Ero sivun ”Huuhaa-palkinto 2008” versioiden välillä

ApoWikistä
p (→‎Internet: 1. kommenttipuheenvuoro luennosta)
(→‎35px Internet: Kommenttipuheenvuorot Puolimatkan skepsis luennosta)
Rivi 115: Rivi 115:
 
==Aiheesta muualla==
 
==Aiheesta muualla==
 
=== [[Kuva:Crystal_Clear_app_package_network.png|35px]] Internet ===
 
=== [[Kuva:Crystal_Clear_app_package_network.png|35px]] Internet ===
* [http://video.google.com/videoplay?docid=-1479628532032841642&hl=en Tapio Puolimatka: ''Naturalismi ja sen kritiikki''] (video)
+
* [http://video.google.com/videoplay?docid=-1479628532032841642&hl=en Tapio Puolimatka: ''Naturalismi ja sen kritiikki''] (video) - Skepsis ry yleisötilaisuus Tieteiden talolla
**[http://video.google.com/videoplay?docid=-1202777184445325965 Leo Näreaho: 1. Kommenttipuheenvuoro luennosta] (video)
+
**[http://video.google.com/videoplay?docid=-1202777184445325965 Dosentti Leo Näreaho: 1. Kommenttipuheenvuoro luennosta] (video)
 +
**[http://video.google.com/videoplay?docid=8937216272333546378 FT Kimmo Ketola: 2. Kommenttipuheenvuoro luennosta] (video)
 +
**[http://video.google.com/videoplay?docid=7260373562161870480 Professori Mauri Åhlberg: 3. Kommenttipuheenvuoro luennosta] + Puolimatkan loppukommentti (video)
 
* [http://vod.tv7.fi/vod?dir=cafe_raamattu&kausi=2009&file=cafe_raamattu-120-w.MP4 Café Raamattu:] Puolimatka vastaa Skepsis ry:n kritiikkiin
 
* [http://vod.tv7.fi/vod?dir=cafe_raamattu&kausi=2009&file=cafe_raamattu-120-w.MP4 Café Raamattu:] Puolimatka vastaa Skepsis ry:n kritiikkiin
  

Versio 21. maaliskuuta 2009 kello 12.29

Vuoden 2008 Huuhaa-palkinto

Skepsis ry antoi vuonna 2008 "huuhaa-palkintonsa" Uusi Tie -kustannukselle professori Puolimatkan Usko, tiede ja Raamattu sekä Usko, tiede ja evoluutio -kirjojen julkaisemisesta. Kirjojen ja palkinnon herättämän laajan keskustelun vuoksi Skepsis ry kutsui Puolimatkan luennoimaan Skepsiksen yleisötilaisuuteen Tieteiden talolle 4.2.2009.

"Huuhaa-palkinnolle" antamissaan perusteluissa Skepsis ry:n hallitus mm. väittää Puolimatkan kirjojen tarkoituksena olevan "kaiken opetuksen ja tieteen tekemisen lähtökohtien heittäminen roskakoriin, vain jotta saataisiin fundamentalistien Jumala ansaitsemalleen paikalle". Useat tahot ovat epäilleet, ettei Skepsis ry:n hallitus ollut ilmeisesti tutustunut Puolimatkan kirjoihin ennen palkinnon antamista. Lyhyessä vastineessaan Skeptikko-lehdessä 4/2008 Puolimatka kysyy Skepsiksen hallitukselta muun muassa seuraavaa:

Onko tieteen itsekriittisyyden ja avoimuuden mukaista vastata argumentteihin tunteenomaisella leimaamisella ilman perusteluja?

