Islam

Versio hetkellä 4. tammikuuta 2011 kello 02.51 – tehnyt Erkkimon (keskustelu | muokkaukset) (Vertailu Jeesuksen ja Muhammadin toiminnasta: Digaan enemmän ihan kaksikolumnisesta taulukosta. Saa kumota jos siltä tuntuu.)


Islamin tarkasteleminen apologeettisessä viitekehyksessä on tärkeää useastakin syystä. Sen nopea leviäminen sekä ilmeinen konfliktien lisääntyminen kaikkialla siellä, missä islamin vaikutusvalta kasvaa, tekee siitä haasteen niin kristityille kuin sekulaarillekin maailmalle. Seemiläisenä sekä monoteistisenä uskontona islam ja sen ongelmat samaistetaan usein ateistisessa viitekehyksessä kristinuskoon. Toisaalta muslimien vankkumaton vakuuttuneisuus siitä, että Koraani sisältää Jumalan viimeisimmän ilmoituksen kansalleen, tuo oman haasteensa kristilliselle teologialle.

Islam on väkimäärällä mitaten maailman toiseksi suurin1 ja nopeimmin kasvava uskonto.2 Länsimaissa islam leviää nopeasti sekä siirtolaisuuden ja käännynnäisyyden että muslimien kantaväestöä suuremman syntyvyyden vuoksi. Vaikka islamista on tulossa yhä merkittävämpi vaikuttaja, maallistuneiden länsimaalaisten tuntuu olevan vaikea ymmärtää islamin perusluonnetta, arvoja tai sitä mahdollista uhkaa, jonka islam asettaa sanan- ja uskonnonvapaudelle.3

Ihminen, joka ei ole tietoinen omista uskomuksistaan,4 ei useinkaan ymmärrä toisin uskovan ajattelua vaan yleistää ympäristönsä ajattelun myös muihin. Varmaankin tästä johtuu, että länsimaissa yleisesti oletetaan muslimien ajattelutavan ja itseisarvojen vastaavan länsimaista esim. suvaitsevaisuutta, rauhaa, sananvapautta ja yksilön oikeuksia koskevissa kysymyksissä. Tietysti länsimaissa on paljon – varsinkin maallistuneita – muslimeja, jotka ovatkin omaksuneet pitkälti länsimaisen ajattelutavan, mutta islaminuskoisissa nämä muslimit ovat vähemmistö.5

Uskontojen vertailusta

Länsimaisen humanismin yksi myytti on, että kaikki uskonnot ovat melko samanlaisia, mikä on totta vain, mikäli uskonnot ja se, mikä niissä on tärkeää, määritellään uudelleen näiden humanististen käsitysten ehdoilla. Tosiasiassa on selvää, että eri uskonnot ovat yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan kovin erilaisia: joidenkin hedelmiä voi pitää hyvin huonoina6, toisten melko huonoina7 ja joidenkin hyvinä. Uskontojen perusväittämät eroavat toisistaan kuin yö ja päivä, mutta toki joitain yhteisiä moraalisääntöjä löytyy8. Voidaan "melko" kiistattomasti sanoa, että moraalisäännöt, kuten kymmenen käskyä, eivät kuitenkaan ole kristinuskon ydin toisin kuin evankeliumi.9 Evankeliumin muut uskonnot taas kieltävät ja tarjoavat sen tilalle jotain aivan muuta.10 Uskonnot ovat siis joissain pikkuasioissa11 samanlaisia mutta pääasioissa12 erilaisia.

Islamia ja kristinuskoa vertailtaessa on tärkeää muistaa, että kummallakin on niin paljon edustajia, että yksittäisesimerkkejä ystävällisistä (tai aggressiivisista) ihmisistä sekä hyvistä (tai pahoista) teoista on molempien piiristä helppo löytää. Valitsemalla historiasta haluttuja tapahtumia voidaan siis epäkriittiselle yleisölle "todistaa" mitä vain,13 ellei olla tasapuolisia.

On siis tärkeää katsoa, mitä itse uskonto väittää ja miten sen perustaja toimi.

Vertailu Jeesuksen ja Muhammadin toiminnasta

Alla on lyhyt vertailu Jeesuksen ja Muhammadin toiminnan välillä.

Jeesus Muhammed
Kieltäytyi maallisesta vallasta.14 Kävi valloitussotia, salamurhautti ihmisiä ja ryösteli karavaaneja15.
Nuhteli opetuslapsia, jotka halusivat kostaa kovakorvaisille ihmisille.16 Tapatti vääräuskoiset.
Kehoitti rakastamaan vihollista17 ja pesi opetuslastensa jalat18. Tappoi vihollisensa, ja häntä palveltiin.

On tietenkin mustavalkoista väittää, että Muhammad olisi ollut vain verenhimoinen tyranni. Hän oli myös yhteiskunnallinen hyväntekijä, köyhien (muslimien) auttaja. Hän myös antoi monille vihollisilleen anteeksi ja vapautti heitä, kehotti käymään katsomassa sairaita, köyhiä ja vanhuksia. Valitettavasti kuitenkin usein Muhammadista esitettävässä kokonaiskuvassa hänen synkkä puolensa pyritään häivyttämään kokonaan. Vaikka hän olikin monessa mielessä varmasti hyvä, esimerkillinen ja kunnioitettava islamin keulakuva, hän oli samalla kostonhimoinen, arvostelua sietämätön, julma ja arvaamaton (tyypillisiä piirteitä myös monelle muullekin itsevaltiaalle)19.

Viime kädessä kysymys on siitä, millainen Jumala on ja millaista on Hänen tahtonsa mukainen elämä.20 Jeesuksen esimerkki velvoittaa kristittyjä21, Muhammadin taas muslimeja22.

Islamin historia

Islam on itseymmärryksensä mukaan osa ilmoitusten jatkumoa. Muslimit uskovat eräiden muidenkin suurten uskontojen olevan alun perin lähtöisin Jumalan antamasta ilmoituksesta mutta pitävät islamia viimeisenä ja täydellisenä uskontona. Sisällöllisesti islam on tietyllä tapaa kehkeytynyt juutalaisuuden ja kristinuskon antamista vaikutteista23, ja ainakin osa sekä Vanhasta että Uudesta testamentista kuuluukin periaatteessa islamin tunnustamiin pyhiin kirjoihin24. Muslimit siis kokevat uskovansa samaan jumalaan kuin kristityt ja juutalaisetkin. Muslimit vain uskovat, että vanhemmat kirjoitukset kuvaavat Jumalan epätäydellisemmin kuin Koraani.25

Aikoinaan islam valloitti yli puolet silloisesta kristikunnasta sodalla ja miekkakäännytyksellä. Ristiretket, joihin on myös liittynyt väkivaltaa ja ryöstelyä, olivat osin myös kristikunnan puolustussotaa: mm. Jerusalem oli ollut "kristillistä maaperää" jo vuosisatoja ennen Muhammadin aikaa. Ilman yleiseurooppalaisia sotilaallisen päättäväisyyden osoituksia islamin valloitukset olisivat mahdollisesti jatkuneet yhä kauemmas länteen ja pohjoiseen, niin että koko Eurooppakin saattaisi jo olla islamin alla.26 Kristinuskon ristiretket kestivät pari vuosisataa ja rajoittuivat yrityksiin aiempien kristikunnan alueiden – etenkin Jeesuksen maanpäällisen elämän näyttämönä olleiden seutujen – takaisinvaltaamiseksi,27 mutta islamin historian viimeiset neljätoista vuosisataa ovat sisältäneet runsaasti niin valloitussotia, ryöstöretkiä, systemaattista merirosvousta kuin orjuutustakin 28. Miksi näistä ei puhuta oppikirjoissa tai mediassa?

