Ero sivun ”ApoWiki:Sanasto” versioiden välillä

p (__NOTOC__ pois Kalfun pyynnöstä. Ei ehkä huono idea. Testiversio. Hakukoneen toteuttamistapoja funaan tässä ja se tullee tänne kohtapuoliin.)
(Vähä lisäilin.)
Rivi 6: Rivi 6:
 
=====agnostisismi=====
 
=====agnostisismi=====
 
#''[[#agnostismi|agnostismi]]''
 
#''[[#agnostismi|agnostismi]]''
 +
 +
=====Abstrakti=====
 +
#käsitteellinen, teoreettinen ja havaintoyhteidestä erotettu
 +
#vastakohta konkreettinen
  
 
=====agnostismi=====
 
=====agnostismi=====
Rivi 11: Rivi 15:
 
#käsitys, jonka mukaan jumalan olemassaoloa koskevia väitteitä on mahdotonta perustella
 
#käsitys, jonka mukaan jumalan olemassaoloa koskevia väitteitä on mahdotonta perustella
 
#käsitys, jonka mukaan kysymykseen jumaluuksien olemassaolosta on toistaiseksi mieletöntä ottaa kantaa
 
#käsitys, jonka mukaan kysymykseen jumaluuksien olemassaolosta on toistaiseksi mieletöntä ottaa kantaa
 +
 +
=====Aksiologia=====
 +
#oppi arvoista, arvoteoria; tutkii sitä, mikä on arvokasta ja miten arvostuksia voidaan perustella
  
 
=====analogia=====
 
=====analogia=====
 
#vastaavuus, samankaltaisuus, vastaavuus, verrattavuus
 
#vastaavuus, samankaltaisuus, vastaavuus, verrattavuus
 +
 +
=====Analyysi=====
 +
#erittely, osiin hajottaminen ja jäsentäminen, kohteen tunnusmerkkien selvittäminen
 +
 +
=====Annettu=====
 +
#tarkoittaa filosofiassa asiaaintiloja, jotka ovat olemassa ilman, että olemme vaikuttaneet niiden syntyyn, ja jotka ovat suoraan "annettuja" esimerkiksi havainnoissa tai tunteissa
  
 
=====apologeetta=====
 
=====apologeetta=====

Versio 23. joulukuuta 2008 kello 17.01

Tämä on ApologetiikkaWikin virallinen sanasto. Sanaston tarkoitus on auttaa lukijaa ymmärtämään mm. ApologetiikkaWikiin kirjoitettuja artikkeleita ja tarjota sanojen selitykset helposti saataville, ei niinkään toimia sanakirjojen kilpailijana. Teoriassa ApologetiikkaWikissä käytettyjen termien tulisi vastata tämän sanaston määritelmiä.

Sisällysluettelo

Aa

agenda
 1. ohjelma, toimintasuunnitelma, tehtäväluettelo
 2. esityslista
agnostisismi
 1. agnostismi
Abstrakti
 1. käsitteellinen, teoreettinen ja havaintoyhteidestä erotettu
 2. vastakohta konkreettinen
agnostismi
 1. väite, jonka mukaan ei ole mahdollista tietää, onko olemassa yliluonnollisia olentoja
 2. käsitys, jonka mukaan jumalan olemassaoloa koskevia väitteitä on mahdotonta perustella
 3. käsitys, jonka mukaan kysymykseen jumaluuksien olemassaolosta on toistaiseksi mieletöntä ottaa kantaa
Aksiologia
 1. oppi arvoista, arvoteoria; tutkii sitä, mikä on arvokasta ja miten arvostuksia voidaan perustella
analogia
 1. vastaavuus, samankaltaisuus, vastaavuus, verrattavuus
Analyysi
 1. erittely, osiin hajottaminen ja jäsentäminen, kohteen tunnusmerkkien selvittäminen
Annettu
 1. tarkoittaa filosofiassa asiaaintiloja, jotka ovat olemassa ilman, että olemme vaikuttaneet niiden syntyyn, ja jotka ovat suoraan "annettuja" esimerkiksi havainnoissa tai tunteissa
apologeetta
 1. apologetiikkaa tavalla tai toisella harjoittava henkilö
apologeetikko
 1. apologeetta
apologi
 1. apologeetta
apologia
 1. perusteellinen ja koherentti, usein kirjallinen presentaatio
 2. apologetiikka
apologisti
 1. apologeetta
apologetiikka
 1. jonkin näkökulman, kristillisessä viitekehyksessä kristillisen uskon, rationaalista puolustamista
argumentaatio
 1. perustelu, perusteleminen
 2. todistelu, todisteleminen
 3. argumenttien esittäminen
argumentatiivinen
 1. perusteleva, todistava
 2. looginen, rationaalinen
 3. järkisyihin perustuva
 4. väittelynhaluinen, kiistanhaluinen
 5. argumentaatioon liittyvä
argumentoida
 1. perustella
 2. esittää argumentteja
 3. väittää perustellen
argumentointi
 1. argumentointi
argumentti
 1. väite ja sen perustelut
 2. perustelu, useimmiten järkeen vetoava sellainen
 3. funktiossa sellainen muuttuja, josta funktion arvo riippuu
ateismi
 1. käsitys, jonka mukaan jumalia ei ole
 2. jumaluskon puuttuminen
 3. väite, jonka mukaan ei ole yliluonnollisia olentoja