Kotimaa-lehdelle antamassaan kommentissa Puolimatka kiinnittää huomiota siihen, että Skepsis ry:n perustelut eivät puutu kirjojen asiasisältöön vaan ainoastaan projisoivat Puolimatkalle motiivin, josta palkinto sitten annetaan1. Puolimatka epäilee, että palkinto myönnettiin hänen Helsingin Sanomien vieraskynä -artikkelinsa johdosta. Kyseisessä artikkelissaan Puolimatka esitteli juutalaisen agnostikkofilosofi Thomas Nagelin näkemyksiä evoluutioteorian opettamisesta kouluissa. Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja katsoi artikkelin olevan osa salajuonta, jolla pyritään ujuttamaan luomisoppi kouluihin tieteen tilalle2. Valtaoja kertoi Kotimaa-lehden haastattelussa ehdottaneensa palkinnon antamista kritisoimalleen Puolimatkalle "vapaa-ajattelijoiden" ja Skepsis ry:n yhteisessä biologian ja maantieteen opettajille järjestetyssä yksipuolisessa seminaarissa. Puolimatka on argumentoinut artikkelissaan3 Uusateismin tunnekieli, että uusateistit käyvät keskustelua leimaamisen ja tunnekielen keinoin kestävien järkiperusteluiden puutteen takia. Sekä Skepsiksen ongelmallisia perusteluja että Esko Valtaojan käyttämää tunnekieltä voidaan pitää esimerkkinä tällaisesta tunneperäisestä leimaamisesta.

Skepsiksen ongelmalliset perustelut

Skepsis ry:n "Huuhaa-palkinnon" perustelut vaikuttavat olevan sikäli ongelmallisia, että ne rikkovat kyseisen yhdistyksen omia periaatteita4. Skepsis ry:n mukaan skeptiseen keskusteluun "kuuluu argumentointi eli väitteiden perusteleminen". Skepsiksen sivuilla listataan mm. seuraavia argumentointivirheitä5:

1) Henkilöä vastaan hyökkääminen - Hyökätään väitteen esittäjää eikä itse väitettä vastaan.
2) ”Straw man” eli olkinukke - Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke.
Sitä vastaan hyökkäämällä ja naurettavaksi tekemällä pyritään mitätöimään vastustajan väite.

"Huuhaa-palkinnon" perusteluissa Skepsis aloittaa

Skepsis ry näkeekin kirjojen perimmäisenä tarkoituksena fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen, tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia.

Kirjat siis tuomitaan sillä perusteella, että Skepsis ry:n hallitus väittää tietävänsä kirjailijan todellisen piilotetun ja skeptikoista kauhistuttavan motiivin. Motiivilla spekuloimalla voidaan kuitenkin tuomita mikä tahansa kirja. Tämä ei ole kaukana inkvisition noitavainojen perusteluista. Puolimatkan uskottavuus pyritään heti aluksi mitätöimään käyttämällä voimakasta fundamentalisti-leimasanaa ilman asianmukaista määritelmää tai perustelua.

Lisäksi yllä tehdään kaksi väärää vastakkainasettelua uskonnon ja tiedon sekä luomisopin ja tiedon välillä. Skepsis ry:n hallitus syyllistyy siis oman virheiden listansa kohtaan


8) Väärä vastakkainasettelu


Väittäessään lisäksi perusteettomasti Puolimatkan tarjoavan kaiken selitykseksi ”yliluonnollisia voimia” Skepsis syyllistyy vastustajan kannan väärinesittämiseen (vrt. listan kohtaa 2)).

Skepsiksen hallitus jatkaa:

Tämä päämäärä naamioidaan huolellisesti puheeseen ”kriittisestä avoimuudesta” kouluopetuksessa. Tällainen argumentointi kuulostaa paljon paremmalta kuin vaatimus, että lapsille tulisi tieteen hyvin perusteltujen teorioiden vaihtoehtona opettaa: ”Jumala sen teki”.