Islam ja yhteiskunta

Moderni demokratia syntyi kristillisten arvojen pohjalta uskonpuhdistuksen jälkeen.29 Koska se on aikanamme niin yleisesti parhaaksi katsottu yhteiskuntarakenne, moni ei edes tule ajatelleeksi, että se voi vielä joutua syrjäytetyksi ja korvatuksi aivan toisenlaisella yhteiskuntamuodolla.

Islam ei tee mitään eroa "maallisen" ja "hengellisen" välillä. Muslimi ei usein edes tunnusta ei-islamilaista hallitusta.30 Demokratia koetaan usein islamin vastaisena ja sharia-lain soveltamisesta keskustellaan muslimien kesken jo useissa Euroopankin maissa. Saksan omissa oikeusistuimissa on sharia-lain soveltamisessa – "globalisaation ilmenemismuoto" -perustelun varassa – itse asiassa jo merkittäviltä osin siirryttykin teoriasta käytäntöön.31 Tämä on islamin osavoitto, muttei pidä luulla, että sen vaatimukset olisi tällä tyydytetty: islam on päässyt päämääräänsä vasta hallitessaan koko yhteiskuntaa. Jotkut Euroopan islamistiset johtajat ovat todenneet, että muslimit saavuttavat demokraattisen enemmistön lisääntymällä, minkä jälkeen länsimaistyylinen demokratia lopetetaan.32 Koska muslimien syntyvyys Euroopassa on huomattavasti suurempi kuin alkuperäisten eurooppalaisten, muslimit saavuttavat tällä vauhdilla enemmistön viidenkymmenen vuoden sisällä Ruotsissa ja Ranskassa.33 Jos he ovat tosimuslimeja, he katsovat olevansa velvollisia palvelemaan Allahia myös äänestämällä vaaleissa niin kuin moskeijassa on käsketty.34

Islamilaiseen esivaltaan liittyviä pääongelmia kristityn kannalta ovat vaatimus, että islam olisi tunnustettava "oikeaksi uskonnoksi", että ketään muslimia ei saisi evankelioida ja että näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen voisi johtaa sellaisten rangaistusten kohteeksi joutumiseen, jotka on aikaa sitten35 poistettu länsimaisesta rikosseuraamusvalikoimasta36. Se seikka, että "islamin huoneessa" "kristittyjen – – sallitaan elää muslimien keskuudessa" vain "edellyttäen, että he suostuvat olemaan toisen tai kolmannen luokan kansalaisia"37, ei sinänsä kaikin osin välttämättä merkitsisi suurtakaan eroa verrattuna kristittyjen suhteelliseen asemaan sekularismin eräiden muotojen alaisuudessa.

Islam ja länsimaiden henkinen tyhjiö

Länsimaissa media ja elokuvat keskittyvät "poliittisen korrektiuden" takia kristinuskon kritisoimiseen. Myös liberaaliteologia on keskittynyt nimenomaan Raamatun kyseenalaistamiseen. Tosiasiassa kristinusko kestää kritiikin, mutta peruslänsimaalainen ei yleensä ole kuullut hyviä perusteluita kristinuskolle ja Raamatulle vaan on päinvastoin kohdannut jonkin verran kristinuskon kritiikkiä. Kristinuskon hyvistä teoista (lukutaidon edistäminen, ensimmäiset yliopistot, useimmat sairaalat, demokratia, kestävät arvot, tieteen juuret jne.) ei paljon puhuta, kun taas kristinuskon nimissä tehtyjä pahoja tekoja painotetaan (ristiretket, jotka olivat todellisuudessa pitkälti puolustussotaa). Islamin nimissä tehtyjä pahoja tekoja ei useinkaan mainita38, mutta hyviä puolia etsitään. Lisäksi maallistuneet hedonistiset arvot (taloudellinen menestys, kokemuksille ja mielihyvälle eläminen) ovat elämässä ja tarkastelun alla kestämättömiä. Kristinuskon liiallinen kritiikki sekä kristinuskon kestävistä arvoista luopuminen valitettavasti pohjustavat islamin huonojen perusteluiden ja tiukkojen mutta yksinkertaisten sääntöjen hyväksymistä. Myös pinnallisesti perehtyneiden kristittyjen fideistinen linja on edesauttanut sitä käsitystä, että kristinuskolla ei olisi riittäviä perusteluja.39

Islam ja perustelut

Pääperustelu islamin totuudesta näyttää olevan Koraani, jonka sanotaan olevan täydellinen.

 • Tosiasiassa Koraanissa on kieliopillisia virheitä ja kielioppia on jopa yritetty muuttaa, jotta virheitä ei olisi.
 • Kirjallisuutena Koraani ei ole mitenkään loistava.40
 • Joskus todisteena Koraanin luotettavuudelle pidetään sitä, että Koraanista on nykyään olemassa vain yksi versio.41 Syynä siihen, että Koraanista on enää yksi versio, on muiden versioiden tuhoaminen islamin alkuaikoina.42

Vaikka Mohammed ei tehnyt ihmeitä43, Koraani myöntää Jeesuksen syntyneen neitseestä, tehneen ihmeitä, jopa herättäneen kuolleita.

Yksi ongelma on, että Koraania kriittisesti tutkiva tutkija on varsinkin islamilaisissa maissa useimmiten hengenvaarassa, joten kriittistä tutkimusta ei ole juuri voitu tehdä.44 Mediakaan ei usein uskalla kritisoida islamia ja Koraania avoimesti, suvaitsevainen45 kristinusko on helpompi maali.46

Islam ja väkivalta

Islamia on puolusteltu sen nimessä harjoitettua väkivaltaa vastaan (varsinkin sekulaarissa länsimaailmassa) ainakin kahdella seuraavalla tavalla; 1) Islamilaisen teologian väärintulkinnalla sekä 2) vertaamalla sitä kristinuskon nimissä harjoitettuu väkivaltaan.

