoilla elävät olennot meidän tavallamme "perisynnin kiroamia". |Cosmovisions and The Galileo Project Rice University's Galileo Project

Blaise Pascal (1623–1662) |Blaise pascal.jpg Hän kuului jansenistiseen herätysliikkeeseen, johon katolinen kirkko suhtauitui torjuvasti. Hänet tunnetaan Pascalin laista fysiikassa, Pascalin teoreemasta matematiikassa ja Pascalin uhkapeliargumentista teologiassa. |McTutor

Isaac Barrow (1630–1677) |Isaac Barrow.jpg Englantilainen jumaluusoppinut, tieteentekijä ja matemaatikko. Hän kirjoitti kirjan Expositions of the Creed, The Lord's Prayer, Decalogue, and Sacraments and Lectiones Opticae et Geometricae. |A Short Biographical Dictionary of English Literature and MacTutor

Juan Caramuel y Lobkowitz (1606–1682) |Caramuel.jpg Munkki, joka teki tähtitieteellistä tutkimusta samoin kuin teologista tutkimusta. |McTutor


Nicolas Steno (1638–1686) |Niels stensen.jpg Katolinen tieteentekijä, jota pidetään sekä anatomian että geologian pioneerina. |Australian E-Journal of Theology and Paleontologia Electronica

Seth Ward (1617–1689) |Seth Ward (1617-1689).jpg Saliburyn anglikaaninen piispa ja tähtitietelijä. Hän kirjoitti Ismaelis Bullialdi astro-nomiae philolaicae fundamenta inquisitio brevis ja Astronomia geometrica. Hän väitteli teologiasta ja filosofiasta Thomas Hobbesin kanssa. |Galileo Project and University of Hanover's philosophy seminar

Robert Boyle (1627–1691) |Robert Boyle.jpg Tieteentekijä ja teologi, joka argumentoi, että tieteellinen tutkimus voi tuoda kunniaa Jumalalle. ASA and Stanford University[3]

John Wallis (1616–1703) |John Wallis by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg Matemaatikkona hän kirjoitti kirjan Arithmetica Infinitorumis, loi termin continued fraction, teki työtä kryptografian parissa. Hän oli kalvinistinen kappalainen, joka osallistui aktiivisesti teologisiin väittelyihin. |Galileo Project and University of Hanover's philosophy seminar


John Ray (1627–1705) |John Ray from NPG.jpg Englantilainen kasvitieteilijä, joka kirjoitti kirjan The Wisdom of God manifested in the Works of the Creation. (1691) The John Ray Initiative of Environment and Christianity is also named for him. |University of California, Berkeley[4]

Gottfried Leibniz (1646–1716) |Gottfried Wilhelm von Leibniz.jpg |A polymath who worked on determinants, a calculating machine. Leibniz johti optiikan alaan kuuluvan Snelin lain, koska hän uskoi, että luonto aina valitsee helpoimman ja suorimman tien vaihtoehtojen väliltä. Tämän metafyysisen periaatteen hän puolestaan johti teologisesta vakaumuksestaan, että Jumala on luonut maailman sellaiseksi, että siinä toteutuu maksimaalinen yksinkertaisuus ja täydellisyys. Hän oli luterilainen, joka pyrki luomaan yhteyttä luterilaisten ja katolisten välille. Hän kirjoitti myös kirjan Vindication of the Justice of God. |McTutor

Isaac Newton (1643–1727) |GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg Newtonia pidetään yhtenä historian merkittävimmistä tieteentekijöistä ja matemaatikoista. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi hänen intohimonaan oli Raamatun ja varhaisten kirkkoisien tutkiminen, vaikka hän kielätytyikin vannomasta uskollisuutta kirkolle. Hän kirjoitti kirjan Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John (Nontrinitarianism). |Gutenberg.org copy of that book

Colin Maclaurin (1698–1746) |Colin maclaurin.jpg |Proposed to explain Newton's differential calculus using infinite series instead of Newton's fluxions. A Divinity student, he had a Christian institute named for him. |The Maclaurin Institute

Stephen Hales (1677–1761) |Hales Stephen.jpg |A Copley Medal winning scientist significant to the study of plant physiology. As an inventor designed a type of ventilation system, a means to distill sea-water, ways to preserve meat, etc. In religion he was an Anglican curate who worked with the Society for the Promotion of Christian Knowledge and for a group working to convert black slaves in the West Indies. |The Galileo Project and 1902 Encyclopedia

Thomas Bayes (1701–1761) |Thomas Bayes.gif Kehitti Bayesin teoreeman ja tuli Royal Societyn jäseneksi. Hän oli presbyteerinen pappi, joka kirjoitti kirjan Divine Benevolence, or an Attempt to Prove That the Principal End of the Divine Providence and Government is the Happiness of His Creatures. McTutor

Aiheesta muualla


Viitteet

  1. ^ Peter Harrison: The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0521875595
  2. ^ John Lennox: God's Undertaker – Has Science buried God?, Lion UK (2007)
  3. ^ Moreland, J. P & Craig, William Lane (2003) Philosophical Foundations for a Christian World View. Downers Grove, Ill.: Inter Varsity Press. s. 315