Skepsis ry siis uskoo professori Puolimatkan olevan ovela pettäjä, joka ”naamioi” kantansa kriittiseen avoimuuteen. Mutta entä jos Puolimatka todella on peräämässä kriittistä avoimuutta? Puolimatka on ammattifilosofina analysoinut kirjoissaan tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohtia yli tuhannen sivun verran. Hän perustaa argumenttinsa kansainvälisesti tunnettujen filosofien kuten Charles Taylorin, Alvin Plantingan ja William Alstonin ja tieteenhistorioitsijoiden kuten H. Floris Cohenin, Peter Harrisonin ja Margaretin Oslerin tutkimuksille. Ehkä tämä avoimuus on liian kipeää Skepsikselle. Puolimatkan kirjat edustavat paljon syvällisempää analyysiä tieteen olemuksesta kuin ”Jumala sen teki”. Puolimatka toki kannattaa sitä, että kukin tutkija saa tehdä avoimesti tutkimustaan omista maailmankatsomuksellisista lähtökohdistaan käsin, koska tiede (parhaimmillaan) etsii totuutta. Ilmeisesti Skepsis haluaa sulkea tieteeltä tämän mahdollisuuden omien naturalistis-uskonnollisten sitoumustensa perusteella?

Perustelujensa lyhykäisyydestä huolimatta Skepsis onnistuu siis rikkomaan myös listansa kohtaa


5) Vetoaminen toistoon - Pyritään todistamaan väite oikeaksi toistamalla sitä riittävän monta kertaa.


Skepsis ei lopulta puutu perusteluissaan yhteenkään Puolimatkan esittämistä filosofisista ja tieteellisistä argumenteista. Puolimatkan kirjat ovat poikkeuksellisen asiapitoisia. Skepsiksen perustelut ovat puhtaasti leimaamista, pelottelua ja (tahallista) väärinymmärrystä. Ja näillä sitten oikeutetaan solvaamisen ja paheksunnan ilmaiseminen "huuhaa-palkinnolla"!

Skepsiksen arvostus kriittistä ajettelua kohtaan vaikuttaa olevan sangen mielivaltaista – "Sokrates-palkintonsahan" se antoi Skepsistä itseään kehuneelle toimittaja Kirsi Virtaselle juuri kriittisen ajattelun edistämisestä.

...Kirsi Virtanen on mielenkiintoisilla ja ajatuksia herättävillä, raikkailla radiopakinoillaan rohkaissut suurta yleisöä kriittiseen ajatteluun. Tästä on osoituksena ohjelmista tullut runsas palaute ja vilkas keskustelu yleisön keskuudessa. Skepsis ry katsoo, että Kirsi Virtasen radiopakina YLE Radio 1:ssä herättää kuulijan ajettelemaan, saaden hänet jopa hetkeksi luopumaan tavanomaisesta näkökulmastaan.

Skepsis ry:n hallitus, 3.12.2008

Erona palkinnonsaajien välillä näyttää olevan lähinnä se, että ammattifilosofi Puolimatkan tuoma kriittinen ajattelu on liian syvällistä ja kohti käyvää Skepsis ry:lle. Kriittinen ajattelu ja kyseenalaistaminen on hienoa, kunhan se vain ei kohdistu Skepsiksen omaan ajattelutapaan.

Skepsiksen uskonnollinen sitoutuminen naturalismiin

Vaikka Skepsis ry väittääkin olevansa uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, sen käytännön toiminta vaikuttaa ateismin asian ajamiselta. Useimmat Skepsis ry:n hallituksen jäsenet ovat ateisteja tai agnostikkoja, ja Skepsis on julkaissut uskonto- ja kirkkokriittisiä artikkeleita lehdessään. Lisäksi esimerkiksi "vapaa-ajattelijoiden" puheenjohtaja on Skepsis ry:n hallituksen jäsen. Tästä lisää blogi-artikkelissa ja siihen liittyvässä keskustelussa: Valtaojan ja Skepsiksen huuhaa-argumentit

Keskustelua "palkinnon" ympärillä

Skepsiksen hallituksen jäsen Jussi K. Niemelä, Uusi Tie -kustannuksen edustaja Leif Nummela ja Tapio Puolimatka keskustelivat palkinnon perusteluista Turunen-radio-ohjelmassa, joka on kuunneltavissa verkossa. Niemelä ei vaikuttanut olevan tietoinen Puolimatkan kirjojen sisällöstä.