Ensimmäisen väittämän tarkastelussa ongelma on, että Koraanissa on ristiriitaisia väittämiä ja kehoituksia. Esimerkiksi Koraanissa saatetaan yhdessä kohtaa todeta, että uskonnossa ei ole pakkoa, mutta toisessa kohtaa todetaan, että islamista eroavat pitää tappaa.47 Samoin väitetään, että islam on rauhan uskonto,48 mutta toisaalta ei-muslimit määritellään sodan huoneeseen, jolloin siis islam on rauhan uskonto vain muslimeille (ja tässäkin vain oikeaoppisille). Islamilaisen teologian mukaan myöhemmät kehoitukset korvaavat aiemmat. Tämä on ongelmallista, koska väitteet islamin rauhanomaisuudesta perustuvat tyypillisesti Muhammedin elämän alkuvaiheisiin, jolloin Muhammed oli vähemmistössä ja suvaitsevaisempi kristityille ja juutalaisille. Kun kuitenkin sekä juutalaiset, että kristityt torjuivat Muhammedin uuden "Jumalallisen ilmoituksen", hänen suhtautumisensa näihin muuttui radikaalisti. Myöhemmät Allahin ilmoitukset sävyttyivätkin sekä juutalaisuutta että kristinuskoa halveksivaksi, ja poliittisen valtaannousun myötä Muhammedin asenteet näitä (sekä muita uskontoja) kohtaan kovenivat ja hän antoi paljon tappo- ja sotakäskyjä. Esimerkiksi:

 1. Mohammed ryösteli karavaaneja, tappaen ihmiset tai myyden heidät orjuuteen.
 2. Banu Kuraizan taistelussa Mohammed juutalaisen kaupungin voitettuaan myi kaikki lapset ja naiset orjuuteen ja alkoi katkomaan juutalaisten miesten kauloja aamusta yöhön asti49.

Ei siis varmaankaan ole epäselvyyttä, mistä lähi-idän rauhattomuudet johtuvat: niiden juuri on Koraanissa ja Mohammedin toiminnassa. 50 Sikäli kun myöhemmät kehoitukset korvaavat aiemmat, islamiin liittyy Muhammedin myöhemmän elämänvaiheen ja kirjoitusten kaltainen väkivaltaisuus.51

Toisaalta kun tarkastelemme uskonnon nimissä harjoitettua väkivaltaa, kiinnittyy huomio, etenkin länsimaissa, kristinuskoon. David Dolan toteaa oivaltavasti, missä määrin islam ja kristinusko ovat tässä suhteessa vertailukelpoisia:

Tämän päivän muslimien puolustelija huomauttaa, että alituiset konfliktit piinaavat myös "kristittyä" Eurooppaa... On kuitenkin perustavaa laatua oleva ero kristinuskon ja islamin välillä, ja se ero on avain ymmärtääksemme, miksi meidät on sysätty uhanalaisina istumaan kuilun reunalla... Euroopan johtajat ja soturit tuskin jäljittelivät juutalaista rauhan Ruhtinasta tai hänen ensimmäisen vuosisadan opetuslapsiaan, kun he hyökkäsivät toisiaan vastaan. Mutta sotaintoiset muslimijohtajat... ovat tasan tarkkaan toistaneet kuuluisan profeettansa ja varhaisten seuraajiensa verentahraamia toimia. Ei yksikään nykypäivän muslimi... voi kieltää, että Muhammed oli pohjimmiltaan jihad-sotilas... useimmat oikeuttavat hänen väkivaltaisen toimensa Allahin pyhittäminä, kuten Koraaniin on kirjoitettu. Hänen väkevä esimerkkinsä siitä, mitä on tehtävä niille uskonnollisille vastustajille, jotka ovat islamin leviämisen esteenä, on pääsy siihen, miksi sellaiset miehet kuin Saddan Hussein ja Osama bin Laden ovat saaneet lukemattomat islamin puolustajat tekemään tänään väkivallan työtään, jossain tapauksissa jopa suoraan omia muslimitovereitaan vastaan

David Dolan, Crisis Update 3.10.200152

Mikä neuvoksi?

Time-lehden v. 2005 "100 vaikutusvaltaisimman ihmisen" joukkoon valitsema somalitaustainen ateisti Ayaan Hirsi Ali suosittelee v. 2010 ilmestyneessä Nomad-teoksessaan kristinuskoa islamin tilalle: "Kirkkojen pitäisi alkaa evankelioida muslimeja menemällä heidän keskuuteensa. Rakentakaa kouluja, sairaaloita ja keskuksia. Älkää jättäkö asioita hallituksen käsiin, vaan ottakaa aktiivinen rooli. Opettakaa hygieniaa, tottelevaisuutta, työmoraalia ja kaikkea, mihin uskotte. – – Kristityt johtajat tuhlaavat liikaa aikaansa uskontojen väliseen dialogiin. Heidän pitäisi suunnata energiansa kristinuskon tarjoamiseen niin monelle muslimille kuin vain mahdollista. Heidän pitäisi esitellä muslimeille Jumala, joka torjuu pyhän sodan ja joka lähetti ainoan poikansa kaikkien syntisten tähden silkasta rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan."53

Aiheesta muualla

Kirjallisuutta

 • N. Geisler ja A. Saleeb: Answering Islam
 • R. Soramies: Islam ovellamme
 • Pekka Sartola: Islam - ystävä vai vihollinen? Ajanteos
 • Johanna Al-Sain & Ernst Schrupp: Taistelin Allahin puolesta; PerusSanoma

