Jeesus Nasaretilainen

Versio hetkellä 27. elokuuta 2008 kello 23.26 – tehnyt Jan Himanen (keskustelu | muokkaukset) (löps löps.)

Jeesus Nasaretilainen. Tunnettu myös jeesus kristuksena, on keskeinen hahmo kristin uskossa ja useat kristityt pitävät häntä jumalan ruumiillistumana. Muslimit huomioivat Jeesuksen profeettana ja useat muut uskonnot huomioivat hänet tärkeänä hahmona.

Nimi “Jeesus” on anglikaanisessa kreikassa Ίησους (Iēsous), itsensä hellenitsisessä hepreassa יהושע (Yehoshua) tai heprean arameassa ישוע (yeshua) tarkoittaa “YHWH pelastus.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton) Kristus titteli on johdettu kreikasta Χριστός (Christós), tarkoittaa “voideltu,” joka vastaa hepreasta johdettua sanaa “messias”

Ensisijainen tiedon lähde jeesuksen elämästä ja opetuksista ovat nelhä tunnustettua evankeliumia joskin tiedemiehet riitelevät samankaltaisista teksteistä/ muista teksteistä (tälläinen kuten tuomaksen evankeliumi) ovat oleellisempia kuin kaanoniset evankeliumit historiallisesta jeesuksesta. Suurin osa teidemiesten alueesta


Jeesuksen historiallisuus

Useimmat historian- ja raamatuntutkijat pitävät Jeesusta juutalaisena, Galileassa syntyneenä opettajana, jota pidettiin yleisesti parantajana, sai kasteen Johannes Kastajalta ja tuomittiin Pontius Pilatuksen käskystä kuolemaan ristiinnaulitsemalla syytettynä kansan kiihotuksesta Rooman valtakuntaa vastaan.1 Kuolema ja oikeudenkäynti ovat kiistattomimpia historiallisia tietoja Jeesuksen elämästä.2 Tuskin kukaan vakavasti otettava tutkija kiistää Jeesuksen olleen olemassa noin 2000 vuotta sitten.3 Kuitenkin häviävän pieni tutkijoiden vähemmistö4 kieltää Jeesuksen koskaan olleen olemassa ja väittävät hänen olleen epäaabrahamilaisten uskontojen jumalista ja sankareista ominaisuuksia yhdistelemällä luotu myyttinen tai symbolinen hahmo.5

Merkinnät Jeesuksesta historiallisissa lähteissä

Raamatussa

Raamatun profetioissa

Mielenkiintoista on, että Kuolleen Meren kirjakäärölöydöt 1950 -luvulta osoittavat näiden Vanhan Testamentin, jossa nämä ennustukset ovat, olleen olemassa nykyisenlaisena jo ennen Jeesusta. Em. löydöt on ajoitettu ajalle 300 e.Kr. - 50 j.Kr.