Esko Valtaoja kommentoi "huuhaa-palkintoa" Kotimaa-lehden verkkosivuilla2 ja väittää Puolimatkan ajavan kiila-strategiaa.

Puolimatka kiinnittää vastineessaan huomiota siihen, että Valtaojalla ei näytä olevan asiapitoista sisältöä kommentissaan, ja katsoo, että tähän mennessä väittelyistä kieltäytyneen Valtaojan tulisi jatkossa olla valmis väittelemään asiasta.

Toinen artikkeli sisältää lisää aihetodisteita sille, että Skepsiksen hallitus ei palkintoa antaessaan ollut perehtynyt Puolimatkan kirjoihin. Tätä tukee myös se, että eräs radiossakin Skepsiksen päätöstä puolustanut Skepsiksen hallituksen jäsen pyyteli Puolimatkan kirjoista kopioita vasta radiokeskustelun jälkeen – siis vasta paljon itse palkinnonannosta päättämisen jälkeen.

Lyhyessä vastineessaan Käsitykset testataan moniäänisessä dialogissa Skeptikko-lehdessä 4/2008 Puolimatka kysyy Skepsiksen hallitukselta muun muassa seuraavaa:

Onko tieteen itsekriittisyyden ja avoimuuden mukaista vastata argumentteihin tunteenomaisella leimaamisella ilman perusteluja?

Palkintojenjako ja professori Puolimatkan luento

Uuden Tien kustannuspäällikkö Sonja Falk kiitti Skepsis ry:tä palkinnosta, sillä se on huomattavasti edistänyt Puolimatkan kirjan myyntiä.

Skepsis ry:n kokouksen jälkeen keskiviikkoiltana 4.2.2009 Tieteiden talossa Helsingissä järjestettiin tilaisuus, jossa yhdistys viivästyneesti jakoi molemmat palkintonsa (joista "huuhaa-palkinnon" vasta toisen kerran suoraan vastaanottajatahon edustajalle), minkä jälkeen professori Puolimatka piti noin kalenteritunnin mittaisen luennon aiheesta "Naturalismi ja sen kritiikki". Luennon jälkeen oli peräti kolme etukäteen pyydettyä kommenttipuheenvuoroa sekä professori Puolimatkan lyhyt loppupuheenvuoro.

"Sokrates-palkinnon" saanut toimittaja totesi pyrkivänsä levittämään maallistumista. Uuden Tien edustaja taas kiitti "huuhaa-palkinnon" nostaneen Tapio Puolimatkan kirjojen menekin 10.000:n tietämiin ja luovutti vastalahjaksi Skepsikselle yhtiön "hardcore-tuotteen", päivittäishartauskirjan.

Professori Puolimatka oli onnistunut mahduttamaan luentoonsa paljon keskeistä aineistoa, mm.