Internet

Viitteet

 1. ^ kristinuskon jälkeen
 2. ^ CNN: Fast-growing Islam winning converts in Western world The second-largest religion in the world after Christianity, Islam is also the fastest-growing religion. In the United States, for example, nearly 80 percent of the more than 1,200 mosques have been built in the past 12 years. Growth Rate Of Christianity & Islam
 3. ^ Uskonnonvapaudella on kyllä muitakin uhkaajia, esim. äärinaturalismi.
 4. ^ Usea länsimaalainen luulee, että hänen ajattelunsa perustana on puhdas faktatieto eikä uskomuksia ensinkään, vaikka hän on imenyt ympäristöstään valtavan määrän uskomuksia maailman perimmäisestä luonteesta, totuudesta, arvoista, jne.
 5. ^ "Me olemme tottuneet ajattelemaan, että kehitys tapahtuu aina vain maallisempaan suuntaan. – – Islamin maailmassa kehitys on päinvastainen. Suuret massat esimerkiksi Pakistanissa ovat tyytymättömiä vallanpitäjien uskonnolliseen laimeuteen ja vaativat lisää islamia, kuten myös Egyptissä, Algeriassa, Indonesiassa ja jopa Turkissa. Jopa Saudien kuningashuone on saman vaatimuksen kohteena, vaikka Saudi-Arabiassa pidetään yllä islamin jyrkkää tulkintaa valtion toimesta." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 19
  "Limited to information on Iran from English-speaking opponents of the regime, both groups of Iran experts got a very misleading vision of where the revolution was heading — because the Iranian revolution was not brought about by the people who spoke English. It was made by merchants in city bazaars, by rural peasants, by the clergy — people Americans didn’t speak to because they couldn’t. This demographic was unsure of the virtues of modernization and not at all clear on the virtues of liberalism. From the time they were born, its members knew the virtue of Islam, and that the Iranian state must be an Islamic state. Americans and Europeans have been misreading Iran for 30 years. Even after the shah fell, the myth has survived that a mass movement of people exists demanding liberalization — a movement that if encouraged by the West eventually would form a majority and rule the country. – – Ahmadinejad enjoys widespread popularity. He doesn’t speak to the issues that matter to the urban professionals, namely, the economy and liberalization. But Ahmadinejad speaks to three fundamental issues that accord with the rest of the country. First, Ahmadinejad speaks of piety. Among vast swathes of Iranian society, the willingness to speak unaffectedly about religion is crucial. Though it may be difficult for Americans and Europeans to believe, there are people in the world to whom economic progress is not of the essence; people who want to maintain their communities as they are and live the way their grandparents lived. These are people who see modernization — whether from the shah or Mousavi — as unattractive. They forgive Ahmadinejad his economic failures." http://www.realclearworld.com/articles/2009/06/western_misconception_iran_rea.html
 6. ^ kuten atsteekkien verisen jumalan lepyttämiseen tarvittu valtava ihmisuhrimäärä tai voodoon tai satanismin vaikutukset
 7. ^ esim. useisiin säälimättömiin totalitaarisiin kokeiluihin johtanut ateismi, tieteelliseen huijaukseen perustuvan rekapitulaatioteorian eksyttämänä kätensä syntymättömien lasten vereen tahrinut, epärealistisen ihmis- ja maailmankuvansa kanssa "kuilun partaalla" kompasteleva humanismi sekä tässä artikkelissa käsiteltävä islam
 8. ^ Kristillisen käsityksen mukaan tämä johtuu siitä, että Jumalan luomina kaikilla ihmisillä on uskonnosta ja kulttuurista riippumatta omassatunnossaan tietoa oikeasta ja väärästä (Room. 2:14-15).
 9. ^ Näin siksi, että Raamatun mukaan lain noudattamisen yrittäminen ei voi pelastaa ketään (Room. 3:20) synnin rangaistukselta eli helvetiltä vaan ainoastaan evankeliumin uskovat pelastuvat (Room. 5:1).
 10. ^ "Islamia ei tee antikristilliseksi sen alkulähde, vaan sisältö: se kieltää evankeliumin, kuten kaikki muutkin uskonnot." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 50
 11. ^ kuten kysymyksissä siitä, miten ihmisen tulisi menetellä tietynlaisissa tilanteissa
 12. ^ kysymyksissä siitä, mikä on ihmisen alkuperä, nykytilanne ja tulevaisuus, mikä on perimmäisen todellisuuden luonne sekä mistä ja miten ihminen saa oikeat vastaukset näihin perimmäisiin kysymyksiinsä
 13. ^ Uus-ateistit Dawkins, Hitchens ja Harris ovat tässä lajissa erittäin hyviä ja keskittyvät älyllisesti epärehellisinä kristinuskon nimissä tehtyihin pahoihin tekoihin (inkvisitio) "unohtaen" ateismin satoja kertoja nopeammassa tahdissa tuottamat tuhansia kertoja suuremmat uhriluvut (Mao, Stalin, Hitler, puha-khmerit) ja toisaalta kristinuskon hyvät teot, joihin kuuluvat lukutaidon levittäminen, sairaalat, yliopistot, tasa-arvo, orjuuden poistaminen, tieteen synty jne..
  Katso myös ApologetiikkaWikin artikkeli Agentti ideologiansa indikaattorina.
 14. ^ esim. Joh. 6:15
 15. ^ "Medinassa Muhammad sai pian arvostetun aseman, mutta häneltä puuttui aluksi taloudellinen pohja elämälle. Hän järjesti ryöstöretkiä asian korjaamiseksi. Varsinkin ohi kulkevat mekkalaiset karavaanit joutuivat tämän Jumalan lähettilään uhreiksi." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 50
 16. ^ Luuk. 9:51-56
 17. ^ esim. Matt. 5:38-48
 18. ^ Joh. 13:3-17
 19. ^ Pekka Sartola: "Sodan talo vai rauhan talo?", ISLAM - ystävä vai vihollinen?, s. 127. Ajanteos, 2006. ISBN 952-99597-1-0.
 20. ^ Ateismin osalta voi todeta, että jos Jumalaa ei usko olevan lainkaan, niin tämä uskonto (vastaus perimmäisiin kysymyksiin) antaa mahdollisuuden millaiseen toimintaan hyvänsä, kuten vaikkapa Stalinin tai "Luonnollisen Valitsijan" esimerkki osoittaa.
 21. ^ 1Joh. 2:6 – Tässä ei ensisijaisesti ole kysymys siitä, millaisiksi kristityt havaitaan vaan millaisen ihanteen heidän uskontonsa heille asettaa.
 22. ^ "Kaikki, mitä Muhammad teki ja erityisesti myös, miten hän teki kaiken, on muslimeille esikuvallista." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 55 – Tässä ei ensisijaisesti ole kysymys siitä, millaisiksi muslimit havaitaan vaan millaisen ihanteen heidän uskontonsa heille asettaa.
