Jehovan todistajat

Versio hetkellä 17. marraskuuta 2016 kello 19.27 – tehnyt Samuli Koivisto (keskustelu | muokkaukset) (Todistajista artikkeli alkuun Pyhän Hengen persoonallisuus-kysymyksellä.)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Jehovan todistajat on lopun ajan odotusta ja kristinuskon juurille palaamista korostava uskonnollinen liike, joka eroaa valtavirran kristinuskosta monin tavoin, kuten hylkäämällä kolminaisuusopin. Tämä artikkeli käsittelee joitain Jehovan todistajien oppeja.

Onko Pyhä Henki persoona?

Puhu perustellen Raamatulla -kirjan kolminaisuus-luvussa käsitellään kysymystä, onko Pyhä Henki persoona. Kirjassa viitataan raamatunkohtiin1, joissa kerrotaan, että Pyhä Henki täytti ihmisiä ja sillä sekä kastettiin että voideltiin heitä. Näiden perusteella väitetään, ettei Pyhä Henki voi olla persoona. 2 Raamatun kielenkäytössä kuitenkin persoona voi täyttää ihmisiä, kuten Paavali kirjoittaa kohdassa Ef. 1:20-23, jossa todetaan Jeesuksen täyttävän kaikki häneen uskovat:

jonka hän vaikutti Kristuksessa – – joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

Ef.1:20-23

Mitä täyttyminen Pyhästä Hengestä tai Jeesuksesta tarkoittaa? Raamattu kuvaa Apostolien tekojen toisessa luvussa, kuinka Pyhällä Hengellä täyttyminen sai aikaan kokonaisvaltaisen muutoksen opetuslapsissa. Aiemmin pelokkaista ja piiloutuneista opetuslapsista tuli niin rohkeita julistajia, etteivät he enää pelänneet kuolemaakaan.

Samaisessa kominaisuus-luvussa todetaan, että Pyhää Henkeä personoidaan Raamatussa, kuten monia muitakin persoonattomia asioita, kuten viisautta, syntiä, kuolemaa, vettä ja verta. Näistä ei kuitenkaan puhuta johdonmukaisesti persoonana niin kuin Pyhästä Hengestä (esim. Apt. 13:2, Joh. 15:26, Jes. 63:10, 1. Kor. 2:10-11, Hepr. 10:29) Lisäksi Hengen sanotaan rukoilevan (Room. 8:26-27) ja Pyhälle Hengelle valehdellaan (Apt. 5:3-4).

Tämän jälkeen Puhu perustellen Raamatulla kertoo, että Pyhä Henki ei ole persoona, koska hänelle ei anneta persoonanimeä, toisin kuin Jehovalle ja Jeesukselle. Jehova3 merkitsee kuitenkin ”hän on”4 ja Jeesus ”Herra pelastaa”, ja Pyhää Henkeä nimitetään myös ”puolustajaksi” (Joh. 14:16-17), joten eri persoonien erilaisista nimeämiskäytännöistä ei seuraa, että Pyhä Henki olisi persoonaton. Lisäksi Mark. 3:29-30 paljastaa, että saastaista henkeä pidetään persoonana ilman, että sille annetaan persoonanimeä.5

Kohdan Apt. 7:55-56 perusteella todetaan, ettei Stefanos maininnut nähneensä Pyhää Henkeä, vaikka kertoikin näyssä nähneensä Jeesuksen ja Jumalan. Kontekstin perusteella Stefanosta oltiin kivittämässä nimenomaan Jeesuksen tähden, joten todistukseksi oli kaikkein olennaisinta kertoa nähneensä Jeesuksen ja Jumalan. Pyhä Henki on myös esiintynyt näkyvänä aiemmin (Matt. 3:16, Apt. 2:3) ja on henkenä oletusarvoisesti näkymätön.6

Viimeisenä lainataan New Catholic Encyclopedia -teosta:

Puhu perustellen Raamatulla -kirja Kritiikki
"Suurimmalta osaltaan U[uden] T[estamentin] jakeet ilmaisevat Jumalan hengen olevan jokin eikä joku; tämä näkyy erityisesti siitä, että Jumalan henki ja voima rinnastetaan toisiinsa. (1967, XIII osa, s. 575.)"2

Tätä lainausta edeltävä lause kuuluu: ”Vaikka UT:n Jumalan Henki -käsitys on pitkälti jatkumoa VT:sta, UT:ssa paljastuu vähitellen, että Jumalan Henki on Persoona.” Nämä ovat peräisin kappaleesta, jossa käsitellään Uuden testamentin Jumalan henkeä persoonana ja tämän näkemyksen tueksi esitetään useita esimerkkejä eri Uuden testamentin kirjoista.7

”Apologeetat [toisella vuosisadalla eläneet kreikkalaiset kristityt kirjoittajat] puhuivat Hengestä liian epävarmasti; kirkon myöhempien opetusten valossa voisi sanoa: liian persoonattomasti. (XIV osa, s. 296.)"2

Tätä lainausta edeltävä lause kuuluu: ”Kolminaisuuden ongelma näyttää olleen selvä: Pojan ja (ainakin hämärästi) Pyhän Hengen suhde Jumaluuteen. Kominaisuus-ratkaisu oli kuitenkin vasta tulevaisuutta.” Apologeetat yrittivätkin ymmärtää, miten Jumalan kolme eri persoonaa toimivat yhdessä, mutta erikseen. Kyse ei näin ollen ole ihmistekoisista opeista, vaan pyrkimyksestä ymmärtää Raamatun tekstejä.8

Viitteet

  1. ^ Luuk. 1:41, Matt. 3:11, Apt. 10:38
  2. > 2,0 2,1 2,2 http://wol.jw.org/fi/wol/d/r16/lp-fi/1101989276
  3. ^ Virheellinen muoto Jahve-sanasta: http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Jahve
  4. ^ 2. Moos. 3:14 alaviite vuoden 1992 raamatunkäännöksessä: http://www.evl.fi/raamattu/1992/2Moos.3.html
  5. ^ Orr, Brian J.: A Look at the Contextual Misuse and Lack of Reasoning in the Doctrine of the Trinity in Reasoning from the Scriptures, s. 21. Wheaton, IL: Crossway, 2007.
  6. ^ Perustelu esitetty esim. keskustelussa https://www.jehovahs-witness.com/topic/188707/need-help-debunking-holy-spirit?page=1&size=10, viitattu 17.11.2016
  7. ^ Orr, Brian J.: A Look at the Contextual Misuse and Lack of Reasoning in the Doctrine of the Trinity in Reasoning from the Scriptures, s. 22-23. Wheaton, IL: Crossway, 2007.
  8. ^ Orr, Brian J.: A Look at the Contextual Misuse and Lack of Reasoning in the Doctrine of the Trinity in Reasoning from the Scriptures, s. 23. Wheaton, IL: Crossway, 2007.