 • tieteen naturalistisen rajauksen alan ammattilaisten piirissä yleisesti tunnustettu filosofinen kestämättömyys ja
 • naturalististen tieteenfilosofien tietoinen turvautuminen huonoihin mutta tehokkaisiin "kansanomaisiin" argumentteihin puolustaessaan tätä rajausta tiedeyhteisön ulkopuolisissa esiintymisissään (ja miten he pyrkivät puolustelemaan tätä käyttäytymistään tiedeyhteisön sisällä ja koettavat pyrkiä tilanteeseen, jossa kukaan ei joutuisi harhatiedottajan rooliin kovin usein vaan voitaisiin vuorotella),
 • perususkomusten välttämättömyys ajattelun ja tutkimusintuitioiden pohjana sekä teistisen ja naturalistisen (itse asiassa tiukan ateistis-materialistisen) perususkomuksen rinnasteisuus tutkimusta edeltävänä ja suuntaavana (todellisuuden perusolemukseen kantaaottavuuden mielessä) uskonnollisena lähtökohtana,
 • teistisen perususkomuksen mahdollistama suurempi avoimuus tutkimushypoteesien esikarsinnassa ja sen hedelmällisyys käytännön pioneeritutkimuksessa, mistä esimerkkinä Newtonin painovoimalain edellyttämä mekanistisesti selittämättömän kaukovaikutuksen mahdollisuus, sekä
 • teistisen ajattelun varaan rakentuneen kulttuuripohjan ratkaiseva vaikutus modernin luonnontieteen synnyn mahdollistajana (minkä on todennut myös Nobel-palkittu kemian tutkija Melvin Calvin) sekä
 • tämän seikan myöhempi piilottaminen positivistisvaikutteisessa tieteen historiankirjoituksessa ja ennen vuotta 1967 vallinneessa naturalistisessa tieteenfilosofiassa (Alvin Plantingan God and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God -teos käänsi suunnan),
 • siihen asti tuntemattomien luonnonlakien olemassaolon mahdollisuuden päätteleminen teistisen perususkomuksen pohjalta Lainantajan olemassaolosta ja toimintavapaudesta, mikä johti empiirisen tutkimuksen mahdollisuuteen ja korvaamattomuuteen ja näin modernin luonnontieteen syntyyn,
 • naturalismin asema teististen perususkomusten varaan perustuvan tieteellisen ajattelun "vapaamatkustajana" tai "käenpoikana", joka kyllä on omaksunut toimiviksi osoittautuneet teistispohjaisen kulttuurin intuitiot ja pystyy niitä hyödyntämään muttei uusintamaan eikä edelleenkehittämään vaan pikemminkin nävertää kuin ylläpitää tulevaisuuden menestyksellisen tieteenteon perustuksia,
 • suunnittelun ja sattuma-luonnonvalintamekanismin välisen vastakkainasettelun yli 2.500-vuotinen historia, luonnonvalinta-ajattelu naturalistisen perususkomuksen suorana loogisena seurauksena, minkä jo antiikinaikainen lähdemateriaali osoittaa, ja Sokrates nimenomaan suunnitteluvaihtoehdon puolustajana, jolle Skepsis olisi joutunut antamaan "huuhaa-palkinnon", sekä
 • Helsingin Sanomien taannoisessa vieraskynä-artikkelissa referoitujen juutalaistaustaisen ateistifilosofin Thomas Nagelin ajatusten synnyttämä voimakas mutta harhainen reaktio kiilastrategiasyytöksineen osoituksena naturalistisen perususkomuksen pyrkimyksestä asettautua kritiikin ulottumattomiin ("tieteen pelisääntöjen" nojalla immuuniksi mahdollisille kumoajille), mikä nimenomaan tekee siitä älyllisessä mielessä kestämättömän asenteen.

Kommenttipuheenvuorojen käyttäjät eivät yrittäneetkään väittää, että professori Puolimatkan esitys olisi sisältänyt asiavirheitä, saati perustella, että hänen teoksensa olisivat "huuhaata". Kritiikkiä tuli lähinnä siitä, että esityksessä oli käsitelty niin monia asioita tai että toisaalta ei ollut käsitelty vielä useampia asioita tai että kommentoija ei ollut ymmärtänyt käsiteltyjen asioiden keskinäisyhteyksiä. Viimeinen kommenttipuheenvuoron esittäjä, prof. Mauri Åhlberg, totesi, ettei ollut lukenut Puolimatkan kirjaa, mutta kommentoi, kun häntä kerran oli Skepsiksen taholta siihen pyydetty.

Puolimatka tarkasteli luennolla mm. tieteentekijöiden moraalisia ongelmia tieteen popularisoimisessa.