  Koska Muhammadia pidettiin esikuvallisena, hänen toimintaansa liittyvät tiedot talletettiin tarkasti: "Koska Koraani ei voinut antaa neuvoa kaikkiin asioihin, alettiin Muhammadin kuoleman jälkeen kysellä, miten tämä teki kyseeksi tulleessa tilanteessa. Hänen seuralaisensa kertoivat eri tapauksia, joita pantiin mieleen ja kerrottiin edelleen. – – Nämä kertomukset, hadithit luokiteltiin luotettavuuden mukaan. Hadith-kokoelmat ovat hyvin laajoja." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 55-56 – Muhammadin elämästä käytettävissä olevat tiedot perustuvat siis islamin omiin lähteisiin.
 23. ^ "On arvioitu, että noin 2/3 Koraanin sisällöstä on raamatullista alkuperää. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan suoranaiset lainaukset, vaan raamatullinen aines koostuu kertomuksista, joista voi tunnistaa Vanhan ja Uuden testamentin merkkihenkilöitä ja tapahtumia." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 54
 24. ^ Tosin käytännössä esitetään väitteitä, että juutalaiset ja kristityt ovat väärentäneet pyhät kirjoituksensa. – "Muslimit saattavat sanoa: 'Kristinusko on hyvä ja oikea uskonto, mutta valitettavasti sitä ei enää ole olemassa.'" Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 77
 25. ^ Suuret maailmanuskonnot. Puranen, Asko. s. 89 (Allah, islamin Jumala, on todellakin pohjimmiltaan juutalaisten ja kristittyjen Jumala. Mutta muhamettilaisen käsityksen mukaan hänen sanansa oli vanhemmissa kirjoituksissa esitetty vain vaillinaisena ja ilmaistiin täydellisenä vasta Koraanissa.)
 26. ^ Nykyisten demografisten viitteiden mukaan se joutuu tähän tilaan vasta erinäisten vuosikymmenien kuluttua.
 27. ^ Mielenkiintoisena yksityiskohtana voi pitää sitäkin, että ristiretkien aloittamiseen liittyi paavin aktiivista vaikutusta, joka syntienanteeksiantolupauksineen puolestaan antoi näille retkille – ikään kuin islamista omaksuttuja – "pyhän sodan" piirteitä.
 28. ^ http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/09/fourteen-centuries-of-war-against.html
 29. ^ Koska jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, kaikilla on samat oikeudet. Koska ihminen on syntinen, valta piti hajaannuttaa eri tahojen välille, jotka valvovat toisiaan. Jeesus erotti selvästi maallisen ja uskonnollisen vallan: esim. Luuk. 17:20-21, Matt. 22:21 ja Joh. 18:33-37. Toisaalta demokratiassa jokaisella kristityllä on oikeus ja velvollisuus äänestää arvojensa mukaan.
 30. ^ "Sitä osaa maailmasta, jossa islam hallitsee, kutsutaan islamin huoneeksi, dar al islam. Dar al islamin piiriin kuuluvilla alueilla vallitsee islamin laki ja järjestys. – – [O]nkin erimielisyyttä siitä, kuuluvatko islamin huoneeseen sellaiset muslimienemmistöiset maat, joilla ei ole islamilaista lakia. Esimerkiksi turkkilaiset islamistit katsovat, ettei Turkki, vaikka sen väestöstä melkein 99% on muslimeja, kuulu siihen.
  Se osa maailmaa, jossa islam ei hallitse, on dar al harb, sodan huone. Islam tuo rauhan maailmaan siten, että se pääsee hallitsemaan. Sitä ennen on periaatteessa sota."
  Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 71
 31. ^ http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=39732:islamilainen-laki-hiipii-eurooppaan-saksassa-sovelletaan-jo-shariaa&catid=10:ulkomaat-paeaeuutinen-&Itemid=6
 32. ^ Muslimijohtajilla on oma versionsa demokratiasta, "islamilainen tasavalta", jossa ihmiset voivat kyllä äänestää vaaleissa itselleen edustajia poliittiseen päätöksentekoon, mutta tämän prosessin yläpuolella on korkeampi valtataso, jolla maan johtavat islamilaiset uskonoppineet valvovat vaaliehdokkaiden hyväksyttävyyttä ja poliittisten päätösten islaminmukaisuutta. Iranin islamilainen tasavalta on tämän hallintomallin edelläkävijä, ja sen perustaja, ajatollah Khomeini teki täysin selväksi, että malli on tarkoitettu myös vientitavaraksi. On täysin ajateltavissa, että tapahtumainkulku Iranin naapurimaissa Irakissa ja Afganistanissa voi jo lähivuosina johtaa samantyyppiseen yhteiskuntamuotoon.
 33. ^ http://users.tkk.fi/josmala/CrossSection/kuoleman_kuunsirppi.html
 34. ^ Näin ollen "islamilainen tasavalta" on nykynäkymin mahdollinen tulevaisuuden valtiomuoto myös ainakin osalle Euroopan valtioista. Jo sitä ennen on odotettavissa "Malesian malli", jossa n. puolet väestöstä elää muslimeina jonkin yhteiskunnallisena lakina sovellettavan sharia-tulkinnan alaisuudessa, mutta samat säännöt eivät koske väestön sitä puolikasta, joka ei koostu muslimeista. Muslimeillehan sharia ei tunnetusti anna oikeutta uskonnonvaihdokseen, ja muslimeilta on suoraan kielletty avioliitot, joista syntyneet lapset eivät olisi muslimeja, joten nykyeurooppalaisen demografian pohjalta arvioiden tällainen tasapainotilanne jäisi täällä todennäköisesti lyhytaikaiseksi välivaiheeksi ja muslimit saavuttaisivat aikaa myöten yhä selvemmän enemmistöaseman. On vaikea ymmärtää, miten tämä voisi olla johtamatta uusien "islamilaisten tasavaltojen" perustamisiin.
 35. ^ ainakin toistaiseksi
 36. ^ tai jotka eivät koskaan ole siihen kuuluneetkaan
 37. ^ Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 71
 38. ^ http://users.tkk.fi/josmala/CrossSection/kuoleman_kuunsirppi.html
 39. ^ Ks. esim. http://uusmusulmaani.blogspot.com/2009/12/raikasta-tuulta.html
 40. ^ Näin ainakin länsimaisille kielille käännettynä ja länsimaisin silmin katsottuna. Asialla on kyllä toinenkin puoli: "Arabit arvostavat voimakasta ja värikästä kieltä. – – Kun muslimit ovat sitä mieltä, ettei Koraania voi kääntää, he ovat varmaan oikeassa sikäli, että sen kieli on arabien korvissa aivan ainutlaatuinen iskevyydessään, rytmissään ja nerokkaassa runollisuudessaan." Risto Soramies: Islam ovellamme", s. 54-55
 41. ^ Vertaa tätä kristittyjen rehelliseen kantaan, että Uuden Testamentin tekstistä on useita hieman toisistaan eroavia (kirjoitusvirheitä, joskus sivuhuomio on joutunut tekstiin) versioita, mutta koska löytöjä on tuhansia, alkuperäinen teksti voidaan rekonstruoida löytöjä vertaamalla yli 99%:n varmuudella ja tiedetään, etteivät erot vaikuta mihinkään uskonkohtaan.
 42. ^ Koraani-sana tarkoittaa kirjaimellisesti '(muidenkin kuultavaksi) ääneen lausumista' tai 'resitoimista', ja Muhammadin elinaikana kysymys oli nimenomaan häneltä opittujen runomuotoisten tekstien ulkomuistista toistamisesta; nyt Koraanina tunnettu kirja taas "koottiin joitakin vuosia Muhammadin kuoleman jälkeen muistiinpanoista ja profeetan ystävien muistista. Lopulliseen muotoon sen teetti kolmas kalifi Uthman (644-656), joka määräsi kaikki aikaisemmat versiot hävitettäviksi." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 53