Jumalan Poika Ps 2:7
Naisen jälkeläinen Gen 3:15

Aabrahamim jälkeläinen Gen 17:7; Gen 22:18

Iisakin jälkeläinen Gen 21:12

Daavidin suvusta Ps 132:11; Jer 23:5

Tulemus tiettynä hetkenä (490 v kuluttua Danielista) Ge 49:10;Dan 9:24-25

Syntyy neitsyestä Jes 7:14

Kutsutaan Immanualiksi (Jumala meidän kanssamme) Jes 7:14

Syntyy Betlehem Efratassa Juudeassa Miik 5:2

Merkittävät ihmiset tulevat kunniottaakseen Häntä Ps 72:10

Syntymä johtaa lastenmurhaan Jer 31:15

Kutsutaan Egyptistä Hoos 11:1

Hänellä on edelläkävijä (Johannes Kastaja) Jes 40:3; Mal 3:1

On oleva Hengen täyttämä Ps 45:7; Jes 11:2; 61:1

On profeetta kuten Mooses Deut 18:15-18

Hänen julkisen työn aloitustapansa Jes 61:1-2

Toimintansa Galileassa Jes 9:1-2

Hänen tulonsa julkisuuteen Jerusalemissa Sak 9:9

Hänen tulonsa temppeliin Hag 2:7,9; Mal 3:1

Hänen köyhyytensä Jes 53:2

Hänen ystävällisyytensä ja myötätuntonsa Jes 40:11; Jes 42:3

Hänen saarnaamisensa vertauksin Ps 78:2

Hänen ihmeensä Jes 35:5-6

Hän joutuu halveksituksi Ps 22:6; 69:7,9,20

Omiensa hylkäämäksi joutuminen Ps 69:8; Jes 63:3

On juutalaisille kompastuskivi Jes 8:14

Juutalaiset tulevat vihaamaan Häntä Ps 69:4; Jes 49:7

Juutalaisten johtajat eivät hyväksy Häntä Ps 118:22

Juutalaiset ja pakanat käyvät yhdessä Häntä vastaan Ps 2:1-2

Tulee ystävänsä pettämäksi Ps 41:9;Ps 55:12-14

Hänen läheisensä jättävät hänet Sak 13:7

Myydään 30 hopeakolikosta Sak 11:12

Hinta annetaan savenvalajan pellosta Sak 11:13

Kärsimystensä intensiteetti Ps 22:14,15

Kärsimyksensä tulevat tapahtumaan toisten vuoksi Jes 53:4-6,12; Dan 9:26

Hänen kärsivällisyytensä ja hiljaisuutensa kärsimyksessä Jes 53:7

Lyödään poskelle Miik 5:1

Hänen ruumiinsa tulee olemaan hirveässä kunnossa Jes 52:14; 53:3

Häntä syljetään Jes 50:6

Hänen kätensä ja jalkansa tullaan naulaamaan Ps 22:16

Tulee olemaan Jumalan hylkäämä Ps 22:1

Tulee olemaan pilkattu Ps 22:7,8

Hänelle tarjotaan hapanviiniä Ps 69:21

Hänen vaatteensa tullaan jakamaan pelaamalla Ps 22:18

Luetaan pahantekijöiden joukkoon Jes 53:12

Tulee rukoilemaan murhaajiensa puolesta Jes 53:12

Hänen kuolemansa Jes 53:12

Luuta ei häneltä rikota Ex 12:46; Ps 34:20

Tullaan lävistämään Sak 12:10

Haudataan rikkaan miehen hautaan Jes 53:9

Hänen ruumiinsa ei kohtaa mätänemistä Ps 16:10

Hänen ylösnousemuksensa Ps 16:10; 68:18; Jes 26:19

Istuu Jumalan oikealle puolelle Ps 110:1

On Taivaallinen ylipappi ihmisille Jes 6:13

Tulee olemaan seurakunnan kulmakivi Jes 28:16

Pakanat (ei-juutalaiset) panevat Häneen toivonsa Jes 11:10; 42:1


Raamatun ulkopuolisissa lähteissä

Muiden uskontojen näkökulmia Jeesukseen

Jeesus-myytit

Elämän historiallinen rekonstruktio

Merkitys kristinuskolle

Viitteet

  1. ^ Raymond E. Brown, The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave (New York: Doubleday, Anchor Bible Reference Library 1994), p. 964; D. A. Carson, et al., p. 50-56; Shaye J.D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah, Westminster Press, 1987, p. 78, 93, 105, 108; John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, HarperCollins, 1991, p. xi-xiii; Michael Grant, p. 34-35, 78, 166, 200; Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews, Alfred A. Knopf, 1999, p. 6-7, 105-110, 232-234, 266; John P. Meier, vol. 1:68, 146, 199, 278, 386, 2:726; E.P. Sanders, pp. 12-13; Geza Vermes, Jesus the Jew (Philadelphia: Fortress Press 1973), p. 37.; Paul L. Maier, In the Fullness of Time, Kregel, 1991, pp. 1, 99, 121, 171; N. T. Wright, The Meaning of Jesus: Two Vis
  2. ^ Varmin historiallinen tieto Jeesus Nasaretilaisesta on, että roomalaiset sotilaat ristiinnaulitsivat hänet Juudean maaherran Pontius Pilatuksen käskystä. (Mika Hynninen: Pro gradu -tutkielma: Pietarin evankeliumi todistaa toisen vuosisadan juutalaisvastaisuudesta 14.12.2007. Helsingin yliopiston, Joensuun sekä Åbo akademin teologiset tiedekunnat. Viitattu 12.1.2008.
  3. ^ Tuskin kukaan vakavasti otettava tutkija tohtii väittää Jeesusta sepitetyksi hahmoksi. Historiallisten lähteiden valossa näyttää selvältä, että noin 2000 vuotta sitten eli Jeesus-niminen ihminen. Käsitystä tukevia mainintoja on useissa teksteissä. Niiden laatijat tunnetaan, eivätkä kaikki kirjoitukset liity Raamattuun. (Tieteen kuvalehti 3/2008, s. 12)
  4. ^ "The nonhistoricity thesis has always been controversial, and it has consistently failed to convince scholars of many disciplines and religious creeds. ... Biblical scholars and classical historians now regard it as effectively refuted." - Robert E. Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), p. 16.
    "There are those who argue that Jesus is a figment of the Church’s imagination, that there never was a Jesus at all. I have to say that I do not know any respectable critical scholar who says that any more.” Burridge, R & Gould, G, Jesus Now and Then, Wm. B. Eerdmans, 2004, p.34
  5. ^ Michael Martin; John Mackinnon Robertson