Bb

Cc

Dd

Ee

evoluutio
 1. muutosta populaation geenivarastossa sukupolvien myötä
 2. evoluutioteoria
evoluutioteoria
 1. teoria, jonka mukaan nykyiset lajit ovat kehittyneet yhteisestä kantaisästä ohjaamattomien prosessien, kuten mutaatioiden ja luonnonvalinnan, avulla

Ff

fideismi
 1. oppi, jonka mukaan järjellisyys on uskon kannalta merkityksetöntä

Gg

Hh

hypoteesi
 1. teoria
 2. teoria, jonka paikkansapitävyyden epävarmuutta halutaan korostaa
 3. oletus
 4. otaksuma
hypoteettinen
 1. oletettu
 2. kuvitteellinen

Ii

ID
 1. älykäs suunnittelu
 2. älykkään suunnittelun teoria
ID-hypoteesi
 1. suunnitteluhypoteesi
 2. älykkään suunnittelun teoria
ID-konsepti
 1. älykkään suunnittelun teoria
ID-selitysmalli
 1. älykkään suunnittelun teoria
ID-teoria
 1. älykkään suunnittelun teoria

Jj

Jeesus-traditio
 1. Jeesuksesta kertovaa perimätietoa

Kk

kaanon
 1. Raamattuun hyväksyttyjen, ohjeellisiksi ja sitoviksi ymmärrettyjen kirjojen kokoelma
 2. pyhien kirjojen kokoelma
kaksilähdehypoteesi
 1. hypoteesi, jonka mukaan Matteuksen ja Luukaksen evankeliumien kirjoittajat käyttivät lähteinään Q-lähdettä ja Markuksen evankeliumia
kaksilähdeteoria
 1. kaksilähdehypoteesi
konstruktio
 1. rakennelma, rakenne
konsensus
 1. yhteisymmärrys, käytännöllinen yksimielisyys
 2. yleinen mielipide
korrelaatio
 1. todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta

Ll

Logia-lähde
 1. Q-lähde

Mm

metafyysinen naturalismi
 1. naturalistisen katsomuksen ontologinen muoto, siis katsomus, että naturalismi on objektiivisesti totta ja siihen pitäytyminen on näin ollen ainoa järkevä ajatustapa kaikilla toimintafoorumeilla ja kaikissa kysymyksissä – tietenkin myös tieteen metodikysymyksissä; tämä katsomus on siis äärinaturalismin kanssa kauttaaltaan yhteensopiva, mutta sopii yhteen myös suvaitsevaisemman asennoitumisen kanssa (ajatus, että toisinajattelijat ovat väärässä, ja ajatus, että toisinajattelijoiden toiminta on kiellettävä ja estettävä, sopivat kyllä yhteen mutta eivät ole sama asia)
metodologinen naturalismi
 1. naturalistisen katsomuksen epistemologinen muoto, joka suhtautuu naturalismin ontologiseen muotoon agnostisesti, mutta pitäytyy näkemykseen, jonka mukaan naturalistinen asennoituminen on tieteellisen tutkimuksen välttämätön edellytys, ts. tieteellinen tieto on mahdollista vain niin pitkälle kuin naturalistinen selittäminen on mahdollista eikä tieteellisesti voi selvittää, kuinka pitkälle se on mahdollista, joten tieteellisessä tutkimustyössä on toimittava ikään kuin uskottaisiin naturalistisen selittämisen mahdollisuuksien olevan rajattomat, vaikka näin ei muissa yhteyksissä tarvitsekaan uskoa; tämä katsomus on siis muissa kuin tieteenfilosofian ja -metodologian yhteyksissä äärinaturalismin kanssa loogisesti yhteensopimaton
myytti
 1. tarina tai uskomus, joka selittää asioita, joista ei ole ensikäden tietoa, tai joiden paikkansapitävyyttä ei voida todistaa

Nn

naturalismi
 1. katsomus, jonka mukaan luonto on itseriittoinen kokonaisuus, joka ei ota vastaan ulkopuolisia kausaalivaikutuksia, ja tietoisuus on pelkkä luonnon prosessien sivuvaikutus, joka ei voi olla minkään luonnonilmiön perimmäinen selitys, edes osaselitys; tämän katsomuksen alalajeja ovat metodologinen naturalismi, metafyysinen naturalismi ja äärinaturalismi