 43. ^ "Muhammadin saaman arvostuksen tärkeimpiin syihin kuuluu Koraani. – – Kun jokaisella profeetalla tuli olla jokin ihmeenomainen todistus kutsumuksestaan, viittasi Muhammad juuri Koraaniin tällaisena ihmeenä." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 54-55
 44. ^ "Islamin uskon mukaan Koraani on arabialaisessa muodossaan tarkka kopio Jumalan luona olevasta ikuisesta kirjasta. – – Tätä oppia Koraanista ei voi horjuttaa eikä asettaa kyseenalaiseksi. Islamilaisessa maailmassa silloin tällöin joku ajattelija on epäillyt Koraanin luotettavuutta julkisesti, mutta on maksanut siitä kovan hinnan: islam ei suvaitse tässäkään kohdin vapaa-ajattelua." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 54
 45. ^ tai väljähtänyt ja "suolansa menettänyt" ja sellaisena "hampaaton"
 46. ^ Kristinuskon suvaitsevaisuudesta puhuminen tarkoittaa sitä, että kristityt voivat uskolleen väkivaltaa tekemättä elää epäkristillisen esivallan alaisuudessa (kuten länsimaillakin yhä enenevästi ja täysin islamista riippumatta on jouduttu elämään), ellei se pakota heitä henkilökohtaisesti osallistumaan valheeseen (Room. 13:1). Näin ollen kristittyjen todellisuuskäsitys ei ole ajamassa heitä yhteenottoihin toisinajattelijoidensa kanssa vaan päinvastoin tekemään hyvää kaikille (1Tess. 5:15). Totuusvaatimuksensa suhteen kristinusko ei toisaalta ole moniarvoinen vaan aidossa muodossaan tunnustautuu sekä sanoin että teoin yhteen ainoaan Totuuteen (Joh. 14:6). – Toisaalta "suvaitsevaisuutta" periaatteessa tärkeänä arvona pitävä, länsimaissa – etenkin Euroopassa – kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen valta-asemaan päässyt sekulaari humanismi on ytimeltään täysin suvaitsematon (ajan mittaan tosin muuttuvan mutta kullakin hetkellä ehdottomana pidetyn) yhden totuuden liike, joka islamin tavoin, joissain suhteissa jopa sitä räikeämminkin, pyrkii myös pakottamaan oman kantansa kaikkien noudattamaksi käytännöksi (esim. aborttilainsäädännön muuttamisen yhteydessä Suomessa kaikki gynekologit pakotettiin toimiluvan menettämisen uhalla tekemään jo lääkärin ammattietiikan klassisena lähtökohtana ja tiivistelmänä pidetyssä Hippokrateen valassakin kiellettyjä abortteja, eikä nykyisinkään haluta "suvaita suvaitsemattomia" – vrt. Suvaitsevaisuutta-otsikoitu puheenvuoro – esim. sellaisia, joiden omatunto on Lutherin tavoin sidottu Raamattuun). Tähän verrattuna islamissa on se hyvä puoli, että tietäessään olevansa ihmisen koko elämään vaikuttava uskonto islam ymmärtää periaatteessa myös sen, että muutkin uskonnot voivat näkyä ihmisen konkreettisessa elämässä ja toiminnassa. Suoraselkäistä kristittyä muslimi voi jopa kunnioittaa, kun taas sekularistin taholta ei ole odotettavissa muuta kuin halveksuntaa. – Olisi joka tapauksessa tärkeää puolin ja toisin ymmärtää, että näissä asioissa kysymys ei ole ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksista vaan niistä uskomuksista, joiden kautta he hahmottavat maailmaa.
 47. ^ Tämä tappouhka on voimassa useissa islamilaisissa maissa, ja Suomessakin islamista pois kääntyneet pelkäävät henkensä puolesta. Vapaa-ajattelijat eivät uskaltane perustaa "eroa islamista" -web-sivustoa.
 48. ^ "Sana islam tulee seemiläisestä sanajuuresta slm ja tarkoittaa alistumista ja antautumista. – – Meidän päivinämme kuulee usein sanottavan, että islam tarkoittaa rauhaa, jolloin katsotaan, että slm viittaisi juuri rauhaan, salam, kuten heprean shalom. Tämä on kuitenkin propagandistinen selitys, jolla islamin imagoa yritetään parantaa lännessä. Kaikki islamin omat, klassiset lähteet ovat yksimielisiä. Koraanissakin sana 'muslim' voidaan ja tulee usein kääntää kirjaimellisesti 'antautunut' tai 'alistunut'." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 9-10
 49. ^ Richard Gottheil; Mary W. Montgomery; Hubert Grimme (2002). "JewishEncyclopedia - MOHAMMED: Destroys the Banu Ḳuraiẓa.". Viitattu 2011-01-01. “"The allies had scarcely departed, the Moslems had not yet laid down their arms, when the prophet claimed to have received a communication from Gabriel bidding him march instantly against the Banu Ḳuraiẓa. The last-named, who had no time to prepare for a long siege, retired to their castles, and surrendered after two weeks, trusting to escape as their kinsmen of the Banu Ḳainuẓa' and the Banu al-Naḍir had done. Their fate was left to the decision of Sa'ad b. Mu'adh, who, although of the tribe of Aus, the allies ofthe Ḳuraiẓa, felt bitter toward them on account of their supposed treachery toward the Moslems. He decided that all the men should be killed, the women and children sold as slaves, and the property divided among the army. The carnage began the next morning, and between 600 and 700 victims were beheaded beside the trenches in which they were to be buried. Mohammed refers to the siege of Medina and the massacre of the Jews in sura xxxiii." 
 50. ^ Toisaalta näilläkin on varhaisempi taustansa: "Muhammad ei ilmeisesti pitänyt ristiriitana olla Jumalan profeetta ja ryöstellä toisten omaisuutta, murhata vastustajiaan, myydä sotavankeja omaisille tai teurastaa heidät, jos lunnaita ei ollut luvassa. – – On kuitenkin huomattava, ettei hänen ympäristönsäkään pitänyt tätä kaikkea profeetalle sopimattomana. Muhammad toimi vanhan arabialaisen etiikan mukaan ja muutti sitä pääasiassa vain siten, että sukulaissiteen tuli korvaamaan uskonto." Risto Soramies: Islam ovellamme, s. 51 – Siltikin on tietysti merkillepantavaa, että juuri Muhammad teki verisen lopun siihenastisesta arabien ja juutalaisten yhteiselosta Medinassa.
 51. ^ Alla Koraanin kohtia, joista lukija voi itse päätellä, onko islam todella rauhan uskonto (lähde: http://www.islamopas.com/koraani/):
  2:191. Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka.
  2:192. Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias.
  2:193. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan.
  3:117. Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivät jätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidän vihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidän sydämissään piilee, on vielä pahempaa. Me olemme nyt selittänyt tunnusmerkkimme teille, jotta ehkä ymmärtäisitte.