Loppupuheenvuorossaan professori Puolimatka

 • kiitti kommentoijia täydentävistä näkökulmista,
 • selvitti tarkemmin, miten nimenomaan kristinuskon erityispiirteet (perisyntioppi, inkarnaatio-oppi ja kolminaisuusoppi) olivat olleet luonnontieteellisen vallankumouksen ja myöhempienkin tutkimusinnovaatioiden pohjana,
 • totesi, että moniin kommentoijien kysymyksiin oli hänen kirjoissaan jo vastaukset valmiina, muttei kaikkea voinut mahduttaa yhteen luentoon, sekä
 • arvioi, että koska aiemmin vaikutussuunta on ollut etupäässä tieteenfilosofiasta erityistieteisiin päin, niin tieteenfilosofiassa jo tapahtunut teistinen käänne voi olla odotettavissa myös laajemmin tiedeyhteisössä.

Mitään asiallista oikeutusta vuoden 2008 "huuhaa-palkinnon" kohdentamiselle tässä(kään) tilaisuudessa esiin tulleista seikoista ei siis ollut löydettävissä.

Naturalistileiri luopuu yrittämästäkään perustella palkintoa asiallisesti

Skepsis ry:n hallituksen jäsen Jussi K. Niemelä oli lupautunut luennoimaan Savonlinnan seurakuntakeskuksessa (Kirkkokatu 17) lauantaina 14.3.2009 aiheesta "Miksi Tapio Puolimatka sai huuhaa –palkinnon?" (lisätietoja tästä ja muistakin aihepiiriin liittyvistä tilaisuuksista on ajankohtaista-sivulla). Kuinka ollakaan, viime tingassa hän sitten peruikin osallistumisensa6.

Entäpä perääntymisen perustelu? Hän "arvioi Tapio Puolimatkan Skepsis-yhdistyksessä helmikuussa pitämän esitelmän perusteella Savonlinnan tilaisuuden olevan 'Huuhaa-seminaari'". Tarkoittaako tämä perustelu siis sitä, että Niemelän mielestä myös Skepsiksen helmikuussa järjestämä palkintojenjakotilaisuus, jossa puheenvuoro samoin oli sekä Puolimatkalla että tämän kriitikoilla, olikin pelkkä "huuhaa-tilaisuus" ja että "Sokrates-tilaisuuksia" ovat tästä eteenpäin vain sellaiset, joissa ainoastaan Skepsis itse hengenheimolaisineen on äänessä?

Mielenkiintoista perustelussa on sekin, ettei Niemelä nytkään näköjään edes väitä perehtyneensä professori Puolimatkan teoksiin, joista palkinto siis annettiin, vaan ainoastaan hänen Skepsis-esitelmäänsä. Kotimaa-lehden toimittaja Taneli Kylätasku totesi blogissaan7 seuraavaa

Älyllisen epäilyn ja tieteellisen maailmankuvan asianajajaksi ilmoittautuva Skepsis ry yrittää noudattaa yhtä aikaa kahta strategiaa, jotka sulkevat toisensa pois. Se huutaa Puolimatkan nimen katolta ja toivoo, että se unohdetaan samantien. Käytännössä Skepsis ry. on onnistunut toimimaan lähinnä Puolimatkan lämmittelybändinä. Onneksi olkoon.


Taneli Kylätasku, eKotimaa 05.03.2009

Savonlinnan tilaisuuden isäntä, kirkkoherra Sammeli Juntunen on aiheellisesti harmistuneena kehottanut perujia (myös Darwin-seuran edustajana tilaisuuteen lupautunut filosofian tohtori Virpi Kauko näet seurasi Niemelää "käpykaartiin") häpeämään tekoaan. Avoimeksi jää sekin mahdollisuus, että nämä olivat arvioineet, että olisivat todennäköisesti joutuneet häpeämään osallistumistaan vielä enemmän. Mikäpä olisi ollut sellaisen ajattelutavan uskottavuus ja painoarvo, joka ei kestä avoimessa keskusteluympäristössä edes "huuhaata" vastaan? Tämä tekee kysymyksen tieteen pelisäännöistä entistä polttavammaksi.