Oo

Pp

pergamentti
 1. kirjoittamista varten sopivaksi käsitelty nahka
presentaatio
 1. esitelmä, esitys, esittely
 2. muodollinen selvitys
propositio
 1. väitelause

Qq

Q-lähde
 1. hypoteettinen kokoelma Jeesuksen puheita ja opetuksia, jota evankeliumien kirjoittajien yleisesti uskotaan käyttäneen

Rr

rekonstruktio
 1. ennallistaminen
 2. ennallistus
 3. rekonstruoinnin tulos
rekonstruoida
 1. ennallistaa
 2. luoda uudelleen, rakentaa uudelleen
 3. entisöidä

Ss

selitysfiltteri
 1. selityssuodatin
selityssuodatin
 1. W. Dembskin kehittämä matemaattis-looginen eliminatiivinen teoria suunnittelun havaitsemiseksi
supranaturalismi
 1. katsomus, jonka mukaan luonnon ulko- ja yläpuolella on siihen kausaalisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten sellaisia persoonallisia olentoja, joiden tietoisuus ei ole viime kädessäkään ainakaan täysin palautettavissa mihinkään suljettujen kausaalilakien varassa tapahtuviin luonnonilmiöihin; tämän katsomuksen alalajeja ovat esim. teismi, deismi ja polyteismi mutta myös käsitys, jonka mukaan on olemassa (vaikkapa inhimillisiä) ruumiillisia olentoja, jotka kykenevät tekemään fyysiseen todellisuuteen vaikuttavia tietoisia päätöksiä niin, että heidän tietoisuudellaan on perimmäistä kausaalivaikutusta luontoon; esim. Yhdysvaltain perustuslaki, jonka mukaan on olemassa ihmisoikeuksia, joiden yleispätevyys perustuu siihen, että ne ovat Jumalan antamia, on luonteeltaan supranaturalistinen
suunnittelufiltteri
 1. selityssuodatin
suunnitteluhypoteesi
 1. hypoteesi, jonka mukaan ko. kohteen synty on parhaiten selitettävissä tarkoituksellisuudella eli älykkäällä suunnittelulla
suunnittelusuodatin
 1. selityssuodatin
synoptikot
 1. Matteus, Markus ja Luukas
 2. synoptisten evankeliumien kirjoittajat
synoptiset evankeliumit
 1. Matteuksen, Markuksen ja Luukaksen evankeliumit

Tt

tarkoituksellisuusteoria
 1. älykkään suunnittelun teoria
teoreema
 1. propositio, joka on tosi
 2. varmasti tosi väite
teoria
 1. yhtenäinen tietojen järjestelmä
 2. tieteellinen selitys
 3. olettamus
 4. hypoteesi
tieteellinen
 1. tieteen kanssa tekemisissä oleva
 2. tieteellisellä metodilla hankittuun tietoon perustuva
 3. termin käyttäjän näkökulmasta erittäin luotettava

Uu

ulkokanoninen
 1. kaanoniin sisältymätön

Vv

variaatio
 1. vaihtelu, muuntelu
 2. variantti, muunnelma
variantti
 1. muunnelma

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

älykkään suunnitelman idea
 1. älykkään suunnittelun teoria
älykkään suunnitelman teoria
 1. älykkään suunnittelun teoria
älykkään suunnittelun teoria
 1. väite, jonka mukaan tietyt kaikkeuden ja elollisten olentojen ominaisuudet ovat parhaiten selitettävissä tarkoituksellisuudella, ei ohjaamattomalla tapahtumasarjalla kuten luonnonvalinnalla
Älykkään suunnittelun teorian väite on älykäs suunnittelu.
älykkään suunnittelun idea
 1. älykkään suunnittelun teoria
älykäs suunnittelu
 1. ominaisuus, joka selittyy parhaiten tarkoituksellisuudella, ei ohjaamattomalla tapahtumalla, kuten luonnonvalinnalla
 2. tarkoituksellisuus
 3. älykkään suunnittelun teoria
älyllisen suunnittelun teoria
 1. älykkään suunnittelun teoria
äärinaturalismi
 1. naturalismin eksklusiivinen, kulttuuri- ja tiedepoliittisesti aggressiivinen muoto, joka kategorisesti kiistää supranaturalististen näkemysten olemassaolon oikeuden tieteen, kouluopetuksen, politiikan ja ylipäänsä julkisen elämän piirissä; esim. entisen Neuvostoliiton perustuslaki, jonka mukaan neuvostokansalaisilla oli vapaus sekä uskontoon että uskonnottomuuteen mutta vain uskonnottomuuden levittäminen (ateismin propagointi) oli sallittua, oli luonteeltaan äärinaturalistinen

Öö