Fideismi

Fideismi on uskonnonfilosofiassa näkemys, jonka mukaan perustavia uskonnollisia vakaumuksia ei tule alistaa järjen arvioitaviksi, koska uskonnolliset vakaumukset eivät ole luonteeltaan tiedollisia.

Fideismin mukaan uskonnollisia käsityksiä ei tarvitse alistaa tiedolliseen arviointiin eikä niitä tarvitse perustella. Fideismi siis eroaa sekä evidentialismista että eksperientialismista. Evidentialismin mukaan uskonnolliset totuudet pitäisi todistaa oikeiksi kyseiselle uskonnolle ulkoisen todistusaineiston avulla. Eksperientialismin mukaan ihminen voi vakuuttua uskonnon totuuksista välittömän kokemuksen perusteella: jos esimerkiksi Raamattu on aitoa Jumalan ilmoitusta, Jumala itse vakuuttaa ihmistä sen totuudellisuudesta tavalla, joka vastaa esimerkiksi aistihavaintoihin liittyvää välitöntä vakaumusta tajunnan ulkopuolisten aineellisten esineiden olemassaolosta. Jotta tällainen tiedollinen vakuuttuminen olisi mahdollista, yksilön tulisi saada riittävän laaja-alainen Raamatun tuntemus.


Katso myös: