Ero sivun ”Evoluution määritelmä” versioiden välillä

(Luokkaan "Evoluutio")
Rivi 31: Rivi 31:
 
== Viitteet ==
 
== Viitteet ==
 
{{viitteet}}
 
{{viitteet}}
 +
 +
[[Luokka:Evoluutio]]

Versio 24. elokuuta 2009 kello 13.56

Tämä artikkeli käsittelee termin "evoluutio" erilaisia määritelmiä. Teoriaa lajien kehityksestä yksinomaan evoluution kautta käsittelee artikkeli evoluutioteoria. Erilaisia tunnettuja muuntelumekanismeja taas käsittelee artikkeli perinnöllisen muuntelun mekanismit

Termillä "evoluutio" voidaan viitata jo vain biologiassakin ainakin kuuteen eri käsitteeseen1, ja biologian sanakirjatkin määrittelevät sen yleensä ainakin kahdella sisällöltään eroavalla tavalla2:

  • Perättäisten sukupolvien saatossa ja populaation geneettisessä rakenteessa tapahtuva muutos, jota voivat aiheuttaa luonnonvalinta, jalostus, hybridisaatio ja mutaatiot3.
  • Lajin – tai muun toisilleen sukua olevien organismien ryhmän – evolutiivista kehitystä kuvaava tapahtumasarja; fylogenia4

Sekaannusten minimoimiseksi ApologetiikkaWikissä evoluutiolla tarkoitetaan yksinomaan luonnollisten prosessien aikaansaamia muutoksia populaation geenipoolissa. Tällöin evoluutio on asia, jota kukaan tuskin kieltää.

Ohessa on listattu neljä eniten käytettyä evoluution määritelmää:

  • Evoluutio #1 Muutoksia ajansaatossa; Luonnon historia; mikä tahansa tapahtumasarja luonnossa. Luonnon historia ei ole staattinen. Ne luonnontieteen alat, jotka pyrkivät ymmärtämään luonnon historiaa, käsittelevät evoluutiota #1. merkityksessä - luonnon muuttumisena ajan saatossa. Astronomit tutkivat tähtien elämänkaaria, geologit Maapallon pinnan muutoksia, paleontologit tarkastelevat maakerrostumista lajityyppien muutoksia ajan saatossa, biologit huomioivat ekologista kehittymistä kirjoitetun historian saatossa, esimerkiksi sellaista, jossa karu saari peittyy rehevään metsikköön. Vaikka viimeisellä esimerkillä ei ole paljoakaan tekemistä uusdarwinistisen evoluutioteorian kanssa, se kuitenkin sopii #1. määritelmään evoluutiosta tapahtumasarjana luonnon historiassa.
  • Evoluutio #2 Evoluutiolla voidaan tarkoittaa, että nykyiset eliöt ovat erilaisia kuin eliöt kaukaisessa menneisyydessä. Evoluutiolla voidaan myös viitata lyhyessä ajassa tapahtuviin pieniin muutoksiin yksittäisten lajien piirteissä. Jopa Darwin-skeptikotkin hyväksyvät että tällaisia "muutoksia ajan saatossa" tapahtuu.
  • Evoluutio #3 Jotkin tiedemiehet assosioivat sanan "evoluutio" ideaan, jonka mukaan kaikki nykyiset eliöt polveutuvat yhdestä yhteisestä esi-isästä. Väite tunnetaan nykyään polveutumisoppina. Tämä teoria kuvaa elämän historian haarautuvana puuna.
  • Evoluutio #4 Toiset ihmiset viittaavat evoluutio -termillä syyhyn tai muutoksen mekanismiin - biologiseen prosessiin, jonka Darwin katsoi johtavan lajiutumiseen. Darwin esitti, että luonnonvalinnalla oli voima luoda uusia elämänmuotoja. Oppi universaalista yhteisestä esi-isästä yhdessä luonnonvalinnan kanssa muodostaa ytimen darwinilaiselle evoluutioteorialle. "Uusdarvinistinen" evoluutio yhdistää tietämyksemme DNA:sta ja genetiikasta, ja esittää että mutaatiot DNA:ssa tarjoavat muuntelua, jonka varassa luonnonvalinta toimii.


Ristiriitaisten määritelmien aiheuttamia ongelmia

Evoluution todisteita arvioitaessa on tärkeätä varoa syyllistymästä virheelliseen analogiaan. Jos todisteet puhuvat yhdenlaisen evoluution puolesta, ne voivat kuitenkin puhua samalla jotakin toisenlaista evoluutiota vastaan.

Monet tunnetut evoluutioskeptikot, kuten Philip Johnson, Paul Nelson ja Jonathan Wells, kiinnittävät huomiota evoluutiokeskusteluissa termin määrittelyn sekavuuteen.

"Evoluutio" on konstikas sana. Jos sillä tarkoitetaan "pieniä muutoksia ajan saatossa", niin luupäisinkin fundamentalisti tietää, että Maapallon historiassa on tapahtunut muutoksia. Mikäli evoluutiolla tarkoitetaan oppia, jonka mukaan "Kaikki eliöt polveutuvat yhteisestä esi-isästä ohjaamattomien mutaatioden ja luonnonvalinnan kautta" (tämä on oppikirjan määritelmä evoluutiolle), niin 1. luokan biologeillakin on rankkoja kysymyksiä.

Paul Nelson, Expelled: No Intelligence Allowed

Viitteet

  1. ^ www.arn.org/docs/meyer/sm_meaningsofevolution.pdf
  2. ^ http://www.biology-online.org/dictionary/Evolution
  3. ^ http://www.biology-online.org/dictionary/Evolution "The change in genetic composition of a population over successive generations, which may be caused by natural selection, inbreeding, hybridization, or mutation."
  4. ^ http://www.biology-online.org/dictionary/Evolution "The sequence of events depicting the evolutionary development of a species or of a group of related organisms; phylogeny."