Ero sivun ”Joosefin kaksi isää” versioiden välillä

(Yhden Raamatun väitetyn ristiriidan kumoaminen)
(ei mitään eroa)

Versio 24. kesäkuuta 2011 kello 16.57

Miksi Joosefilla (Jeesuksen arvellulla isällä) on kaksi eri isää luetteloissa Matt. 1:16 ja Luuk. 3:23?

”ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.”

Matteus 1:16

”Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli”

Luukas 3:23

Ensiksi täytyy esittää muutama alustava kommentti. Luukkaan sukuluettelo on täydellinen ja Matteuksen vain valikoitu versio. Matteuksen sukuluettelon ei ole edes ollut tarkoitus olla täydellinen Matt. 1:17:n mukaan, missä se on nimenomaan jaettu neljäntoista ryhmiin.

Molemmat sukuluettelot seuraavat Daavidin kahteen poikaan asti ja sitten Abrahamiin. Matteus keskittyy kuninkaalliseen sukulaisuussuhteeseen Daavidiin saakka ja lopulta juutalaisten patriarkkaan Abrahamiin. Luukas ei kuitenkaan pysähdy siihen vaan jatkaa Jeesuksen sukupuuta Aadamiin asti. Luukas keskittyy enemmän Kristuksen ihmisyyteen menemällä taaksepäin aina Aadamiin asti, missä synti ja kuolema ensimmäisen kerran tulivat luomakuntaan – tästä syystähän ensinnäkin tarvitaan pelastajaa.

Toinen huomio on, että molemmat sukuluettelot ovat selvillä Marian neitsyydestä. Esimerkiksi Matteus sanoo: ”Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.” Luukas on vieläkin ilmeisempi sanoessaan ”ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika.” (Vuoden 1938 käännös)

Mitä Joosefin väitettyyn kahteen isään tulee, eroavaisuuksien selitys Matt. 1:n ja Luuk. 3:n välillä on melko yksinkertainen. Luukas tutkii Kristuksen sukuluetteloa Marian osalta, kun taas Matteus tutkii sitä Joosefin puolelta.

Matteuksen sukuluettelo

Yksi Matteuksen pääsyistä esittää Joosefin sukupuu johtuu Jekonjasta. Hänet on lueteltu kohdassa Matt. 1:11. Jekonjan toimien takia tuli profetia, että yksikään hänen jälkeläisistään ei tule koskaan istumaan Daavidin valtaistuimella. Jeesus, joka ikuisesti istuu tällä valtaistuimella, ei olisi koskaan voinut olla Jekonjan fyysinen jälkeläinen (Jer. 22:30). Neitseestä syntyminen selvästi ehkäisi tämän.

Tämä osoittaa, että Matteuksen sukupuu on Joosefin ja tämä vahvistaa feminiinisen ilmaisutavan tärkeyden. Kun Matteus mainitsee Joosefin vaimon, Marian, sukuluettelon lopussa, hän käyttää feminiinistä muotoa Jeesuksen vanhemmasta. Tämä osoittaa, että Jeesus oli todellakin Marian poika, eikä Joosefin.

Luukkaan sukuluettelo

Kun tutkitaan Luukkaan evankeliumin lukua kolme, sukulista koostuu ainoastaan miehistä Jeesuksesta Aadamiin, kun taas Matteuksen listassa on joitakin naisia luettu mukaan, kuten Tamar, Ruut jne. Niinpä jos Matteuksen sukuluettelo olisi Marian sukupuu, olisi hänet listattu.

Lisäksi sukuluettelossa Joosefin isäksi luetteloidaan Eeli, jolla oli kaksi tytärtä. Ensimmäinen on Maria ja toinen on Sebedeuksen nimeltä mainitsematon vaimo (Matt. 27:56; Joh. 19:25). Jos ei ollut poikia säilyttämään perintöä Mooseksen lain mukaisesti (4. Moos. 27:1-11; 4. Moos. 36:1-12), tuli aviomies avoliiton jälkeen pojaksi pitämään perheen nimeä yllä. Siten Joosef mennessään naimisiin Marian kanssa, tuli Eelin pojaksi Mooseksen lain mukaan ja voitiin laillisesti lisätä sukuluetteloon.

Siispä Luukkaan sukututkimuksen tyyppi on erilainen kuin Matteuksen. Matteuksen lista antaa isät ja kenet he siittivät (Kreik. gennao). Luukkaan kaava on erilainen, missä X on Y:n poika. Mutta täsmällisemmin sana ”poika” puuttuu kreikan kielestä, ja onkin lisätty englantiin (suom. huom. tai suomeen), jotta se on paremmin ymmärrettävissä. Ainoa paikka, missä ”poika” on käytetty kreikan kielessä on jakeessa 23, missä Jeesus on Poika Joosefin, Eelin, Mattatin, Leevin jne..

Luukas on hyvin tarkka. Jeesuksen luultiin olevan Joosefin poika, joka oli Eelin poika. Huomaa, että Luukas ei koskaan sano kreikan kielessä, että Joosef olisi Eelin poika. Tämä pienentää väitetyn ristiriidan olemattomiin ja näyttää, että Luukkaan sukupuu on Marian – Joosefin nimen kanssa luetteloituna johtuen perintölaeista – ja Matteuksen sukuluettelo on Joosefin.12

Viitteet

  1. ^ Evankeliset ovat näyttäneet muitakin selityksiä tälle väitetylle ristiriidalle. Mutta lyhyyden takia menimme yleisesti hyväksytyn selityksen mukaan.
  2. ^ Käännös artikkelista: http://www.answersingenesis.org/articles/2009/03/02/contradictions-whats-in-a-fathers-name