  4:47. Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.
  4:89. He toivoisivat, että te tulisitte uskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidän kaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan, ennenkuin he lähtevät kodeistaan Jumalan retkelle. Jos he palaavat entiseen vihamielisyyteensä, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä heidät kohtaattekin, älkääkä ottako itsellenne suojelijaa tai auttajaa heidän joukostaan.
  4:90. Poikkeus tehdään niihin nähden, jotka etsivät turvaa joltakin teidän kanssanne liitossa olevalta heimolta tai jotka ovat tulleet luoksenne, koska heidän sydämensä kieltää heitä taistelemasta teitä vastaan tai omaa kansaansa vastaan. Jos Jumala olisi tahtonut, olisi Hän voinut antaa heille ylivoiman, ja he olisivat varmasti sotineet teitä vastaan; mutta jos he pysyvät loitolla teistä eivätkä taistele teitä vastaan, vaan tarjoavat teille rauhaa, niin ei Jumala salli teidän hyökkäävän heidän kimppuunsa.
  4:91. Te tulette tekemisiin toisten kanssa, jotka pyrkivät saavuttaman sekä teidän luottamuksenne että oman kansansa luottamuksen, mutta niin usein kuin heitä vietellään kapinaan, lankeavat he. Jolleivät he pysy loitolla, elleivät tarjoa teille rauhaa ja laske aseitaan, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä hyvänsä heidät kohtaattekin, sillä näiden suhteen olemme antanut teille täyden vallan.
  4:95. Ne uskovaisista, jotka (retken aikana) istuvat kotona, minkään vamman heitä siihen pakottamana, eivät tule toisten vertaisiksi, jotka kilvoittelevat Jumalan retkellä pannen alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Jumala on korottanut ne, jotka panevat omaisuutensa ja elämänsä vaaralle alttiiksi, arvossa niiden yläpuolelle, jotka kotona istuvat. Molemmille on Jumalalla hyviä lupauksia, mutta ne, jotka taistelevat, on Jumala palkitseva runsaasti yli niiden, jotka pysyvät paikoillaan.
  5:14. Niidenkin kanssa, jotka sanovat: »Katso, Me olemme kristittyjä», Me teimme liiton, mutta he unohtivat osan siitä, mitä heille opetettiin. Sentähden Me herätimme heissä kaunan ja vihan toisiansa vastaan aina Ylösnousemuspäivään asti, jolloin Jumala tekee heille selviksi heidän kättensä työt.
  5:32. Tämän johdosta annoimme Israelin lapsille säädöksen, että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen muutoin kuin verikostoksi tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän on kuin olisi tappanut kaikki ihmiset; ja ken ikinä pelastaa yhden hengen, hän on kuin olisi pelastanut kaikkien ihmisten hengen.Meidän lähettiläämme tulivat aikoinaan heidän luokseen selvin todistuksin (Jumalan yliherruudesta), mutta katso, senkin jälkeen monet ihmisistä tulivat irstaiksi maan päällä.
  5:33. Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,
  5:34. lukuunottamatta niitä, jotka katuvat, ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Jumala on pitkämielinen, laupias.
  5:35. Te, jotka uskotte! Pitäkää Jumala kunniassa ja etsikää Hänen läheisyyttään sekä ponnistelkaa Hänen retkellään, jotta olisitte onnellisia.
  5:36. Mitä tulee uskottomiin, niin totisesti, vaikka heidän olisi kaikki, mitä maassa on, ja yhtä paljon lisää heidän lunastamisekseen ylösnousemuspäivänä, ei sitä heiltä vastaanotettaisi. He ovat tuskallisen rangaistuksen omat.
  5:37. He pyrkivät pois tulesta, mutta eivät pääse. Heidän rangaistuksensa on pysyvä.
  5:38. Varkailta taasen, olkootpa mies~ tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas.
  5:51. Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.
  5:82. Kiivaimmat oikeauskoisten vihamiehet totisesti tapaatte juutalaisista ja monijumalaisista, ja oikeauskoisten ystävyyttä lähinnä olevissa varmasti tapaatte sellaisia, jotka sanovat: »Me olemme kristittyjä»; tämä johtuu siitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että he eivät käyttäydy pöyhkeästi.
  9:1. Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä (julistama) vastuuvapaus niiden pakanain suhteen, joiden kanssa te (muslimit) olette tehneet sopimuksen.
  9:2. Kulkekaa sentähden maassa vapaasti neljä kuukautta ja tietäkää, että olette Jumalan ulottuvilla sekä että Jumala saattaa uskottomat häpeään.
  9:3. Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä julistus ihmisille suuren toivioretken päivänä, että Jumalaa ei sido kosketus pakanain kanssa, samoin kuin se ei sido Hänen lähettilästänsäkään. Ja jos käännytte (Hänen puoleensa), on se teille parhaaksi, jos kuitenkin käännätte selkänne, niin tietäkää, ettette voi välttää Jumalaa! Ja julista niille, jotka eivät usko, sanoma tuskallisesta rangaistuksesta,
  9:4. lukuunottamatta niitä monijumalaisia, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen, kun he eivät ole millään rikkoneet teitä vastaan eivätkä auttaneet ketään muuta teitä vastaan. Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala totisesti rakastaa kunniantuntoisia.
  9:5. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.
  9:6. Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi, niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Senjälkeen anna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät (parempaa) tiedä.
  9:7. Miten voisi Jumalaa ja Hänen lähettilästään sitoa sopimus pakanain kanssa? Paitsi niiden, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen pyhän temppelin seutuvilla. Ja niin kauan kuin he pysyvät (sopimukselle) uskollisina, on teidänkin pysyttävä uskollisina heitä kohtaan. Jumala totisesti rakastaa hurskaita.
  9:8. Kuinka? Jos he saisivat teistä voiton, eivät he välittäisi ystävyyssuhteestä eikä sopimuksesta kanssanne. Puheellaan koettavat he olla mieliksenne, mutta heidän sydämensä ovat kuitenkin teitä vastaan, ja suurin osa heistä on jumalattomia.
  9:9. Mitättömästä hinnasta he ovat luopuneet Jumalan tunnusmerkeistä ja estelevät (muita) Jumalan tieltä; kauheita ovat totisesti heidän tekonsa.
  9:10. He eivät pidä lukua sukulaisuudesta eivätkä liittosopimuksesta uskovaisten kanssa, sillä he ovat niitä, jotka (liitot) rikkovat.
  9:11 . Mutta jos he kääntyvät (Jumalan alamaisiksi), rukoilevat ja antavat säädetyt almut, ovat he uskonveljiänne. Ja Me selvitämme tunnusmerkkimme ihmisille, joilla on ymmärrystä.