Johtopäätökset

Näyttää siis aivan selvältä, että vuoden 2008 "huuhaa-palkinto" annettiin puhtaasti ateistis-materialististen ennakkoluulojen perusteella, perehtymättä kohteena oleviin kirjoihin tai leimattavan henkilön ajatteluun. Palkintoon liittyvän pelote-efektin toivottiin yksinkertaisesti vievän professori Puolimatkan uskottavuuden tieteenharjoittajana, akateemisena opettajana, tietokirjailijana ja julkiseen keskusteluun osallistujana – ja varoittavan muitakin Suomen tiedeyhteisön jäseniä enää yrittämästä mitään vastaavaa keskustelunavausta. Kun tämä yritys sitten menikin myttyyn ja yleinen kiinnostus Puolimatkan argumentointia kohtaan vain kasvoi, skeptikot pyrkivät nyt tukahduttamaan syntyneen keskustelun boikotoimalla sitä.

Tämä oli huolestuttava yritys akateemisen keskustelun rajoittamiseksi – ja siinä sivussa professori Puolimatkan akateemisen uran torpedoimiseksi. Skepsikselle ehdotettu uus-inkvisitio-nimi tuntuisikin tulevan ansiosta. Puolimatka taas vaikuttaa Sokrates-tyyppiseltä, kantansa syvällisesti perustelevalta ja ympäristönsä myyttejä kyseenalaistavalta filosofilta, jota ennakkoluuloiset mutta itsevarmat tahot omaksi yhä ilmeisemmäksi häpeäkseen vainoavat.

Analogia on sikälikin toimiva, että Sokrateskin uskoi kaiken takana olevaan Älyyn eikä ilmeisesti saisikaan Skepsis ry:n "Sokrates-palkintoa" vaan "huuhaa-palkinnon"; Sokrates myös professori Puolimatkan tavoin kykeni peittoamaan vastustajansa puhtaasti argumentoinnilla, likaisiin temppuihin turvautumatta. Olisikohan näin ollen aiheellista, että Skepsis tämänvuotisten kokemusten perusteella muuttaisikin "Sokrates-palkintonsa" "sofisti-palkinnoksi" ja "huuhaa-palkinnon" vastaavasti "älä uskalla ajatella -palkinnoksi"?

Aiheesta muualla

Crystal Clear app package network.png Internet

Viitteet

 1. ^ Heikki Rusama: Huuhaa-palkittu Puolimatka: Epäselvää argumentointia Skepsikseltä 05.12.2008. eKotimaa-verkkolehti. Viitattu 12.2008.
 2. > 2,0 2,1 Taneli Kylätasku: Esko Valtaoja: Huuhaa-palkinto "todellakin" oikeaan osoitteeseen 18.12.2008. eKotimaa-verkkolehti. Viitattu 12.2008.
 3. ^ Tapio Puolimatka: Uusateismin tunnekieli. Kotimaa, 18.12.2008.
 4. ^ Huuhaa Skepsis ry - uus-inkvisition tuorein ajojahti 05.12.2008. IntelligentDesign.fi. Viitattu 6.1.2009.
 5. ^ Vesa Tenhunen: Argumentoinnin virheet Skepsis ry. Viitattu 05.12.2008.
 6. ^ Jussi Rytkönen: Skepsis väisti Savonlinnan uskontokeskustelun 03.03.2009. eKotimaa. Viitattu 06.03.2009.
 7. ^ Taneli Kylätasku: Skepsis yrittää mahdotonta 05.03.2009. eKotimaa. Viitattu 06.03.2009.

Artikkelin tägit: huuhaa huuhaa-palkinto palkinto huu haa huu-haa tapio puolimatka uusi tie kustannus skepsis nolo uusitie 2008 esko valtaoja