Ero sivun ”Arvokonstruktivismi” versioiden välillä

(+luokka)
 
Rivi 2: Rivi 2:
  
 
Konstruktivismin mukaan minuuden luomisen pohjaksi ei ole olemassa mitään arvo- tai olemustodellisuutta ennen kuin yksilö tai yhteisö luo sen. Kasvatuksen päämääränä olevaa ihmisihannetta ei voida määritellä yleispätevästi. Jokaisen ihmisen tai yhteisön on se itse rakennettava. Yksilö tai yhteisö rakentaa oman arvojärjestelmänsä vapaasti, ilman yleispäteviä kriteerejä ja periaatteita, ja ymmärtää itsensä arvostustensa pohjalta. Hän itse päättää asioiden arvon, koska se riippuu siitä, mitä hän pitää arvokkaana. Erilaiset ihmiset tai erilaiset kulttuurit löytävät elämäänsä mielekkyyden erilaisten asioiden pohjalta. Yhdelle ihmiselle ovat tärkeimpiä esteettiset arvot, kun taas joku toinen saa elämänsä sisällön ihmissuhteista. Yhdelle ihmiselle on tärkeintä vapaus ja riippumattomuus, toiselle taas sitoutuminen ja pysyvyys. Erilaiset tavat rakentaa persoonallisuuden arvojärjestys ovat makuasioita: kysymys on ihmisten erilaisista arvostuksista ja mieltymyksistä.
 
Konstruktivismin mukaan minuuden luomisen pohjaksi ei ole olemassa mitään arvo- tai olemustodellisuutta ennen kuin yksilö tai yhteisö luo sen. Kasvatuksen päämääränä olevaa ihmisihannetta ei voida määritellä yleispätevästi. Jokaisen ihmisen tai yhteisön on se itse rakennettava. Yksilö tai yhteisö rakentaa oman arvojärjestelmänsä vapaasti, ilman yleispäteviä kriteerejä ja periaatteita, ja ymmärtää itsensä arvostustensa pohjalta. Hän itse päättää asioiden arvon, koska se riippuu siitä, mitä hän pitää arvokkaana. Erilaiset ihmiset tai erilaiset kulttuurit löytävät elämäänsä mielekkyyden erilaisten asioiden pohjalta. Yhdelle ihmiselle ovat tärkeimpiä esteettiset arvot, kun taas joku toinen saa elämänsä sisällön ihmissuhteista. Yhdelle ihmiselle on tärkeintä vapaus ja riippumattomuus, toiselle taas sitoutuminen ja pysyvyys. Erilaiset tavat rakentaa persoonallisuuden arvojärjestys ovat makuasioita: kysymys on ihmisten erilaisista arvostuksista ja mieltymyksistä.
 +
 +
[[Luokka:filosofia]]

Nykyinen versio 4. heinäkuuta 2015 kello 21.37

Konstruktivistinen käsitys arvoista on antirealistinen: arvot ovat kokonaan ihmisen "keksintöä": yhteiskunnallisia sopimuksia, subjektiivisia projektioita tai ajatusrakennelmia. Ei ole olemassa objektiivisia ja yleispäteviä arvoja, jotka olisivat riippumattomia ihmisten uskomuksista ja asenteista. Tästä seuraa, että arvotietoa ei ole olemassa. Arvototuutta ei voida löytää, vaan se täytyy keksiä tai luoda. Arvokäsitykset saattavat silti olla joiltakin osin melko yhteneviä, mikä johtuu ihmisten samankaltaisesta tunnerakenteesta tai kulttuurisesta sosialisaatiosta.

Konstruktivismin mukaan minuuden luomisen pohjaksi ei ole olemassa mitään arvo- tai olemustodellisuutta ennen kuin yksilö tai yhteisö luo sen. Kasvatuksen päämääränä olevaa ihmisihannetta ei voida määritellä yleispätevästi. Jokaisen ihmisen tai yhteisön on se itse rakennettava. Yksilö tai yhteisö rakentaa oman arvojärjestelmänsä vapaasti, ilman yleispäteviä kriteerejä ja periaatteita, ja ymmärtää itsensä arvostustensa pohjalta. Hän itse päättää asioiden arvon, koska se riippuu siitä, mitä hän pitää arvokkaana. Erilaiset ihmiset tai erilaiset kulttuurit löytävät elämäänsä mielekkyyden erilaisten asioiden pohjalta. Yhdelle ihmiselle ovat tärkeimpiä esteettiset arvot, kun taas joku toinen saa elämänsä sisällön ihmissuhteista. Yhdelle ihmiselle on tärkeintä vapaus ja riippumattomuus, toiselle taas sitoutuminen ja pysyvyys. Erilaiset tavat rakentaa persoonallisuuden arvojärjestys ovat makuasioita: kysymys on ihmisten erilaisista arvostuksista ja mieltymyksistä.