  9:12. Mutta jos he sopimuksenteon jälkeen rikkovat valansa ja pilkkaavat teitä uskonne vuoksi, niin taistelkaa sellaisten uskottomien johtomiehiä vastaan - heille eivät totisesti valat mitään merkitse - jotta he luopuisivat puuhistaan.
  9:13. Miksi ette taistelisi ihmisiä vastaan, jotka ovat rikkoneet valansa ja aikoneet karkoittaa lähettilään, etenkin kun he ovat ensimmäisinä aloittaneet (vihollisuudet). Pelkäättekö heitä? Onhan kuitenkin Jumala paremmin ansainnut sen, että te Häntä pelkäätte, jos olette oikeauskoisia.
  9:14. Taistelkaa heitä vastaan, Jumala rankaisee heitä teidän kädellänne ja saattaa heidät häpeään; Hän auttaa teitä vastustaessanne heitä ja parantaa oikeauskoisten rinnat.
  9:15. Ja Hän poistaa vihan heidän sydämistään, sillä Jumala säälii ketä tahtoo; Jumala on tietävä, viisas.
  9:16. Vai arveletteko tulevanne hylätyiksi ennenkuin Jumala ehtii erottaa, ketkä joukostanne taistelivat eivätkä tunnustaneet ystävikseen ketään muuta kuin Jumalan, Hänen lähettiläänsä ja oikeauskoiset? Ja Jumala tuntee tekonne.
  9:17. Monijumalaisten (pakanain) ei sovi käydä Jumalan temppelissä, koska heidän epäuskonsa todistaa heitä vastaan. Turhiksi osoittautuvat heidän tekonsa, ja tulessa saavat he ikuisesti olla.
  9:23. Te, jotka uskotte, älkää ottako isiänne ja veljiänne ystäviksenne, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuin uskoa, sillä se teistä, joka heihin liittyy, kuuluu väärintekijöihin.
  9:24. Sano: »Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, omaisenne, hankkimanne omaisuus ja kauppa, jonka pysähtymistä pelkäätte, sekä asunnot, joihin olette mieltyneet, ovat teille rakkaampia kuin Jumala ja Hänen lähettiläänsä ja taistelu Hänen asiansa puolesta, niin odottakaa, kunnes Jumala tulee ja sanoo sanansa. Sillä Jumala ei pidä uppiniskaisista.»
  9:26. Silloin lähetti Jumala tyyneytensä lähettiläälle ja oikeauskoisille, Hän lähetti sotajoukkoja, joita te ette nähneet, ja rankaisi uskottomat. Tämä on uskottomien palkka.
  9:27. Sen jälkeen armahtaa Jumala kenet tahtoo, sillä Jumala on anteeksiantava, armollinen.
  9:28. Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä, viisas.
  9:29. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.
  9:30. Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!
  9:111. Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan, kuten Hän on sitovasti luvannut toorassa, evankeliumissa ja Koraanissa, ja kuka täyttää uskollisemmin lupauksensa kuin Jumala? Olkaa siis onnelliset liittosopimuksestanne, jonka olette tehneet Hänen kanssaan. Juuri tämä on ylin onni.
  9:123. Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala onniiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.
  22:17. Totisesti, on olemassa sellaisia, jotka uskovat, ja on juutalaisia ja saabalaisia, kristittyjä ja magian harjoittajia sekä myös monijumalaisia. Ylösnousemuksen päivänä Jumala tekee erotuksen heidän kaikkien välillään. Totisesti, Jumala on kaiken todistaja.
  22:18. Etkö ole havainnut. että Jumalan edessä alistuu kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä, samaten aurinko ja kuu ja tähdet, samoin vuoret ja puut ja eläimet ja suuri joukko ihmisiä. Mutta monia kohtaan on paikallaan rangaistus. Ja kenet Jumala alentaa, sitä ei kukaan enää saata kunniaan. Totisesti, Jumala tekee mitä hyväksi näkee.
  22:19. On kaksi ryhmää, jotka kiistelevät Herrastaan. Siksi onkin uskottomille leikattu tuliset vaatteet, ja heidän päänsä ylitse vuodatetaan kiehuvaa vettä.
  22:20. Se liuottaa heidän sisuksensa sekä myös heidän ihonsa.
  22:21. Ja heitä piestään rautasauvoin.
  22:22. Joka kerran, kun he tuskissaan haluavat päästä sieltä pois, heidät työnnetään sinne takaisin, ja heille sanotaan: »Maistakaa palamisen tuskaa.»
  22:23. Totisesti, jotka uskovat ja harjoittavat hyviä tekoja, heidän Jumala antaa astua puutarhoihin, joiden kautta virrat juoksevat. He saavat kantaa kultaisia rannerenkaita ja helmiä, ja heidän vaatteensa ovat silkkiä.
  22:25. On tosin sellaisiakin, jotka ovat uskottomia ja eksyttävät toisia Jumalan tieltä ja pyhitetystä moskeijasta, johon pääsyn olemme tehnyt yhtä helpoksi paikkakunnan asukkaille kuin erämaista tuleville. Mutta kuka ikinä ryhtyy harjoittamaan petosta ja vääryyttä, hänen Me annamme maistaa tuskallista rangaistusta.
  47:4. Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin nujertakaa heiltä niskat, niin että voitatte heidät! Sitten ottakaa heidät vangiksi ja jälkeenpäin joko suosiollisesti vapauttakaa heidät tai antakaa heidän lunastaa itsensä vapaiksi, kun sota on päättynyt! Niin on oleva. Jos Jumala olisi tahtonut, olisi Hän varmasti voinut kostaa heille, mutta näin Hän tahtoo koetella teitä toistenne avulla. Jotka saavat surmansa Jumalan tiellä, heidän tekojensa ei Hän millään muotoa salli raueta tyhjiin.
  48:29. Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan. Sinä olet näkevä heidän kumartuvan ja polvistuvan, anoen armoa ja suosiota Jumalalta, ja heillä on merkkejä kasvoissaan paljosta maahankumartamisesta. Niin kuvataan heitä Toorassa. Ja evankeliumissa he ovat kuin siemenkylvö, mikä työntää esiin vesojaan ja sitten voimistuttaa niitä, niin että ne tulevat vahvoiksi ja ovat lujasti kiinni varsissa ilahduttaen kylvömiehiä, jotta se ärsyttäisi epäuskoisia. Jumala on luvannut niille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, anteeksiannon ja suuren palkinnon.
  62:6. Sano: »Juutalaiset, jos vakuutatte olevanne Jumalan suosimia ennen muita ihmisiä, niin toivokaa silloin itsellenne kuolemaa, jos totuus on teille kallis.»
 52. ^ David Dolan (Käännös: Veijo Hämäläinen & Timo Aro-Heinilä) (October 04, 2001). "Palestinian Terrorists are Terrorists Too - The Israel Report October 2001". Viitattu 2011-01-01. 
 53. ^ Uusi Tie -lehti, 41/2010 (14.10.2010), s. 3: Päivi Hihnala: "Tunnettu ateisti puolustaa kirjassaan kristinuskoa"
  Ayaan Hirsi Alin näkemykset ovat tutustumisen arvoisia nimenomaan siksi, että hän on henkilöhistoriansa aikana nähnyt sekä islamin että länsimaisen kulttuurin sisältäpäin ja osaa siksi perustellusti torjua islamia koskevat yleiset läntiset väärinkäsitykset "uskonnosta uskontojen joukossa" ja tuoda myös lännen muslimien kanssa keskustellessaan esiin sen, mitä islam, Koraanista lähtien, todella sisältää; kumpaakin näkökohtaa valaiseva haastattelu on nähtävissä täällä.